Hide/Show Apps

Kompozit cam kirişlerin doğrusal olmayan davranışları

Bu çalışmada sistemin tüm potansiyel enerjisinin en azlanması yolu ile, lamina cam kirişlerin eğilmesi üzerine bir matematiksel model geliştirilmiştir. Ardından bu model deney yapılmak suretiyle ve sonlu elemanlar modelleri kullanılarak doğrulanmıştır. Ayrıca geliştirilen model, ortam sıcaklığı, ara katmanın kalınlığı, kirişin eni ve uzunluğu gibi çeşitli faktörlerin etkileri ile; ara katmanın geçiş derecesinin etkisini, doğrusal-olmayan davranışın etkisini incelemek için kullanılmıştır. Hem bu son amaç için hem de kirişlerin doğrusal olmayan davranışını anlamak için, iki ucu ankastre lamina cam kirişlerin doğrusal olmayan davranışı da sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmiştir.