Görünür ışık emilimine sahip ve sudaki organik artıkları temizleyebilen TiO2 esaslı nanotozların sentezlenmesi

2017-12-31
Öztürk, Abdullah
Ergin, Merve
Son yıllarda hızlı endüstrileşme, çevre kirliliği, küresel ısınmanın oluşturduğu anormal iklim değişiklikleri yeraltı su kaynaklarının kontrolsüz olarak kullanımı, ve tükenmeye yüz tutmuş su kaynakları, neticesinde temiz su kaynaklarında ciddi bir azalma meydana gelmektedir. Bu problemin giderilebilmesi amacıyla, kirli ve atık suların kullanma ve içme amaçlı arıtımı ve kirletilmiş suların arıtılarak zararsız hale getirilmesi önem kazanmaktadır. Endüstriyelleşme sonucu üretim teknolojilerinin hızlı ve kontrolsüz olarak gelişimi yaşam standartlarını arttırmıştır fakat aynı zamanda bu durum insan sağlığı ve çevre için de tehdit edici bir unsur olmuştur. Bu projede, suyun arıtılması için fotokatalitik titanium dioksit tozlarının sol-jel yöntemiyle sentezlenmesi üzerine değişik araştırmalar yapacaktır. Sadece saf titanium dioksit üzerine değil doplanmış ve eş-doplanmış nano boyutlu titanium dioksit tozlarının sentezlenmesi üzerine de araştırmalar yapacaklardır. Sentezlenmiş tozların fiziksel, kimyasal ve morfolojik özelliklerini belirlemek için çeşitli analizler ve ölçüm teknikleri kullanılacaktır.

Suggestions

Poli(laktik Asit) Bazlı Nanokompozitlerin: Mekanik, Isısal Ve Reolojik Özellikleri Ve Morfolojisi
Yılmazer, Ülkü(2013-12-31)
Çevre bilincinin artmasıyla biyobozunur malzemelere olan ilgilinin arttığı şu günlerde, özellikle ambalaj ve otomotiv sektöründe biyobozunur polimerlerin kullanımı hızla artmaktadır. Atık ve hammadde kaynağı sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bu girişim gün geçtikçe daha çok ilgi çekmektedir. Özellikle doğal ve yenilenebilir kaynakların fermentasyonundan üretilen polimerik malzemeler yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu ürünler arasında yer alan poli(laktik asit) (PLA), gerek fiziksel özellikle...
Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
SEDİMANTER VE VOLKANİK PASA KAYAÇLARININ KOLON KİNETİK TESTLER İLE KAYAÇ-SU TEPKİMELERİNE BAĞLI ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Çamur, Mehmet Zeki(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı pasa niteliğindeki sedimanter ve volkanik kayaçlar ile yağış suyu tepkimeleri sonucunda oluşacak drenaj suyunun kimyasal özelliklerini ve özelliklere neden olan prosesleri kolon kinetik testleri kullanarak araştırmaktır. Değişik nedenlerle doğal ortamı değiştirilen (pasa olarak yığılan) kayaç malzemeleri, yeni ortamın özelliklerinede bağlı olarak yağış ile tepkime sonucu daha hızlı bozunmaya uğramakta ve sonuç olarak alıcı ortamda yüksek konsantrasyonlu ve mineralojik özelliklere bağlı o...
SEÇİLMİŞ MEYVE VE SEBZE ÖRNEKLERİNDE DONDURUCU DONDURMA HIZININ VE FARKLI SICAKLIKLARDA MUHAFAZANIN ÜRÜN KALİTESİNE ETKİSİ
Bayındırlı, Alev; Ökmen, Zinet Aytanga; Öztop, Halil Mecit(2015-12-31)
Taze sebze ve meyve gibi çabuk bozulan gıdaların raf ömürleri, dondurarak ( -18 ile -35°C arasında) biyokimyasal ve mikrobiyolojik değişiklikleri en aza indirmek suretiyle süre olarak ay bazında 1 yıla kadar uzatılabilmektedir. Gıdaların dondurulması ile ilgili çalışmalar, büyük boyutlardaki buz kristallerinin ürün kalitesini düşürdüğünü göstermiştir. Yavaş donma hızı sırasında buz kristalleri daha büyük boyutlarda oluşmakta iken hızlı donma sırasında çok sayıda buz kristali bir anda ve küçük sayılarda o...
Gözenek Kontrollü Paslanmaz Çelik Filtrelerin Hidrojen Filtrasyonu İçin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur(2013-12-31)
Bu projenin amacı halen ticari olarak temini mümkün paslanmaz çelik filtrelere 500 nm üstü parçacıkları tutacak yapının kazandırılmasıdır. Çalışma birinci planda ark plazma yontemi ile üretilecek nanotozlarin filtreye beslenmesi ve bu şekilde iri gözeneklerin doldurlması ile gözenek buyukluklerinin arzu edilen seviyeye düşürlmesini hedeflemektedir.
Citation Formats
A. Öztürk and M. Ergin, “Görünür ışık emilimine sahip ve sudaki organik artıkları temizleyebilen TiO2 esaslı nanotozların sentezlenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59285.