BaHF Parçacık Takviyeli Polimer Matrisli Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu

2013-12-31
Yapılacak bu çalışma ile, geniş bant aralığında etkin Baryum Hekzaferrit (BaHF) parçacık takviyeli polimer matrisli elektromanyetik dalga soğurucu kompozitler geliştirilecektir. Çalışmanın ana malzemesini oluşturacak olan BaHF tozları kontrollü çöktürme yöntemi ile üretilecektir. X-Işınları Kırınımı (XRD) ile kontrollü çöktürme sonucunda elde edilecek olan BaHF tozlarının magnetoplumbite kristal yapıda olup olmadığı incelenecektir. Ayrıca, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) BaHF tozlarının mikroyapı karakterizasyonunda kullanılacaktır. Karakterizasyon aşamalarından sonra, farklı boyut dağılımlarına sahip BaHF seramik tozlarının değişen miktarlarla bir epoksi matris içine dağıtılması suretiyle radar soğurucu kompozit üretimi gerçekleştirilecektir. Çalışmanın son bölümünde, üretilen tüm malzemelerin elektromanyetik dalga yansıtmaları ve geçirimleri “serbest uzay” (free-space) metodu ile 17-40 GHz frekans aralığında ölçülecektir. Elde edilecek radar soğurma özellikleri, malzemelerin iç yapılarına ek olarak elektrik ve manyetik özellikleri ile ilişkilendirilecektir.

Suggestions

NiMH Bataryalar için Pozitif Elektrod Malzemesinin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Eyövge, Cavit(2017-12-31)
Bu projenin amacı NiMH bataryalara için üstün özellikli pozitif elektrod malzemesinin geliştirilmesidir. Bu amaçla klasik üretimden farklı olarak Ni(OH)2 termal plazmadan geçirlerek olabildiğince küçük parçaçıklı olarak üretilecektir. Çalışma parçaçık boyutuna ve elektrod mimarisine bağlı olarak bağlı Ni(OH)2 pozitif elektrod performansının belirlenmesini amaçlamaktadır.
Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
SEDİMANTER VE VOLKANİK PASA KAYAÇLARININ KOLON KİNETİK TESTLER İLE KAYAÇ-SU TEPKİMELERİNE BAĞLI ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Çamur, Mehmet Zeki(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı pasa niteliğindeki sedimanter ve volkanik kayaçlar ile yağış suyu tepkimeleri sonucunda oluşacak drenaj suyunun kimyasal özelliklerini ve özelliklere neden olan prosesleri kolon kinetik testleri kullanarak araştırmaktır. Değişik nedenlerle doğal ortamı değiştirilen (pasa olarak yığılan) kayaç malzemeleri, yeni ortamın özelliklerinede bağlı olarak yağış ile tepkime sonucu daha hızlı bozunmaya uğramakta ve sonuç olarak alıcı ortamda yüksek konsantrasyonlu ve mineralojik özelliklere bağlı o...
Bacillus subtilis ile 43 PROMOTÖRÜ (P43) KONTROLÜ ALTINDA HÜCREDIŞI REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ
Çalık, Pınar(2018-12-31)
Bacillus subtilis genetik olarak iyi bilinen ve kolay manipüle edilebilen özelliklerinin yanında sahip olduğu etkin salgılama sistemi ile hücredışı rekombinant protein (r-protein) üretim potansiyeli yüksek bir mikroorganizmadır. Ancak, homolog protein üretim kapasitesi ile kıyaslandığında, B. subtilis verimin genellikle litre başına miligram hatta mikrogram düzeylerine düştüğü heterolog proteinlerin sentezinde daha az başarılıdır. Bu sebeple r-protein üretimini arttırabilecek promotör ve ribozom bağlanma bö...
Kösedağ Batısındaki Metavolkanik Kayaların Petrolojisi ve Jeokronolojisi
Sayıt, Kaan(2016-12-31)
Kösedağ Metavolkaniti başlıca düşük dereceli metavolkanik (meta-dasit, meta-andezit ve meta-bazalt) ve metavolkanosedimanter kayalardan oluşur. Üstünde rekristalize kireçtaşları yer alır. Geçtigimiz yıllarda yapılan arazi çalışmaları sonrasında bölgenin jeoloji haritası çizilmiş, sınırlı olarak petrografik ve jeokimya analizleri yapılmıştır.Önerilen proje ile; Kösedağ Metavolkanik biriminin oluşum yaşının ortaya konması amacı ile felsik volkanik kayalardan zirkon LA-ICP-MS yaş tayini, metamorfizma yaşının...
Citation Formats
A. F. Dericioğlu and H. Ö. Aydın Çivi, “BaHF Parçacık Takviyeli Polimer Matrisli Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59255.