LPG Kompozisyonunun Yanma, Vuruntu ve Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Deneysel olarak İncelenmesi ve Matematiksel Modellerin Geliştirilmesi

2018-12-31
Yozgatlıgil, Ahmet
Keçecioğlu, Ömer Tuğberk
Projenin amacı özellikle otomobillerde sıklıkça kullanılan Sıvılaşmış Petrol Gazı (LPG)’ının farklı bileşimlere göre oldukça önemli olan yanma ve vuruntu karakterinin deneysel olarak incelenmesi ve bu deneysel veriler sonucu gerçekçi sayısal modellerin oluşturulmasıdır. Deneyler sonucu oluşturalacak sayısal modeller LPG’nin yanma karakteri hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır. Oktan ölçümleri ile ilgili daha önce ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü İçten Yanmalı Motorlar laboratuvarında bulunan sıkıştırma oranı değişebilen CFR motoru üzerinde bazı deneysel çalışmalar yapılmıştır. Önceki çalışmalarda sıvı ve gaz yakıtların oktan ölçümleri gerçekleştirilmiştir.Önerilen çalışmada literatürde çok az çalışılmış olan farklı bileşikteki LPG’lerin oktan sayısı deneysel olarak ölçülecek ve emisyon verileri analiz edilecektir. Elde edilen veriler sonucunda değişik volümetrik oranlarda propan, 1-bütan, isobütan ve olefin içeren LPG kompozisyonlarının, oktan sayısını ve emisyon değerlerini sağlayan sayısal bir model oluşturulacaktır. Yapılan önceki araştırmalarda sıvı yakıtların ölçülmesi için kullanılan deney düzeneği LPG kullanımına uygun olarak revize edilmiştir. Önerilen çalışmada farklı bileşenlerin oranı sabit tutularak, sistematik kontrollü deneyler sonucu farklı bileşiklerin etkisi incelenecektir.
Citation Formats
A. Yozgatlıgil and Ö. T. Keçecioğlu, “LPG Kompozisyonunun Yanma, Vuruntu ve Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Deneysel olarak İncelenmesi ve Matematiksel Modellerin Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59020.