Kan Damarlarındaki Daralma Seviyesi ve Şekillerinin Tanısal Amaçlı Olarak Kullanımının Sayısal Benzetimlerle İncelenmesi

2016-12-31
Sert, Cüneyt
Yazıcıoğlu, Yiğit
Salman, Hüseyin Enes
Özden, Kamil
Stenoz probleminin akışkanlar mekaniği kısmına odaklanılacak ve problem sayısal tekniklerle çözülecektir. Özellikle damardaki daralma sonrasında oluşan yüksek frekanslı basınç dalgalanmaları incelenecek ve daralma mertebesi ve şeklinin bu dalgalanmalara olan etkisi araştırılacaktır.
Citation Formats
C. Sert, Y. Yazıcıoğlu, H. E. Salman, and K. Özden, “Kan Damarlarındaki Daralma Seviyesi ve Şekillerinin Tanısal Amaçlı Olarak Kullanımının Sayısal Benzetimlerle İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59005.