Hide/Show Apps

Kompozit Malzemelerde Mikrovasküler Kanallar Yardımıyla Elektrik İletkenliği Oluşturulması

Bu projede, VaSC (Vaporization of Sacrificial Components) metodu ile kesintisiz cam elyafla güçlendirilmiş kompozitler içerisinde, içi boş mikro kanallar üretilecektir. Bu mikro kanallar kompozit parça içerisinde iletken yollar oluşturmak amacıyla elektrik iletkenliği olan parçacıklarla doldurulacaktır. Doldurum, kompozit matris malzemesi olan reçine içinde parçacıkların kanallara taşınması (enjeksiyonu) ile gerçekleştirilecek, bu sayede iletken yollar tamamen kompozite entegre olabilecektir. Bu yollar kompozit alanını kapsayan iletken bir ağ şeklinde oluşturulduklarında, kompozit parçanın herhangi bir noktasında oluşacak gerinimi tespit ve takip edebilecek sensörlere dönüştürülme potansiyeline sahiptirler.