Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemlerle Afşin-Elbistan Linyitinin Yanma Davranışının Düşey Borulu Reaktör Kullanılarak İncelenmesi

2018-12-31
Projenin amacı Türkiye'nin geniş rezervlere sahip olduğu Afşin-Elbistan kömürünün pulverize yanmasını nümerik ve deneysel olarak incelemektir.

Suggestions

Tünel Yangınlarında Eğim, Blokaj-Yangın Mesafesi ve Çoklu Havuz Yangın Yüklerinin Deneysel ve Numerik Analizi
Yozgatlıgil, Ahmet(2017-12-31)
Projenin amacı tünel yangınların deneysel ve sayısal olarak analiz edilerek yangın modellerinin oluşturulmasıdır. Oluşturulacak bu modeller gerçek yangın senaryoları hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır. Konu ile ilgili ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Akışkan Laboratuvarında bulunan rüzgar tünelinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Daha önceki çalışmalarda katı yakıt kullanılarak blokaj ve havalandırma hızının tünel yangınına etkileri incelenmiş, sıvı yakıtlar kullanarak (etanol ve n-heptan ve karışımları...
Tünel Yangını Sırasında Taşıt Blokajının Farklı Havalandırma Hızlarında Yangın Yüküne Etkisi
Yozgatlıgil, Ahmet(2014-12-31)
Projede amaçlanan tünellerde meydana gelen yangın kazalarını küçük ebatlarda modellendirerek yanma ile açığa çıkan ısı salınımı ve tünel içinde oluşan sıcaklık dağılımının farklı parametrelerle değişimlerini incelemektir. Farklı havalandırma hızları ve ışınım değerleri değişen malzemelerin sıcaklık dağılımı ve ısı salınım hızına etkilerini araştırmak gelecekte tasarlanacak tünellerin güvenliğini arttırmada faydalı olabilecek bir çalışma olarak düşünülmektedir. Yanma esnasında ortam sıcaklığını düşürebilecek...
Production of high sulfur forging steels at Çemtaş steel plant
Gitmez, Cenk; Sevinç, Naci; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
This study was undertaken with the objective of determining the operation practice to be followed in production of forging quality aluminum killed steels with high sulfur contents in Çemtaş Steel Plant. Nowadays, many steel grades used in the automotive industry are required both to have improved rracliining characteristics and to be fully killed, Le. deoxidized with aluminum. The product which is manufactured as hot-rolled bars in steelmaking company is shaped with forging process and then, subjected to a ...
A CASE STUDY ON THE APPLICABILITY OF INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN HIGH SCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS LESSONS FROM PERSPECTIVE OF TEACHERS
Kara Bardakcı, Elif; Taneri, Pervin Oya; Department of Educational Sciences (2021-9-30)
This research aims to discuss the feasibility of integrating interdisciplinary studies into education in the fields of science and mathematics at the high school level and possible barriers to the integration of these studies into the education system. In order to collect data, document analysis and informal observation were made, semi- structured interviews were designed. Interview questions consist of two parts. In the first part, demographic information; in the second part, the feasibility of interdiscip...
Kuzey Doğu Akdeniz Deniz Suyu Ve Sedimanında Mikroplastik Yoğunlukları
Gökdağ, Kerem; Güven, Olgaç; Kıdeyş, Ahmet Erkan (null; 2016-06-03)
Plastikler diğer endüstri malzemelerine göre ucuz, hafif, uzun ömürlü ve suya dayanıklı olması nedeni ile günümüzde ham madde olarak tercih edilmektedir. Ülkemiz, dünya plastik üretimi sektöründe 2. sırada olan Avrupa endüstrisinde %13,7 lik payla ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Giderek artan plastik kullanımımın yanında, plastik atıkların geri dönüşümü için ihtiyaç duyulan altyapıların gelişmişliği özellikle gelişmekte olan ülkelerde plastik atıkların yönetimine dair sorunlar yaratmaktadır. Bundan dola...
Citation Formats
F. Kazanç Özerinç and B. Özer, “Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemlerle Afşin-Elbistan Linyitinin Yanma Davranışının Düşey Borulu Reaktör Kullanılarak İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59030.