Pichia pastoris ile Hücredışı Rekombinant Hormon Üretimine Signal Peptit Dizinlerin Etkisinin Araştırılması

2016-12-31
Terapatik protein insan büyüme hormonunun (hGH) biyoteknolojik prosesle hücre-dışı üretimi için, araştırma grubumuz tarafından teorik olarak belirlenen üç signal peptit dizinin ayrı-ayrı rhGH üretimine etkileri araştırılacaktır. Bu kapsamda hGH’u kodlayan cDNA’nın önüne signal peptit dizinleri entegre edilmesi; Pichia pastoris’in gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz (GAP) lokusuna integre edilerek rekombine edilmesi; ve hGH’nın üç signal peptit dizinin yönlendirmesi ile GAP promoterı altında üretilmesi araştırma projesinin amacını oluşturmaktadır.

Suggestions

Pichia pastoris ile Rekombinant Hormone Üretimi için Strateji Geliştirilmesi
Çalık, Pınar(2014-12-31)
Terapatik protein insan büyüme hormonunun (hGH) biyoteknolojik prosesle hücre-dışı üretimi için, insan organizmasında bulunan hGH’u kodlayan cDNA’nın uygun bir hibrit-gen tasarımıyla -bir maya olan- Pichia pastoris’in gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz (GAP) lokusuna integre edilerek rekombine edilmesi, ve GAP promoterı altında alternatif karbon kaynakları kullanılarak sürekli işletim ile üretilmesi amaçlanmaktadır.
Bacillus subtilis ile 43 PROMOTÖRÜ (P43) KONTROLÜ ALTINDA HÜCREDIŞI REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ
Çalık, Pınar(2018-12-31)
Bacillus subtilis genetik olarak iyi bilinen ve kolay manipüle edilebilen özelliklerinin yanında sahip olduğu etkin salgılama sistemi ile hücredışı rekombinant protein (r-protein) üretim potansiyeli yüksek bir mikroorganizmadır. Ancak, homolog protein üretim kapasitesi ile kıyaslandığında, B. subtilis verimin genellikle litre başına miligram hatta mikrogram düzeylerine düştüğü heterolog proteinlerin sentezinde daha az başarılıdır. Bu sebeple r-protein üretimini arttırabilecek promotör ve ribozom bağlanma bö...
Rekombinant İnsan Büyüme Hormonunun Ultrafiltrasyon ile Üretim Ortamından Ayırılması
Çalık, Pınar; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
Proteinlerin ultrafiltrasyon ile ayırılmasında temel prensip proteinlerin çözeltideki boyutunun membran gözenek boyutundan farkına göre ayırmanın sağlanmasıdır. Membran yüzeyinin istenen yükte olacak şekilde modifiye edilmesi ve/veya besleme çözelti pH’ının değiştirilmesi ile proteinlerin yüzey yükünün değiştirilmesi söz konusudur. Ultrafiltrasyon ile proteinlerin saflaştırılmasındaki önemli bir diğer parametre de konsantrasyon polarizasyonu ve membran yüzeyinde jel oluşumudur. Konsantrasyon polarizasyonu, ...
BaHF Parçacık Takviyeli Polimer Matrisli Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi; Aydın Çivi, Hatice Özlem(2013-12-31)
Yapılacak bu çalışma ile, geniş bant aralığında etkin Baryum Hekzaferrit (BaHF) parçacık takviyeli polimer matrisli elektromanyetik dalga soğurucu kompozitler geliştirilecektir. Çalışmanın ana malzemesini oluşturacak olan BaHF tozları kontrollü çöktürme yöntemi ile üretilecektir. X-Işınları Kırınımı (XRD) ile kontrollü çöktürme sonucunda elde edilecek olan BaHF tozlarının magnetoplumbite kristal yapıda olup olmadığı incelenecektir. Ayrıca, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) BaHF tozlarının mikroyapı karakte...
Yapay Sinir Ağı Tabanlı Adaptif Kontrolcüler İle İnsansız Hava Aracı Kontrolü
Kutay, Ali Türker(2013-11-22)
Bu projede yapay sinir ağları tabanlı adaptif kontrolcülerin altı hareket serbestlik dereceli (6- DOF) uçuşa uyarlanması konusunda bir araştırma önerilmektedir. Teorik olarak geliştirilecek kontrol yöntemlerinin deneysel olarak test edilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla iç mekanlarda uçabilen, gerekli tüm donanım ve yazılımları ile kullanıma hazır dört rotorlu bir helikopter kullanılacaktır. Önerilen sistem geliştirilen kontrol algoritmalarının programlanarak direk araç üzerinde kullanılabilmesine imkan t...
Citation Formats
P. Çalık, “Pichia pastoris ile Hücredışı Rekombinant Hormon Üretimine Signal Peptit Dizinlerin Etkisinin Araştırılması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59152.