Ekstrüde Edilmiş Ürünlerde Nişasta Sindirilebilirliğinin Araştırılması

2016-12-31
Ekstrüde ürünler gevrek doku ve yapıları ile tercih edilen ürünlerdir. Ekstrüzyon işlemi ile çok geniş ürün yelpazesi oluşturulabilir (çerez, kahvaltılık gevrek ve bebek mamaları). Ektrüde çerez ürünler kolay bulunabilen ve hazır yiyecek grubunda olduklarından çok tüketilmektedirler. Ektrüde ürünler genellikle nişasta bazlı olduklarından kalori değerleri yüksek ürünlerdir. Çok sayıda araştırma düşük glisemik indeksli diyetin obezite ve bazı kanser hastalıklarına karşı koruyucu olduğu belirtmektedir. Bu bilgi glisemik indeksi düşük (nişasta sindirilebilirliği düşük) ürünlerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Fonksiyonel gıdalar, çok tüketilen ürünlere fonksiyonel bileşenler eklenerek elde edilen ürünlerdir. Ekstrüzyon, geniş ürün yelpazesi ile fonksiyonel bileşen eklemek için çok uygun bir işlemdir. Bazı besinsel lifler ve gamlar farklı ürünler için glisemik indeksi düşürebilmek amaçlı kullanılmış olsa da bu konuda ektrüde ürünler için yapılan çalışmalar sınırlıdır. Sebze ve meyve işleme yan ürünleri önemli fitobesinler içerdikleri gibi yüksek lif kaynaklarıdır. Ekstrüzyon işlemi sebze ve meyve işleme yan ürünlerini hazır tüketilen ekstrüde ürünlere eklemek için oldukça uygun bir işlemdir. Hammaddeye eklenen fonksiyonel bileşenlerin bu işlemden nasıl etkileneceğinin, nişasta sindirimini nasıl etkileyeceğinin araştırılması önemlidir. Bunlara ek olarak bu bileşenlerin ektrüde ürün kalitesini nasıl etkileyeceğinin araştırılması ürün kalitesini bozmamak açısından önemlidir

Suggestions

Ekstrüzyon işleminin fonksiyonel bileşenlere etkisi
Şensoy, İlkay(2016-12-31)
Meyve-sebze yan ürünleri antioksidan, lif ve fitokimyasallar açısından zengin gıda malzemeleridir. Ekstrüzyon da sebze ve meyve işleme yan ürünleri eklenmiş tüketilmeye hazır gıda üretimine oldukça uygun bir teknolojidir. Bu araştırmada sebze işleme endüstrisinin yan ürünü olan enginar yaprağı fonksiyonel bir bileşen olarak ekstrüde ürünlere eklenerek işlem öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilecek analizler ile ekstrüzyon işleminin belirlenecek olan biyoaktif bileşenlere etkisi ile antioksidan aktivites...
Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu
Uyar, Tamer; Şümnü, Servet Gülüm; Ayhan, Zehra; Şahin, Serpil(2018)
Nanolif elde etmek için kullanılan yöntemler arasında elektroegirme, düzenek kurulumununbasit ve ucuz olması ve kısa islem süresi ile öne çıkmaktadır. Elektroegirme yöntemi ilesentetik maddelerden nanolif üretimi yaygınken, son yıllarda biyopolimer esaslı nanolifüretimine olan ilgi artmıstır. Bu sebeple, ilk olarak farklı konsantrasyonlarda hazırlananbezelye unu, mercimek unu, soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz (HPMC) bazlıçözeltilerin reolojik özellikleri ve çözelti iletkenlikleri ölçülmüstür. D...
Fındık Meyvesinden Kefir Üretim Olanaklarının Araştırılması
Mert, Behiç; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Doğal ortamlarında fındık ve benzeri meyvelerde yağ oleosom adı verilen damlacıklar halinde depolanır. Bu damlacıkların su ve mekanik kuvvet uygulanarak özütlenmesi sonucunda hayvansal süte benzeyen emülsiyonlar elde edilebilir. Söz konusu oleosomlar oleosin adı verilen doğal emülgatör proteinler ile çevrelenmiştir. Oleosin proteinleri aynı zaman yağ damlacıklarını dış etkenlerden, oksidasyon gibi, korur. Önerilen proje kapsamında ülkemiz için çok önemli tarımsal bir ürün olan fındıktan oleosomların özütlen...
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi
Kilercioğlu, Mete; Özel, Barış; Alaçık, İrem; Dağ, Damla; Güner, Selen; Öztop, Halil Mecit; Kırtıl, Emrah(2017)
Lipozomlar hem hidrofobik hem de hidrofilik bileşiklerin kapsüle edilmesi amaçlı farmasötik, kişisel bakım, kimya ve gıda endüstrisinde kullanılan, polar yapılar içeren iki tabakalı küresel yağ kesecikleridir. Bu yapılardan oluşan enkapsülasyon sistemlerinin biyo-uyumlu, biyobozunur olmaları, toksik etkilerinin olmaması ve istenildiğinde kapsüllenmiş maddeyi salabilmesi özellikleri bu sistemleri birçok yönden avantajlı kılmaktadır. Ayrıca, polimer bazlı enkapsülasyon sistemleri ile karşılaştırıldığında, kul...
Düşük Rezolüsyonlu NMR Relaksometre ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Teknikleri Kullanarak D- Psikoz (Nadir Şeker) içeren Glike Protein ve Şekerleme Ürünleri Tasarımı ve Bu Ürünlerin Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyonu
Öztop, H. Mecit; Şümnü, Servet Gülüm; Mazı, Gökçen Bekir; Söyler, Ulviye Betül(2019)
Nadir şeker, doğada yaygın olarak bulunmayan monosakkaritleri kapsayan şeker grubunaverilen genel addır. Meyve şekeri fruktozun C-3 epimeri olan ve nadir bir şeker olan D-Psikozun (alluloz) tatlılığı sakarozun %70?ine denk gelmektedir. Kalori değeri ise 0.39 kCal/golan D-Psikozun, vücutta yağ toplanmasını ve kandaki glikoz seviyesini azaltmada etkisiolduğu ve ısıl işlem sonucunda oluşturduğu bileşenlerin antioksidatif etki gösterdiği yapılanaraştırmalarla gösterilmiştir. A.B.D Gıda ve İlaç Komisyonu, 2012 y...
Citation Formats
İ. Şensoy, “Ekstrüde Edilmiş Ürünlerde Nişasta Sindirilebilirliğinin Araştırılması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59429.