Dolgulu Kolonlarda Ultrason Yayılımın Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi

2015-12-31
Uludağ, Yusuf
Karakaş, Zeynep
Bu alanda yapılan çalışmalardan pek çoğunda amaç Biot’un teorisini deneysel olarak gözlemleyerek, bu teorinin geçerliğini kanıtlamak adına yapılmıştır. Bu nedenle yapılan ölçümlerde kullanılan frekans değeri aralığı küçüktür. Bu çalışmada ise frekans değeri yüksek tutulacak ve gözeneklilik oranı ile parçacık boyutunun ses dağılımı üzerine etkisi gözlemlenecektir. Ultrasonic Doppler Velocimetry cihazı ile yapılan ölçümler düşük maliyet gerektirdiği, hızlı ölçüm yapabilme olanağı sağladığı ve opak ortamlar için uygulanabilir olduğu için tercih edilmektedir. Bu çalışmada ise oluşturulan gözenekli ortamda ultrason yayılımı gözlemlenecek bu süreçte gözeneklilik oranı ve parçacık boyutunun etkisi incelenecektir. Ayrıca teorik olarak yapılacak olan çalışmayla sonuçlar karşılaştırılacak ve en son aşamasında literatürde bizim çalıştığımız frekans değerlerine yakın değerlerle yapılan çalışmaların sonuçları karşılaştırılacaktır.
Citation Formats
Y. Uludağ and Z. Karakaş, “Dolgulu Kolonlarda Ultrason Yayılımın Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59149.