Hide/Show Apps

Pichia pastoris ile Hücredışı Rekombinant Hormon Üretimine Signal Peptit Dizinlerin Etkisinin Araştırılması

2016-12-31
Çalık, Pınar
Massahi, Aslan
Terapatik protein insan büyüme hormonunun (hGH) biyoteknolojik prosesle hücre-dışı üretimi için, araştırma grubumuz tarafından teorik olarak belirlenen üç signal peptit dizinin ayrı-ayrı rhGH üretimine etkileri araştırılacaktır. Bu kapsamda hGH’u kodlayan cDNA’nın önüne signal peptit dizinleri entegre edilmesi; Pichia pastoris’in gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz (GAP) lokusuna integre edilerek rekombine edilmesi; ve hGH’nın üç signal peptit dizinin yönlendirmesi ile GAP promoterı altında üretilmesi araştırma projesinin amacını oluşturmaktadır.