Kompozit Malzemelerde Mikrovasküler Kanallar Yardımıyla Elektrik İletkenliği Oluşturulması

2016-12-31
Bu projede, VaSC (Vaporization of Sacrificial Components) metodu ile kesintisiz cam elyafla güçlendirilmiş kompozitler içerisinde, içi boş mikro kanallar üretilecektir. Bu mikro kanallar kompozit parça içerisinde iletken yollar oluşturmak amacıyla elektrik iletkenliği olan parçacıklarla doldurulacaktır. Doldurum, kompozit matris malzemesi olan reçine içinde parçacıkların kanallara taşınması (enjeksiyonu) ile gerçekleştirilecek, bu sayede iletken yollar tamamen kompozite entegre olabilecektir. Bu yollar kompozit alanını kapsayan iletken bir ağ şeklinde oluşturulduklarında, kompozit parçanın herhangi bir noktasında oluşacak gerinimi tespit ve takip edebilecek sensörlere dönüştürülme potansiyeline sahiptirler.

Suggestions

Kompozit Yapılarda Eğilme-Burulma Etkileşiminin Sayısal Görüntü Bağıntı (SGB) Yöntemi İle Belirlenmesi Ve Türbin Kanatlarında Eğilme-Burulma Etkileşimini Kullanarak Yatay Eksen Rüzgar Türbinlerinde Yük Azaltılması
Kayran, Altan; Kaynak, Cevdet(2016)
Proje kapsamında, eğilme-burulma etkileşimli kompozit kanatların türbin sistemindeki içyüklerin azalması üzerindeki etkileri incelenmiştir. Proje iki ana safhada gerçekleştirilmiştir.Birinci safhada, kompozit yapılarda eğilme-burulma etkileşimi deneysel olarak SayısalGörüntü Bağıntı (SGB) yöntemi ile ölçülmüş, sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçlarile kıyaslamalar yapılmış ve proje başarı kriteri sağlanmıştır. SGB sistemi ile deneyselçalışmalar, türbin kanat kirişlerinin arasındaki flanş bölgeleri...
3B Yazıcılar ile Üretilen ve Negatif Poisson Oranına Sahip İç Yapılar ile Nesnelerin Geometrik Doğruluklarının Arttırılması
Yaman, Ulaş(2018-12-31)
Bu proje çerçevesinde temel olarak 3 Boyutlu (3B) yazıcılar ile üretilen parçaların dış ölçülerinin geometrik doğruluklarının arttırılması amaçlanmaktadır. 3B yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutlarındaki sapmaların temel nedeni sıcaklık değişimiyle birlikte nesnelerin hacimsel olarak küçülmeleridir. Yürütücü bir önceki BAP projesinde önermiş olduğu alternatif yöntem ile deliklerdeki küçülmeyi iç yapıdaki küçülmeleri kullanarak büyük ölçüde giderebilmiştir ve konuyla ilgili yayınlar yapmıştır. Önerilen b...
Kompozit cam kirişlerin doğrusal olmayan davranışları
Tezcan, Selim; Aşık, Mehmet Zülfü(2001)
Bu çalışmada sistemin tüm potansiyel enerjisinin en azlanması yolu ile, lamina cam kirişlerin eğilmesi üzerine bir matematiksel model geliştirilmiştir. Ardından bu model deney yapılmak suretiyle ve sonlu elemanlar modelleri kullanılarak doğrulanmıştır. Ayrıca geliştirilen model, ortam sıcaklığı, ara katmanın kalınlığı, kirişin eni ve uzunluğu gibi çeşitli faktörlerin etkileri ile; ara katmanın geçiş derecesinin etkisini, doğrusal-olmayan davranışın etkisini incelemek için kullanılmıştır. Hem bu son amaç içi...
PLA / Cam Elyaf Kompozit Filamentlerin 3D Yazıcı / Eklemeli Üretim Tekniğinde Kullanılabilirliği
Kaynak, Cevdet(2017)
Bu projenin birinci bölümünün amacı, özünde çok gevrek bir malzeme olan polilaktitin (PLA)E-cam elyafları (GF) ile takviye edilerek ve termoplastik poliüretan elastomer (TPU) ileharmanlanarak optimum mekanik özelliklerinin (mukavemet-modül-tokluk) elde edilebilirliğiniaraştırmaktır. Kompozitler ve harmanlar, çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik karıştırmayöntemi ile üretilmiş ve numuneler enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilmiştir. SEManalizleri sonucunda görülmüştür ki ağırlıkça %15 GF takvi...
Biyo-Esinlenilmiş Sedef Yapısına Benzer Termoset Polimer Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2014-12-31)
Önerilen proje kapsamı sedef yapısına benzer bir mikro yapıya sahip biyo-esinlenilmiş (bio-inspired) polimer matrisli kompozit malzemeler üretmek ve karakterize etmektir. Gelişen teknolojiyle beraber artan ihtiyaçlar neticesinde dayanıklı malzemelerin üretimi önem kazanmış ve bunun sonucu olarak bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar artış göstermiştir. Bu bilimsel çalışmaların odaklandığı en önemli alanlardan biri biyo-esinlenilmiş malzemelerdir. Artan ihtiyaçlarla beraber değişik yapısal kompozit üretim me...
Citation Formats
F. S. Kadıoğlu, “Kompozit Malzemelerde Mikrovasküler Kanallar Yardımıyla Elektrik İletkenliği Oluşturulması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59010.