Kimyasal Ön Kondisyonlamanın Ufalama Sistemlerinde Mineral Serbestleşmesine ve Kırılma Moduna Olan Etkisi

2017-12-31
Hoşten, Çetin
Camalan, Mahmut
Zenginleştirme proseslerinde boyut küçültmenin amacı cevher parçaları içindeki değerli ve değersiz (gang) mineralleri mümkün olduğunca birbirlerinden serbest hale getirmektir. Kırma ve özellikle de öğütme, enerji-yoğun ve enerji verimliği çok düşük işlemlerdir. Bu nedenle, istenilen serbestleşme derecesine iri boyutlarda ulaşmak, değerli mineral kayıplarının azaltılması açısından önemlidir. Kırılma süreceinde öncelikle mineral fazlarının arasındaki sınırlarında çatlaklar oluşması, serbestleşmenin daha iri boyutlarda ve daha yüksek oranlarda gerçekleşmesi için en uygun olanıdır. Yukarıda verilen bağlamda bu projenin amacı, gang minerali serpantin veya olivin olan bir kromit cevherinin tanelerini kimyasal ön koşullandırmaya tabi tutarak tanelerin kromit/serpantin mineral fazlarının sınırları boyunca zayıflatma ve kırma olasılıklarının artırılmasını araştırmaktır. Bu proje önerisi kapsamında -9.53+6.35 mm dar tane aralığındaki kromit cevheri belirli sıvı ortamlarda belirli deneysel parametreler altında koşullandırıldıktan sonra ağırlık düşürmeli kırma aletinde tek tek ufalanacak; SEM ve optik mikroskop ile ufalanma ürünlerinden kondisyonlanan cevherin kırılma modları ve serbestleşme değerleri belirlenecektir. Ayrıca, ICP ile sıvı kondisyonlama deneylerinde kullanılan sıvının; XRD ile de kondisyonlanan katının kimyasal analizleri yapılarak, kullanılan kimyasal ortamın cevherin kimyasal yapısını nasıl değiştireceği belirlenecektir.

Suggestions

An Efficient Interference-Aware Constrained Beamforming and Receiver Design for mm-Wave Hybrid Massive MIMO with Non-Orthogonal Multiple Access
Bayraktar, Murat; Güvensen, Gökhan Muzaffer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-7-13)
This thesis investigates efficient interference-aware beamformer design for mm-wave massive multiple-input and multiple-output (MIMO) systems. Furthermore, adaptation of code-domain non-orthogonal multiple access (NOMA) to mm-wave massive MIMO is studied. The first part of the thesis concentrates on interference-aware pre-beamformer (analog beamformer) design for joint spatial division and multiplexing (JSDM) which is a user-grouping based two-stage beamforming method. Single-carrier frequency domain equali...
Geri Dolgu Malzemesi Olarak Kullanıma Yönelik Olarak Cevher Hazırlama Tesis Atıklarının Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Altun, Naci Emre(2018-12-31)
Günümüzde düşük tenörlü cevherlerin işletilmesi zorunluluğu birim konsantre ürün başına üretilen atık miktarını artırmaktadır. Cevher zenginleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atıklar çoğu zaman ‘‘yaş’’ formda bertaraf edilmekte fakat bu yöntem çeşitli sorunlar nedeniyle sürdürülebilir olmaktan çıkmaktadır. Bu uygulamaya alternatif çözümlerden biri cevher zenginleştirme tesis atıklarının susuzlandırma sonrasında bir bağlayıcı ile karıştırılarak macun formuna getirilmesi ve bu macunun yer altı ocaklar...
Türkiye madencilik endüstrisinde ileri teknoloji uygulamaları
Ünal, Erdal; Ünal, Ahmet; Güyagüler, Tevfik; Tutluoğlu, Levent; Özkan, İhsan; Ergür, M. Kemal; Özel, Reha; Önder, Y. Ümit; Kara, Dinçer; Turhan, Hülya; Altay, H. Hüseyin; Aydoğan, Orhan(1994)
Bu projenin amacı, açık ocak işletmeciliği sırasında bozulan arazilerin yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda kömür madenciliğimizdeki mevcut durumun ve uygulamaların ortaya çıkartılması; gelişmiş ülkelerde kullanılan yöntem ve teknolojinin incelenmesi, bunlarin ülkemiz şartlarında uygulanabilirliğinin araştırılması ve kömür endüstrimiz için arazi ıslahı önerileri geliştirilmesidir. Mevcut durumun değerlendirilmesi için TKİ'deki bilgi birikimi ve ilgili dokümanlar incelenmiş, yapılan uygulamala...
Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi ilişkisi
Fiş, Ahmet Murat; Wasti, S. Arzu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6)
Çalışmanın amacı, kaynak temelli görüşün öne çıkardığı değerli, nadir, kopyalanması ve ikamesi zor bir kaynak olmaya en uygun aday olan örgüt kültürünün girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu yapılırken örgüt kültürü, insan kaynakları uygulamalarına olan yansımaları aracılığı ile ölçülmüş, girişimcilik yönelimi ise beş alt boyutu ile çalışılmıştır. Türkiye gibi girişimciliğe çok ihtiyaç duymasına rağmen ekonomik ve kültürel anlamda teşvik edici unsurların yaygın olmadığı, gelişmekte olan...
Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi ilişkisi
Fiş, Ahmet Murat; Wasti, S. Arzu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Çalışmanın amacı, kaynak temelli görüşün öne çıkardığı değerli, nadir, kopyalanması ve ikamesi zor bir kaynak olmaya en uygun aday olan örgüt kültürünün girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu yapılırken örgüt kültürü, insan kaynakları uygulamalarına olan yansımaları aracılığı ile ölçülmüş, girişimcilik yönelimi ise beş alt boyutu ile çalışılmıştır. Türkiye gibi girişimciliğe çok ihtiyaç duymasına rağmen ekonomik ve kültürel anlamda teşvik edici unsurların yaygın olmadığı, gelişmekt...
Citation Formats
Ç. Hoşten and M. Camalan, “Kimyasal Ön Kondisyonlamanın Ufalama Sistemlerinde Mineral Serbestleşmesine ve Kırılma Moduna Olan Etkisi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59194.