RU ESASLI KATALİZÖRLERİN DESTEK MALZEMELERİNİN YÜZEY ASİTLİK KARAKTERİSTİKLERİNİN AMONYAK SENTEZ REAKSİYONU HIZINA ETKİSİ

2018-12-31
Üner, Deniz
Aslan, Mustafa Yasin
Bu projenin amacı, yüzey asitlik değerleri (asidik, bazik, nötr) farklı olan destek malzemeler kullanılarak sentezlenmiş rutenyum (Ru) metali esaslı katalizörlerin, amonyak sentez reaksiyonuna etkisini incelemektir. Proje kapsamında farklı destek malzemeler kullanılarak hazırlanmış olan Ru esaslı katalizörler ile amonyak sentez reaksiyon hızları, bakır-amonyak kompleksleşmesi reaksiyonunun UV-Vis spektrofotometresi ile takip edilmesi ile ölçülmesi planlanmaktadır.
Citation Formats
D. Üner and M. Y. Aslan, “RU ESASLI KATALİZÖRLERİN DESTEK MALZEMELERİNİN YÜZEY ASİTLİK KARAKTERİSTİKLERİNİN AMONYAK SENTEZ REAKSİYONU HIZINA ETKİSİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59183.