Hide/Show Apps

Şehir Lojistiği için Lisans Araştırmaları

Günümüzde şehirler, demografik değişimler, kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliği, sosyal eşitsizlik, yoğun trafik, vb. nedenlerden kaynaklanan bir çok karmaşık problemle uğraşmak durumundadır (JPI UE, 2013)1 . Bu sorunlar çoğunlukla büyük bir insan kitlesini ve geniş yaşam alanlarını etkileyen, büyük ölçekli verilere dayanan, çetrefilli ve çözüme ulaştırılması zor sorunlardır. “Şehiriçi yük taşımacılığı” ulaşımda yol açtığı olumsuzluklar ve şehir havasına yaydığı karbon salınımı nedeniyle böyle sorunlardan biridir. Proje önerisinin amacı, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde “şehiriçi yük taşımacılığı” konusunda devam eden uluslararası bir proje kapsamında “Lisans araştırmalarını” hayata geçirmek ve şehir lojistiği gibi ucu açık ve çok karmaşık bir konuyla buluşturup, gerçekleştirmektir. Lisans araştırmaları, lisans derslerinde uygulanan aktif öğrenme metotlarından farklı olarak tümüyle açık uçlu konular üzerinden yürütülen ve müfredat dışı bir aktivite olarak gerçekleştirilir. Destekli lisans araştırmaları Amerika Birleşik Devletlerinde (ulusal çapta) birçok nitelikli üniversitede uzun süredir uygulanmaktadır. Amaç, lisans öğrencilerinin bilim hakkındaki kavrayışlarını artırmak ve eğitimlerini doktora seviyesine kadar sürdürmelerini teşvik etmektir. Bu proje önerisi desteklenirse bildiğimiz kadarıyla lisans araştırmaları konusunda Fakültede bir ilk gerçekleştirilecektir.