Boş bir boru hattında aniden basınç altında harekete geçen bir sıvı kütlesinin boru elemanları üzerinde yarattığı pik basınçların deneysel olarak araştırılması

2017-12-31
Bu çalışmada amaçlanan; boş bir boru hattında düşük kotlarda birikerek oluşan bir su kütlesinin ani basınç altında ivmelenerek harekete geçip, boru hattında hızlı bir şekilde süren hareketi sırasında karşısına çıkan (vana, dirsek, orifis plakası vs. gibi ) boru elemanlarına çarpması sırasında ortaya çıkan pik basınçların şiddetini ve bunların zaman içinde nasıl değiştiğini deneysel olarak incelemektir.Bu pik basınçların ve/veya pik basınç kuvvetlerinin çeşitli koşullarda büyüklüklerinin tahmin edilebilmesi güvenli işletme açısından oldukça önemlidir. Tasarım mühendisleri özellikle buhar türbinlerinin kullanıldığı enerji santrallerinde bu sorunla karşılaşmaktadırlar. Boruların ve boru elemanlarının maruz kalabileceği kuvvetlerin veya basınçların mümkün olduğunca doğru tahmin edilebilmesi sayesinde uygun mesnetler seçilerek söz konusu santrallerdeki boru sistemlerinin hasarsız ve güvenli işletilmeleri mümkün olur.Çeşitli araştırmacılar tarafından bu tür kuvvetlerin belirlenmesine yönelik analitik ve sayısal yöntemler geliştirilmektedir. Fakat bu yöntemleri geliştiren araştırmacılar yöntemlerinin güvenilirliğini çoğu kez deneysel sonuçlarla kıyaslayarak test edebilmektedirler. Bazen de eğer şanslılarsa, bulabilirlerse az sayıda bulunan prototip ölçümleri ile de bunu yapabilmektedirler. Dolayısı ile bu çalışmada elde edilecek bulgular, daha sonra proje yöneticisi ve ekibinin halen üzerinde çalıştığı yeni analitik ve sayısal yöntemlerin test edilmesinde kullanılacak ve literatür

Suggestions

Sentez Gazı Üretimi İçin Etanolün Karışık Oksit Katalizörlerle Buharlı Reformlama Reaksiyonu
Doğu, Timur(2013-12-31)
Bu proje kapsamını; Ni ve Co metallerinin yüksek yüzey alanına sahip karma seryum-zirkonyum dioksit destek maddesi üzerine emdirilerek yüksek aktiviteye ve istikrara sahip katalizörler elde edilmesi, bu katalizörlerin karakterizasyonu ve etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda test edilmesi oluşturmaktadır.
Genetik algoritma ile akiferlerde tuzlu su girişiminin kontrolünün optimizasyonu
Aksoy, Ayşegül; Çelebi, Emrehan Berkay(2018-12-31)
Bu çalışmada gerçek saha uygulamalarından elde edilecek literatür verileri ile oluşturulacak hipotetik bir saha için tuzlu su girişimini engellemeye odaklı bir optimizasyon modeli oluşturulacaktır. Bu modelin amacı minimum maliyetle tuzlu su girişiminin engellenmesi olacaktır. Sahada farklı kullanımlar için akiferden su çekimi ve tuzlu su girişimini engellemek için geri kazanılmış suların akifere enjeksiyonu göz önünde bulundurulacaktır. Enjekte edilen geri kazanılmış suyun akifer su kalitesini önemli ölçüd...
Üç Boyutlu Elektron Demeti Eritme (EDE) Yöntemiyle Üretilen Ti-6Al-4V Alaşım Parçalarının Mekanik Özelliklerinin ve İçyapısının İkincil İşlemlerle Geliştirilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi; Doğu, Merve Nur(2018-12-31)
Katmanlı imalat yöntemi 1990’ların başlarında metal alaşımların hızlı prototiplenmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Çeşitli mühendislik alanlarının üretim kabiliyetini arttırması beklenen bu imalat yöntemi, konvansiyonel metal şekillendirme yöntemlerinin sınırlandırdığı sektörlerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ancak, katmanlı imalat ile üretilen alaşımlardaki kalıntı gerilimine bağlı düşük süneklik, kalıntı gözenek ve kaba mikroyapı gibi mekanik özelliklere direkt olarak olumsuz etki eden unsurlar bu ür...
Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
Hafif Zırh Uygulamaları için B4C Seramiklerinin Üretimi ve Mekanik Özellikleri
Öztürk, Abdullah; Gündoğmuş, Pelin(2018-12-31)
Projenin amacı tam yoğunlaştırılmış (>% 99) bor karbür (B4C) seramiklerini üretmektir. Belirtilen amaca ulaşmak için proje süresince aşağıdaki Ar-Ge faaliyetleri yapılacaktır.- B4C tozları gerekli ilaveler yapıldıktan sonra tek eksenli preste 10-30 MPa basınçta preslenecektir. Preslenmiş kompakt’lar daha sonra soğuk izostatik preste 100-300 MPa basınçta preslenip hem sinterleme öncesi yoğunlukları arttırılacak hemde elde edilen kompakt’ın üniform olması sağlanacaktır.- Son olarak tozlar veya hazırlanmış kom...
Citation Formats
Z. Bozkuş, “Boş bir boru hattında aniden basınç altında harekete geçen bir sıvı kütlesinin boru elemanları üzerinde yarattığı pik basınçların deneysel olarak araştırılması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59074.