BaHF Parçacık Takviyeli Polimer Matrisli Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu

2013-12-31
Yapılacak bu çalışma ile, geniş bant aralığında etkin Baryum Hekzaferrit (BaHF) parçacık takviyeli polimer matrisli elektromanyetik dalga soğurucu kompozitler geliştirilecektir. Çalışmanın ana malzemesini oluşturacak olan BaHF tozları kontrollü çöktürme yöntemi ile üretilecektir. X-Işınları Kırınımı (XRD) ile kontrollü çöktürme sonucunda elde edilecek olan BaHF tozlarının magnetoplumbite kristal yapıda olup olmadığı incelenecektir. Ayrıca, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) BaHF tozlarının mikroyapı karakterizasyonunda kullanılacaktır. Karakterizasyon aşamalarından sonra, farklı boyut dağılımlarına sahip BaHF seramik tozlarının değişen miktarlarla bir epoksi matris içine dağıtılması suretiyle radar soğurucu kompozit üretimi gerçekleştirilecektir. Çalışmanın son bölümünde, üretilen tüm malzemelerin elektromanyetik dalga yansıtmaları ve geçirimleri “serbest uzay” (free-space) metodu ile 17-40 GHz frekans aralığında ölçülecektir. Elde edilecek radar soğurma özellikleri, malzemelerin iç yapılarına ek olarak elektrik ve manyetik özellikleri ile ilişkilendirilecektir.
Citation Formats
A. F. Dericioğlu, H. Ö. Aydın Çivi, and M. Timuçin, “BaHF Parçacık Takviyeli Polimer Matrisli Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59255.