Akıllı Bir Kirişin Titreşimlerinin Aktif Denetimi İçin PI D ve PID Denetçilerin Değerlendirilmesi

2011-06-16
Bu bildiride, piezoelektrik yamalara sahip akıllı bir kirişin titreşimlerinin aktif denetimi için PIλD µ ve PID denetçiler tasarlanıp değerlendirilmiştir. Denetçilerin gerekli parametrelerinin eniyileştirilmesi akıllı kirişin, deneysel olarak elde edilmiş, transfer fonksiyonu ve optimal referans model kullanılarak yapılmıştır. Optimal referans model, tam durum geri-beslemeli denetçili bir kapalı çevrim sistem olarak elde edilmiştir. PIλD µ denetçi ise sürekli kesir açılımı yönteminin dördüncü derece yaklaşımı ile hesaba katılmıştır. PID ve PIλD µ denetçi parametrelerinin eniyileştirilmesi, MATLAB Simulink ortamında geliştirilen bir eniyileştirilme modeliyle yapılmıştır. Frekans ve zaman tanım kümesi benzetim sonuçları, tasarlanan PIλD µ denetçinin akıllı kirişin titreşimlerini bastırmada daha etkin olduğunu göstermiştir.
Citation Formats
C. Onat, M. Şahin, and Y. Yaman, “Akıllı Bir Kirişin Titreşimlerinin Aktif Denetimi İçin PI D ve PID Denetçilerin Değerlendirilmesi,” presented at the 15. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (16 - 18 Haziran 2011), Niğde, Türkiye, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84401.