Geri Dolgu Malzemesi Olarak Kullanıma Yönelik Olarak Cevher Hazırlama Tesis Atıklarının Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi

2018-12-31
Altun, Naci Emre
Çetin, Mahir Can
Günümüzde düşük tenörlü cevherlerin işletilmesi zorunluluğu birim konsantre ürün başına üretilen atık miktarını artırmaktadır. Cevher zenginleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atıklar çoğu zaman ‘‘yaş’’ formda bertaraf edilmekte fakat bu yöntem çeşitli sorunlar nedeniyle sürdürülebilir olmaktan çıkmaktadır. Bu uygulamaya alternatif çözümlerden biri cevher zenginleştirme tesis atıklarının susuzlandırma sonrasında bir bağlayıcı ile karıştırılarak macun formuna getirilmesi ve bu macunun yer altı ocaklarında geri dolgu malzemesi olarak kullanılmasıdır. Bu uygulamada geri dolgu macununun yer altı açıklıklarına sağlayacağı mukavemet kadar, macunun eldesinde kullanılan atık çamurunun reolojik özellikleri de çok önemlidir. Çökelen tipte katı tanecikleri içeren, heterojen yapılı katı-sıvı karışımı olan atık çamurunun sorunsuz nakledilmesi, pompalama ve dolgulama işlemi sırasında akışkanlığını korunması kritik öneme sahiptir. Atık çamurunun farklı koşullardaki viskozite ve akma direnci değerleri uygulamanın başarısı ile direk ilintilidir. Çamurdaki katı oranı ve çamurun mineralojik yapısı reolojik özellikleri etkileyen kritik parametrelerdir. Bu çalışmada atık çamurundaki katı miktarı ve çamurunun mineralojik özelliklerinin, çamurun viskozite ve akma direncine olan etkileri incelenecektir. Ayrıca cevher zonunda ve/veya rezervde meydana gelen mineralojik değişimlerin ve özellikle gang minerallerinin viskozite ve akma direncine olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Citation Formats
N. E. Altun and M. C. Çetin, “Geri Dolgu Malzemesi Olarak Kullanıma Yönelik Olarak Cevher Hazırlama Tesis Atıklarının Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59198.