Konvansiyonel Titreşimli Dikdörtgen Eleklerden Üstün Performanslı Laboratuvar Ölçekli Bir Enine Daralan Eleğin Tasarlanması Ve Performansının Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi

2013-06-30

Suggestions

Dayanıklı Tüketim Malları İçin Müşteri Bağlılığının Modellenmesi
Köksal, Gülser; Yozgatlıgil, Ceylan(2013-12-31)
Olasılıklı Uzaklık Kümeleme Metodunun Geliştirilmesi Ve Uygulamaları
İyigün, Cem(2013-12-30)
olasılıklık uzaklık kümeleme metodu geliştirilecek. Endüstri mühendisliği Temel problemlerinden, yerleşke problemi üzerine uygulamalar yapılacak. Algoritmanın performansı literatürdeki diğer algoritmalarla kıyaslanacak bu metod matlab paket proğramı şeklinde geliştirilecek.
Sentez Gazı Üretimi İçin Etanolün Karışık Oksit Katalizörlerle Buharlı Reformlama Reaksiyonu
Doğu, Timur(2013-12-31)
Bu proje kapsamını; Ni ve Co metallerinin yüksek yüzey alanına sahip karma seryum-zirkonyum dioksit destek maddesi üzerine emdirilerek yüksek aktiviteye ve istikrara sahip katalizörler elde edilmesi, bu katalizörlerin karakterizasyonu ve etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda test edilmesi oluşturmaktadır.
Bor ve/veya Zirkonyum katkılı TiO2 nano parçacıklarının Sol-Jel ve Solvotermal Teknikleriyle Üretimi
Öztürk, Abdullah; Timuçin, Muharrem; Ağartan, Lütfi(2013-12-31)
Projenin genel amacı başta B ve Zr olmak üzere iyon katkılı TiO2 fotokatalizörlerini üretmektir. Sol-Jel/kalsinasyon ve solvotermal metotları kullanılarak farklı çeşit ve miktarda iyonik katkıların TiO2 malzemesinin başta fotokatalitik aktivite olmak üzere yapısal ve fonksiyonel özelliklerine etkileri incelenecektir. Sol-Jel tekniği ile nano boyutta TiO2 üretimi için 30 ml etanol’ün içerisine TEOT (Tetraethilortotitanat) ve gerekli Ti/B ve Ti/Zr katılarak oluşturulan suspansiyona su, alkol ve asetik asitle...
Polimer ve Polimer Kompozitlerin Üç Boyutlu (3D) Baskı Yöntemi ile Üretilmesi
Özkan, Necati; Bayram, Göknur(2018-12-31)
Günümüzde ekleyerek üretmenin en yaygın formu termoplastik filamentlerin 3 boyutlu nesne üretiminde ana malzeme olarak kullanımına dayanan Eriyik Yığma Modellemedir (Fused Deposition Modeling- FDM). “Fused Deposition Modeling” tekniği düşük fiyatlı baskı cihazları ve termoplastik malzemeler ile endüstriyel üretim için de uygun bir seçim olarak gösterilmektedir. Bu yöntemde, camsı geçiş sıcaklığı yada erime sıcaklığı üzerinde olan termoplastik polimer filamenti obje geometrisini simule edecek şekilde hareke...
Citation Formats
A. İ. Arol, “Konvansiyonel Titreşimli Dikdörtgen Eleklerden Üstün Performanslı Laboratuvar Ölçekli Bir Enine Daralan Eleğin Tasarlanması Ve Performansının Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59187.