Hidrolik Kapaklardaki Hidrodinamik Yüklerin Hesplamali Akiskanlar Mekanigi Kullanilarak Belirlenmesi

2014-12-31
Hidroelektrik santrallerinin su alma yapisinda mevcut olan hirdolik kapaklara gelen hidrodinamik yüklerin belirlenmesi kapagin dizayni için önem teskil etmektedir. Bu çalismada, kapaklara etkiyen hidrodinamik yükler farkli kapak açikliklarinda ve farkli kapak dudak geometrileri için hesaplamali akiskanlar mekanigi kullanilarak incelenecektir.

Suggestions

Toprak Dolgu Barajlarin Gövdelerindeki Sizmanin Belirsizlik Esasli Arastirilmasi
Yanmaz, Ali Melih; Kentel Erdoğan, Elçin; Çalamak, Melih(2014-12-31)
Barajlar büyük su yapilari oldugundan kullanilan malzeme özelliklerinin kesitte degisim göstermesi olasidir. Bu nedenle sizma hesabi yapilirken daha gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için olayi etkileyen belirsizliklerin analizlere dahil edilmesi gerekmektedir.
HİDROMEKANİK LABORATUVARI ÇOK AMAÇLI KURPLU KANAL İNŞASI VE ÖN DENEYLER 1. KISIM
Köken, Mete(2016-12-31)
Menderesli nehirlerde kurpların yarattığı ikincil akımlar, özellikle taban malzemesinin zayıf olduğu durumlarda nehir dış kenarı boyunca oyulmaya yol açmaktadır. Kurplu kanallarda oluşan ikincil akımlar ve türbülanslı akım yapıları akım koşullarını oldukça karmaşık hale getirmektedir. Hidromekanik Laboratuvarında kurplu kanallarla ilgili çalışmalar yapılacak bir deney düzeneği bulunmamaktadır. Böyle bir deney düzeneği ile dikdörtgen veya bileşik kesitli kurplu kanallarda oluşacak olan akım koşulları ve oyul...
Equipotential projection based magnetic resonance electrical impedance tomography (mr-eit) for high resolution conductivity imaging
Özdemir, Mahir Sinan; Eyüboğlu, Behçet Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
In this study, a direct reconstruction algorithm for Magnetic Resonance Electrical Impedance Tomography (MR-EIT) is proposed and experimentally implemented for high resolution true conductivity imaging. In MR-EIT, elec trical impedance tomography (EIT) and magnetic resonance imaging (MRI) are combined together. Current density measurements are obtained making use of Magnetic Resonance Current Density Imaging (MR-CDI) techniques and peripheral potential measurements are determined using conventional EIT tech...
Samsun ili Terme İlçesi için 1-B ve 2-B Entegre Taşkın Modellemesi
Akyürek, Sevda Zuhal(2014-12-31)
Samsun ili Terme ilçesinde oluşabilecek taşkın probleminin önüne geçilmesi için öncelikle bölgeden elde edilecek 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde çalışmalar yapılarak havza alanı belirlenecek ve yağış-akış ilişkisi baz alınarak hidroloji çalışmaları
Yatay Perdeli Narin Yüksek Yapılarda Rüzgâr Kaçış Katlarının Optimizasyonu
Ay, Bekir Özer(2018-12-31)
Narin yüksek binalarda cephe ve kütlenin aerodinamik tasarımına ek olarak yapı cephesinde oluşturulan açıklıklar (rüzgâr kaçış katları) ile binadaki yatay ötelenme kontrol edilebilir. Ancak bu durum yapıdaki kullanılabilir alanı azaltmaktadır. Benzer şekilde yüksek yapılarda rijitliğin arttırılması (örn. yapının taşıyıcı elemanlarının boyutunun büyümesi) kullanılabilir alanların veya panoramik görüşün azalması gibi tasarımcılar tarafından arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu çalışmada, rüzgar kaçı...
Citation Formats
M. Köken, “Hidrolik Kapaklardaki Hidrodinamik Yüklerin Hesplamali Akiskanlar Mekanigi Kullanilarak Belirlenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61895.