Akıllı Bir Kirişin Titreşimlerinin Aktif Denetimi İçin PI D ve PID Denetçilerin Değerlendirilmesi

2011-06-16
Bu bildiride, piezoelektrik yamalara sahip akıllı bir kirişin titreşimlerinin aktif denetimi için PIλD µ ve PID denetçiler tasarlanıp değerlendirilmiştir. Denetçilerin gerekli parametrelerinin eniyileştirilmesi akıllı kirişin, deneysel olarak elde edilmiş, transfer fonksiyonu ve optimal referans model kullanılarak yapılmıştır. Optimal referans model, tam durum geri-beslemeli denetçili bir kapalı çevrim sistem olarak elde edilmiştir. PIλD µ denetçi ise sürekli kesir açılımı yönteminin dördüncü derece yaklaşımı ile hesaba katılmıştır. PID ve PIλD µ denetçi parametrelerinin eniyileştirilmesi, MATLAB Simulink ortamında geliştirilen bir eniyileştirilme modeliyle yapılmıştır. Frekans ve zaman tanım kümesi benzetim sonuçları, tasarlanan PIλD µ denetçinin akıllı kirişin titreşimlerini bastırmada daha etkin olduğunu göstermiştir.