Bacillus subtilis ile 43 PROMOTÖRÜ (P43) KONTROLÜ ALTINDA HÜCREDIŞI REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ

2018-12-31
Çalık, Pınar
Öztürk, Sibel
Bacillus subtilis genetik olarak iyi bilinen ve kolay manipüle edilebilen özelliklerinin yanında sahip olduğu etkin salgılama sistemi ile hücredışı rekombinant protein (r-protein) üretim potansiyeli yüksek bir mikroorganizmadır. Ancak, homolog protein üretim kapasitesi ile kıyaslandığında, B. subtilis verimin genellikle litre başına miligram hatta mikrogram düzeylerine düştüğü heterolog proteinlerin sentezinde daha az başarılıdır. Bu sebeple r-protein üretimini arttırabilecek promotör ve ribozom bağlanma bölgeleri üzerine araştırılmalara devam edilmektedir. Söz konusu biyoproseslerde kullanılmak üzere açığa çıkarılmış çok sayıda endojen promotör arasında en yaygın tercih edilenlerden 43 promotörü (P43), doğal yapısı içinde iki promotörden meydana gelmektedir. İyi karakterize edilmiş P43 sıra dışı yapısından ötürü, hem ana σA- hem de σB-RNA polimeraz (RNAP) tarafından tanınır; dolayısıyla logaritmik ve stasyoner büyüme fazları boyunca işlevseldir. σB RNAP tarafından tanınması P43’ün gen ekspresyonunu stres koşulları altında da devam ettirebilmesini sağlar. Terapatik protein insan büyüme hormonunun (hGH) biyoteknolojik prosesle hücredışı üretimi için, Bacillus licheniformis hücre dışı serin alkali proteaz (SAP) enzimini kodlayan genin (subC) pre- sinyal dizini ile hGH gen dizisinden oluşan hibrit fragmentin –bir bakteri olan– B. subtilis’in amyE lokusuna entegre edilerek rekombine edilmesi, ve 43 promotörü kontrolü altında tanımlı veya yarı-tanımlı ortam kullanılarak sürekli i
Citation Formats
P. Çalık and S. Öztürk, “Bacillus subtilis ile 43 PROMOTÖRÜ (P43) KONTROLÜ ALTINDA HÜCREDIŞI REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59181.