KARBON NANOTÜP – POLİLAKTİK ASİT NANOKOMPOZİTLERİ

2014-12-31
Öztin, Osman Cevdet
Açık, Eda
Erpek, Canan Yeniova
Çevre bilincinin artmasıyla biyobozunur malzemelere olan ilgilinin arttığı şu günlerde, özellikle ambalaj ve otomotiv sektöründe biyobozunur polimerlerin kullanımı hızla artmaktadır. Atık ve hammadde kaynağı sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bu girişim gün geçtikçe daha çok ilgi çekmektedir. Özellikle doğal ve yenilenebilir kaynakların fermentasyonundan üretilen polimerik malzemeler yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu ürünler arasında yer alan poli(laktik asit) (PLA), gerek fiziksel özelliklerinin konvansiyonel polimerlere benzer oluşu, gerekse de endüstriyel ölçekte üretilmesi sebebiyle öne çıkmaktadır. Düşük esnekliğe ve tokluğa sahip bu camsı polimerin kullanım alanını genişletmek amacıyla plastikleştiriciler eklense de diğer özelliklerde; örneğin: çekme mukavemeti ve modül değeri gibi, gözlenen düşüş, araştırmacıları çeşitli kompozit uygulamaları ile esneklik ve rijitliği dengeleme yoluna gitmeye yöneltmektedir. Bu durumdan yola çıkılarak karbon nanotüplerin PLA matrisi içerisinde takviye malzemesi olarak kullanılmasının, plastikleştirilmiş veya plastikleştirilmemiş PLA’nın mekanik, termal, termomekanik, morfolojik ve biyobozunurluk özellikleri üzerine etkilerinin araştırılmasına karar verilmiştir. Üretilecek nanokompozitlerden en temel beklenti, plastikleştirme ile düşen mekanik özelliklerin (çekme dayanımı ve elastik modül gibi) eklenen karbon nanotüpler ile tekrar geri kazanılmasıdır.
Citation Formats
O. C. Öztin, E. Açık, and C. Y. Erpek, “KARBON NANOTÜP – POLİLAKTİK ASİT NANOKOMPOZİTLERİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59145.