Kompozit cam kirişlerin doğrusal olmayan davranışları

Download
2001
Tezcan, Selim
Aşık, Mehmet Zülfü
Bu çalışmada sistemin tüm potansiyel enerjisinin en azlanması yolu ile, lamina cam kirişlerin eğilmesi üzerine bir matematiksel model geliştirilmiştir. Ardından bu model deney yapılmak suretiyle ve sonlu elemanlar modelleri kullanılarak doğrulanmıştır. Ayrıca geliştirilen model, ortam sıcaklığı, ara katmanın kalınlığı, kirişin eni ve uzunluğu gibi çeşitli faktörlerin etkileri ile; ara katmanın geçiş derecesinin etkisini, doğrusal-olmayan davranışın etkisini incelemek için kullanılmıştır. Hem bu son amaç için hem de kirişlerin doğrusal olmayan davranışını anlamak için, iki ucu ankastre lamina cam kirişlerin doğrusal olmayan davranışı da sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmiştir.

Suggestions

Trigonometric series solution for analysis of composite laminated plates
Koç, Samet; Dağ, Serkan; Department of Mechanical Engineering (2023-1-27)
In this study, static bending and free vibrations of symmetric rectangular laminated composite plates are examined by using a new trigonometric series expansion technique and finite element analysis. Kirchhoff (Classical Laminated Plate) plate theory is applied in the analytical formulation of both bending and free vibration problems. Mid-plane displacement is expanded into a series of trigonometric shape functions, which allow exact satisfaction of the boundary conditions. In the case of static bending, ap...
Kompozit Sistemler İle Temellerin Sismik İzolasyonu
Çokça, Erdal(2011-12-31)
Proje kapsamında, temelinin altından, sismik etkileri izole etmesi için tasarlanan özel bir yöntem kullanılarak izole edilmiş bir yapı modeline sarsma tablası üzerinde çeşitli dinamik hareketler verilecek ve bu yolla tasarlanan sismik izolasyon sisteminin etkinliği araştırılacaktır. Bu amaçla bölümüzde bulunan sarsma tablası kullanılacak ve deneyler için çeşitli ek teçhizatlar sağlanacaktır. Düşünülen kompozit sismik izolasyon sisteminin beklenilen faydayı sağlaması durumunda kolay uygulanabilir ve mevcut b...
Use of carbon/epoxy towpregs during dry filament winding of composite flat specimens and pressure vessels
Ökten, Yiğit Kemal; Kaynak, Cevdet; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-6-28)
The main purpose of this thesis is to evaluate the effects of certain processing parameters on the performance of carbon/epoxy towpreg wound composite structures. For this purpose, composite sample productions and their evaluations were conducted in two steps. In the first step, dry winding of carbon/epoxy towpregs was used for the production of flat composite plates. Their evaluation was performed by rheological analysis, interlaminar shear tests and unidirectional tensile tests. In the second step, towpre...
Kompozit Yapılarda Eğilme-Burulma Etkileşiminin Sayısal Görüntü Bağıntı (SGB) Yöntemi İle Belirlenmesi Ve Türbin Kanatlarında Eğilme-Burulma Etkileşimini Kullanarak Yatay Eksen Rüzgar Türbinlerinde Yük Azaltılması
Kayran, Altan; Kaynak, Cevdet(2016)
Proje kapsamında, eğilme-burulma etkileşimli kompozit kanatların türbin sistemindeki içyüklerin azalması üzerindeki etkileri incelenmiştir. Proje iki ana safhada gerçekleştirilmiştir.Birinci safhada, kompozit yapılarda eğilme-burulma etkileşimi deneysel olarak SayısalGörüntü Bağıntı (SGB) yöntemi ile ölçülmüş, sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçlarile kıyaslamalar yapılmış ve proje başarı kriteri sağlanmıştır. SGB sistemi ile deneyselçalışmalar, türbin kanat kirişlerinin arasındaki flanş bölgeleri...
Kompozit Malzemelerde Mikrovasküler Kanallar Yardımıyla Elektrik İletkenliği Oluşturulması
Kadıoğlu, Fevzi Suat(2016-12-31)
Bu projede, VaSC (Vaporization of Sacrificial Components) metodu ile kesintisiz cam elyafla güçlendirilmiş kompozitler içerisinde, içi boş mikro kanallar üretilecektir. Bu mikro kanallar kompozit parça içerisinde iletken yollar oluşturmak amacıyla elektrik iletkenliği olan parçacıklarla doldurulacaktır. Doldurum, kompozit matris malzemesi olan reçine içinde parçacıkların kanallara taşınması (enjeksiyonu) ile gerçekleştirilecek, bu sayede iletken yollar tamamen kompozite entegre olabilecektir. Bu yollar komp...
Citation Formats
S. Tezcan and M. Z. Aşık, “Kompozit cam kirişlerin doğrusal olmayan davranışları,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVNU9EZz0.