Sentez Gazı Üretimi İçin Etanolün Karışık Oksit Katalizörlerle Buharlı Reformlama Reaksiyonu

2013-12-31
Bu proje kapsamını; Ni ve Co metallerinin yüksek yüzey alanına sahip karma seryum-zirkonyum dioksit destek maddesi üzerine emdirilerek yüksek aktiviteye ve istikrara sahip katalizörler elde edilmesi, bu katalizörlerin karakterizasyonu ve etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda test edilmesi oluşturmaktadır.

Suggestions

Boş bir boru hattında aniden basınç altında harekete geçen bir sıvı kütlesinin boru elemanları üzerinde yarattığı pik basınçların deneysel olarak araştırılması
Bozkuş, Zafer(2017-12-31)
Bu çalışmada amaçlanan; boş bir boru hattında düşük kotlarda birikerek oluşan bir su kütlesinin ani basınç altında ivmelenerek harekete geçip, boru hattında hızlı bir şekilde süren hareketi sırasında karşısına çıkan (vana, dirsek, orifis plakası vs. gibi ) boru elemanlarına çarpması sırasında ortaya çıkan pik basınçların şiddetini ve bunların zaman içinde nasıl değiştiğini deneysel olarak incelemektir.Bu pik basınçların ve/veya pik basınç kuvvetlerinin çeşitli koşullarda büyüklüklerinin tahmin edilebilmesi ...
YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİNİN LEED YEŞİL BİNA SERTİFİKASYON SİSTEMİNE ENTEGRASYONU - SU VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ
Dilek, Filiz Bengü; Aygenç, Merve(2017-12-31)
Bu çalışmada Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri’nden biri olan Leadership in Energy and Environment (LEED) sistemi sertifikasına sahip olan binalarının çevresel etkilerini analiz etmek için Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) kullanılacaktır. Çalışmanın temel amacı YDA ve LEED standartlarının birbirine entegrasyonunu sağlamaktır. Çalışmada LEED BD+C: New Construction v3 – LEED 2009 versiyonunun “Su verimliliği” ve “Enerji ve atmosfer” kredileri göz önünde bulundurulacaktır. Bunun için LEED sertifikası almış örnek ...
Genetik algoritma ile akiferlerde tuzlu su girişiminin kontrolünün optimizasyonu
Aksoy, Ayşegül; Çelebi, Emrehan Berkay(2018-12-31)
Bu çalışmada gerçek saha uygulamalarından elde edilecek literatür verileri ile oluşturulacak hipotetik bir saha için tuzlu su girişimini engellemeye odaklı bir optimizasyon modeli oluşturulacaktır. Bu modelin amacı minimum maliyetle tuzlu su girişiminin engellenmesi olacaktır. Sahada farklı kullanımlar için akiferden su çekimi ve tuzlu su girişimini engellemek için geri kazanılmış suların akifere enjeksiyonu göz önünde bulundurulacaktır. Enjekte edilen geri kazanılmış suyun akifer su kalitesini önemli ölçüd...
E- Devlet Ölçümleme Projesi.
Arifoğlu, Ali(2014-12-31)
Proje, AB tarafından geliştirilen EGEP (e-Government Economics) çerçevesini temel alan bir e-servis ölçüm metodolojisini geliştirmeyi ve seçilen belediyelere uygulamayı hedeflemektedir. Proje aynı zamanda bir tez çalışması ile desteklenmektedir.
Sedef Yapısına Benzer Polimer Matrisli Biyo-Esinlenilmiş (Bio-Inspired) Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2013-12-31)
Önerilen proje kapsamında, sedef yapısına benzer bir mikro yapıya sahip biyo-esinlenilmiş (bio-inspired) polimer matrisli kompozit malzemeler üretmek ve karakterize etmektir. Gelişen teknolojiyle beraber artan ihtiyaçlar neticesinde dayanıklı ve hafif malzemelerin üretimi önem kazanmış ve bunun sonucu olarak bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar artış göstermiştir. Bu tip yapısal kompozit malzemelere sedef iç yapısına benzer bir mikro yapı kazandırılması ve geleneksel olarak kullanılmakta olan polimer matri...
Citation Formats
T. Doğu, “Sentez Gazı Üretimi İçin Etanolün Karışık Oksit Katalizörlerle Buharlı Reformlama Reaksiyonu,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59131.