Nevşehir Ortahisar Kalesinin yapısal sağlık izlemesi, FE modellemesi ve deprem analizinin yapılması projesi

2015-12-31
Türer, Ahmet
Göksu, Osman
Ortahisar kalesi, Nevşehir bölgesindeki en büyük peri bacası olmakla birlikte tarihi ve turistik öneme sahip önemli bir yapıdır. Bu proje, kale üzerine yerleştirilecek çatlak ölçerler ve 2 ivme ölçerden oluşan bir veri toplama sisteminin uygulanması ve sonuçların değerlendirmesi çalışmalarını içerecektir. Ayrıca düzensiz şekle sahip kayadan oluşan yapının analitik modellenmesi ve hassas ivme ölçerler kullanılarak ölçülen titreşimlerden elde edilen doğal salınım peryodları kullanılarak modal analiz ve FEM kalibrasyon çalışmaları da yapılacaktır. İlk 3 ay içinde monte edilecek sistemden 9 aylık veri toplanacak, değerlendirilecek, öneriler geliştirilecek, ölçümlere dayalı erken alarm sistemi oluşturulacaktır. Kalibre edilmiş analitik model ile deprem analizi yapılacaktır. Çalışmaların uluslararası hakemli dergilerde yayınlanması planlanmaktadır.
Citation Formats
A. Türer and O. Göksu, “Nevşehir Ortahisar Kalesinin yapısal sağlık izlemesi, FE modellemesi ve deprem analizinin yapılması projesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59066.