Kuvvetli Yer Hareketlerindeki Belirsizliğin Nükleer Güç Santrallerinin Yapı Zemin Etkileşimine Etkisinin İncelenmesi

2018-12-31
Gülerce, Zeynep
Yilar, Erkan
Bu çalışmanın amacı, NGS tasarımı veya tasarımın lisanslanması aşamasında yapılan dinamik yapısal analizler için kullanılan kuvvetli yer hareketi kayıtlarının, yapı-zemin etkileşimi ve üstyapı parametreleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu aşamalarda yapılan dinamik analizlerde, daha önce olmuş depremlerden alınan kuvvetli yer hareketi kayıtları ölçeklendirilerek kullanılabildiği gibi, tasarım ivme spektrumuna birebir uyumlu sentetik kayıtların üretilerek kullanılması da mümkündür. Seçilen veya üretilen kuvvetli yer hareketi kayıtlarının genliği, frekans içeriği ve süresi, yapı-zemin etkileşimi ve yapısal parametrelerin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Sismik tehlikesinin belirlenmesi konusunda oldukça net yöntem ve yaklaşımlar içeren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yönetmeliği (IAEA-SSG-9), kuvvetli yer hareketlerinin seçimi, ölçeklenmesi veya oluşturulması konusunda belirsizlikler içermektedir. Benzer şekilde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) yönetmeliklerinde de bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışma sonuçlarının, kısa vadede yapı-zemin etkileşiminin kuvvetli yer hareketi seçimine olan duyarlılığının belirlenmesinde, orta ve uzun vadede ise yönetmeliklerdeki kayıt seçimine ilişkin belirsizliğin giderilmesine yardımcı olacağı düşülmektedir.