Hide/Show Apps

METAL KLORÜRLERİN DERİN ÖTEKTİK SIVILAR İLE ÇÖZELTİ VE SÜSPANSİYONLARINDA AMONYAK İLE TEPKİME KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

2017-12-31
Karakaş, Gürkan
Gözde, Ezgi
Proje kapsamında kullanılan CaCl2-NH3 tepkime sisteminin buhar basıncı düşük ve kararlı solventler kullanılarak süspansiyon ve çözelti içerisinde uygulanması ve ısı transferi hızının arttırılması hedeflenmektedir.