Kan Damarlarındaki Daralma Seviyesi ve Şekillerinin Tanısal Amaçlı Olarak Kullanımının Sayısal Benzetimlerle İncelenmesi

2016-12-31
Stenoz probleminin akışkanlar mekaniği kısmına odaklanılacak ve problem sayısal tekniklerle çözülecektir. Özellikle damardaki daralma sonrasında oluşan yüksek frekanslı basınç dalgalanmaları incelenecek ve daralma mertebesi ve şeklinin bu dalgalanmalara olan etkisi araştırılacaktır.

Suggestions

Zaman adımlı metotların doğal konveksiyon problemleri için sayısal incelemesi
Kaya Merdan, Songül(2018-12-31)
Bu çalışmada zaman adımlı metotların en genel hali doğal konveksiyon problemleri üzerine analizler yapılacaktır. Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamında test edilecektir. Doğal konveksiyon problemleri uygulamalarda oldukça sık karşımıza çıkan problemler olup bu problemlerin hem fiziksel hem de matematiksel olarak incelenmesi önemli bir yer...
SIKIŞTIRMA – GENİŞLETME RAMPASINDA OLUŞAN ŞOK DALGASI SINIR TABAKA ETKİLEŞİMLERİNİN BÜYÜK GİRDAP BENZETİMLERİ İLE İNCELENMESİ
Sert, Cüneyt(2018-12-31)
Şok dalgası sınır tabaka etkileşimi uçaklar, roketler ve uzay mekikleri gibi sesüstü hızlarda hareket eden hava taşıtlarının performanslarını önemli bir ölçüde etkilemektedir. Bu etkileşim sürükleme kuvvetinde artışa, akış ayrılmasına ve akış kararsızlığına sebep olabilmektedir. Etkileşimin neden olduğu sorunları daha iyi tahmin edebilecek sayısal çözümlerin yapılması sesüstü hızlarda uçan hava araçlarının tasarımı için önemlidir. Bu problem viskoz – viskoz olmayan akış etkileşiminin en önemli örneklerinden...
Rastgele Girdi Verili Korteweg-de Vries (KdV) için Sayısal Çözüm Yöntemleri
Yücel, Hamdullah; Çiloğlu, Pelin(2018-12-31)
Bilimin farklı alanlarında ortaya çıkan akışkanlar dinamiği, ısı transferi, kimyasal tepkimeler, petrol alan araştırmaları, radyoaktif maddelerin taşımacılığı, iklim bilimi ve yapısal mekanik gibi birçok fiziksel olay uygun başlangıç ve sınır koşulları ile birlikte kısmi türevli diferansiyel denklemler yardımıyla matematiksel olarak modellenebilir. Matematiksel modellerin simülasyonu sonucu elde edilen çıktılar sayesinde fiziksel sistemlerin karmaşık davranışlarını hakkında tahminler ve hipotezler öne sürül...
Meme Kanserinin Güvenilir Teşhisi İçin Mikrodalga Görüntüleme Sistemlerinin Benzetimleri
Ergül, Özgür Salih; Karaosmanoğlu, Barışcan(2015-12-31)
Meme kanseri özellikle kadınlarda ortaya çıkan ve teşhiste geç kalındığı durumlarda ölüm oranı yüksek olan kanser türlerinden biridir. Her kanser türünde olduğu gibi, meme kanserinin tedavisinde de erken teşhisin önemi çok büyüktür. Meme kanserinin güvenilir teşhisi için umut vadeden yollardan biri de, özellikle 2000’li yılların başlarından itibaren ilgi görmeye başlamış olan mikrodalga görüntülemedir. Bu frekanslardaki elektromanyetik dalgaların meme dokusunda kolaylıkla ilerleyebilmesi, kans...
Dolgulu Kolonlarda Ultrason Yayılımın Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
Uludağ, Yusuf(2015-12-31)
Bu alanda yapılan çalışmalardan pek çoğunda amaç Biot’un teorisini deneysel olarak gözlemleyerek, bu teorinin geçerliğini kanıtlamak adına yapılmıştır. Bu nedenle yapılan ölçümlerde kullanılan frekans değeri aralığı küçüktür. Bu çalışmada ise frekans değeri yüksek tutulacak ve gözeneklilik oranı ile parçacık boyutunun ses dağılımı üzerine etkisi gözlemlenecektir. Ultrasonic Doppler Velocimetry cihazı ile yapılan ölçümler düşük maliyet gerektirdiği, hızlı ölçüm yapabilme olanağı sağladığı ve opak ortamlar iç...
Citation Formats
C. Sert and Y. Yazıcıoğlu, “Kan Damarlarındaki Daralma Seviyesi ve Şekillerinin Tanısal Amaçlı Olarak Kullanımının Sayısal Benzetimlerle İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59005.