Merkezleme Özelliği Olan Yenilikçi Bir Sönüm Cihazının Deneysel İncelenmesi

2016-12-31
Caner, Alp
Shaban, Nefize
Patent başvurusu yapılmış olan merkezleme özelliğine sahip yenilikçi bir sönüm cihazı deneysel olarak incelenecektir. Geliştirilen sönümleyici cihaz birden fazla yararlı ve yenilikçi özelliğe sahiptir: içerdiği büyütücü mekanizma ile artan verim, merkezleme özelliği, sönüm ve rijitlik arasındaki hassas dengenin pratik bir yöntemle ayarlanabilmesi (dolayısıyla artan verimlilik), maliyet verimliliği, uygulama kolaylığı. Bu özellikleriyle, geliştirilen cihaz mevcut sönümleyici teknolojilerinin bir adım önüne geçerek yenilikçi bir çözüm ve pratik bir uygulama sunmaktadır. Proje kapsamında, geliştirilen bu cihazın özelliklerinin ve sağladığı yararın deneysel çalışmalar sonucunda belirlenmesi öngörülmktedir. Deneyler için Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği Laboratuvarındaki mevcut düzenek ve teçhizatlar kullanılacaktır.
Citation Formats
A. Caner and N. Shaban, “Merkezleme Özelliği Olan Yenilikçi Bir Sönüm Cihazının Deneysel İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59072.