KARBON NANOTÜP – POLİLAKTİK ASİT NANOKOMPOZİTLERİ

2014-12-31
Öztin, Osman Cevdet
Açık, Eda
Erpek, Canan Yeniova
Çevre bilincinin artmasıyla biyobozunur malzemelere olan ilgilinin arttığı şu günlerde, özellikle ambalaj ve otomotiv sektöründe biyobozunur polimerlerin kullanımı hızla artmaktadır. Atık ve hammadde kaynağı sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bu girişim gün geçtikçe daha çok ilgi çekmektedir. Özellikle doğal ve yenilenebilir kaynakların fermentasyonundan üretilen polimerik malzemeler yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu ürünler arasında yer alan poli(laktik asit) (PLA), gerek fiziksel özelliklerinin konvansiyonel polimerlere benzer oluşu, gerekse de endüstriyel ölçekte üretilmesi sebebiyle öne çıkmaktadır. Düşük esnekliğe ve tokluğa sahip bu camsı polimerin kullanım alanını genişletmek amacıyla plastikleştiriciler eklense de diğer özelliklerde; örneğin: çekme mukavemeti ve modül değeri gibi, gözlenen düşüş, araştırmacıları çeşitli kompozit uygulamaları ile esneklik ve rijitliği dengeleme yoluna gitmeye yöneltmektedir. Bu durumdan yola çıkılarak karbon nanotüplerin PLA matrisi içerisinde takviye malzemesi olarak kullanılmasının, plastikleştirilmiş veya plastikleştirilmemiş PLA’nın mekanik, termal, termomekanik, morfolojik ve biyobozunurluk özellikleri üzerine etkilerinin araştırılmasına karar verilmiştir. Üretilecek nanokompozitlerden en temel beklenti, plastikleştirme ile düşen mekanik özelliklerin (çekme dayanımı ve elastik modül gibi) eklenen karbon nanotüpler ile tekrar geri kazanılmasıdır.

Suggestions

Poli(laktik Asit) Bazlı Nanokompozitlerin: Mekanik, Isısal Ve Reolojik Özellikleri Ve Morfolojisi
Yılmazer, Ülkü(2013-12-31)
Çevre bilincinin artmasıyla biyobozunur malzemelere olan ilgilinin arttığı şu günlerde, özellikle ambalaj ve otomotiv sektöründe biyobozunur polimerlerin kullanımı hızla artmaktadır. Atık ve hammadde kaynağı sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bu girişim gün geçtikçe daha çok ilgi çekmektedir. Özellikle doğal ve yenilenebilir kaynakların fermentasyonundan üretilen polimerik malzemeler yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu ürünler arasında yer alan poli(laktik asit) (PLA), gerek fiziksel özellikle...
Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
METAL KLORÜRLERİN DERİN ÖTEKTİK SIVILAR İLE ÇÖZELTİ VE SÜSPANSİYONLARINDA AMONYAK İLE TEPKİME KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
Karakaş, Gürkan(2017-12-31)
Proje kapsamında kullanılan CaCl2-NH3 tepkime sisteminin buhar basıncı düşük ve kararlı solventler kullanılarak süspansiyon ve çözelti içerisinde uygulanması ve ısı transferi hızının arttırılması hedeflenmektedir.
Görünür ışık emilimine sahip ve sudaki organik artıkları temizleyebilen TiO2 esaslı nanotozların sentezlenmesi
Öztürk, Abdullah; Ergin, Merve(2017-12-31)
Son yıllarda hızlı endüstrileşme, çevre kirliliği, küresel ısınmanın oluşturduğu anormal iklim değişiklikleri yeraltı su kaynaklarının kontrolsüz olarak kullanımı, ve tükenmeye yüz tutmuş su kaynakları, neticesinde temiz su kaynaklarında ciddi bir azalma meydana gelmektedir. Bu problemin giderilebilmesi amacıyla, kirli ve atık suların kullanma ve içme amaçlı arıtımı ve kirletilmiş suların arıtılarak zararsız hale getirilmesi önem kazanmaktadır. Endüstriyelleşme sonucu üretim teknolojilerinin hızlı ve kontro...
NiMH Bataryalar için Pozitif Elektrod Malzemesinin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Eyövge, Cavit(2017-12-31)
Bu projenin amacı NiMH bataryalara için üstün özellikli pozitif elektrod malzemesinin geliştirilmesidir. Bu amaçla klasik üretimden farklı olarak Ni(OH)2 termal plazmadan geçirlerek olabildiğince küçük parçaçıklı olarak üretilecektir. Çalışma parçaçık boyutuna ve elektrod mimarisine bağlı olarak bağlı Ni(OH)2 pozitif elektrod performansının belirlenmesini amaçlamaktadır.
Citation Formats
O. C. Öztin, E. Açık, and C. Y. Erpek, “KARBON NANOTÜP – POLİLAKTİK ASİT NANOKOMPOZİTLERİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59145.