Şehir Lojistiği için Lisans Araştırmaları

2015-12-31
Günümüzde şehirler, demografik değişimler, kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliği, sosyal eşitsizlik, yoğun trafik, vb. nedenlerden kaynaklanan bir çok karmaşık problemle uğraşmak durumundadır (JPI UE, 2013)1 . Bu sorunlar çoğunlukla büyük bir insan kitlesini ve geniş yaşam alanlarını etkileyen, büyük ölçekli verilere dayanan, çetrefilli ve çözüme ulaştırılması zor sorunlardır. “Şehiriçi yük taşımacılığı” ulaşımda yol açtığı olumsuzluklar ve şehir havasına yaydığı karbon salınımı nedeniyle böyle sorunlardan biridir. Proje önerisinin amacı, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde “şehiriçi yük taşımacılığı” konusunda devam eden uluslararası bir proje kapsamında “Lisans araştırmalarını” hayata geçirmek ve şehir lojistiği gibi ucu açık ve çok karmaşık bir konuyla buluşturup, gerçekleştirmektir. Lisans araştırmaları, lisans derslerinde uygulanan aktif öğrenme metotlarından farklı olarak tümüyle açık uçlu konular üzerinden yürütülen ve müfredat dışı bir aktivite olarak gerçekleştirilir. Destekli lisans araştırmaları Amerika Birleşik Devletlerinde (ulusal çapta) birçok nitelikli üniversitede uzun süredir uygulanmaktadır. Amaç, lisans öğrencilerinin bilim hakkındaki kavrayışlarını artırmak ve eğitimlerini doktora seviyesine kadar sürdürmelerini teşvik etmektir. Bu proje önerisi desteklenirse bildiğimiz kadarıyla lisans araştırmaları konusunda Fakültede bir ilk gerçekleştirilecektir.

Suggestions

Çoklu Katman Kar Emisyon Modeli Kullanılarak Pasif Mikrodalga Uydu Verisinden Türkiye için Alansal Karsu Eşdeğerinin Elde Edilmesi
Akyürek, Sevda Zuhal; Akınoğlu, Bülent Gültekin(2016-12-31)
Kar, hidrolojik çevrim içinde önemli bir unsurdur ve kar parametrelerinin (kar örtüsü, kar derinliği (KD), yoğunluğu, kar su eşdeğeri (KSE), vb.) izlenmesi hidroloji ve iklim çalışmaları için büyük önem taşır. Kar örtüsü, güneş ışınlarının büyük bir kısmını yansıtması dolayısıyla dünya radyasyon bütçesini dengede tutması sebebiyle küresel ve bölgesel anlamda kritik bir rol oynar. Öte yandan, bölgesel ölçekte, kar örtüsü özellikle orta ve yüksek enlemlerde, yerel su durumu, nehir akımı ve yeraltı sularının ...
Hiperspektral Görüntülerde Arkeolojik Kalıntıların İncelenmesi
Çetin, Yasemin; Düzgün, Hafize Şebnem; Başkurt, Nur Didem; Soydan, Hilal; Özdemir, Okan Bilge; Korkmaz, Özgür; Çinar, Umut; Gür, Yusuf; Eken, Isa Cem; Ömrüuzun, Fatih(2017-12-31)
Bu projede hiperspektral imgelerin sahip olduğu yüksek spektral bilgi kullanılarak tarihi eserlerin kimyasal, fiziksel yapıları incelenecek, bu materyallerin yapım-oluşum zamanları ve bozulma durumları çalışılacaktır. Önerilen proje hiperspektral imgeler kullanılarak aşağıdaki problemler üzerinde çalışılması planlanmaktadır. Birinci problem alınan görüntülerdeki materyal bileşenlerinin tespiti olarak düşünülmüştür(hiperspektral ayrıştırma). Buna bağlı olarak malzemelerin bozulmalarının incelenmesidir (değiş...
Toprağa Gömülü veya Engel Arkasına Gizlenmiş Hedeflerin Tespit ve Teşhisi İçin Yeraltı Radarı (GPR) Sinyal Simülasyonları, Önişleme ve Öznitelik Çıkarım Yöntemleri
Sayan, Gönül(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı, gömülü ya da engel arkasındaki cisimlerin elektromanyetik yöntemlerle tespit ve sınıflandırılması problemi için önerilecek özgün önişleme ve öznitelik çıkarma yöntemlerinin başarımını gerçeğe yakın olarak tasarlanan benzetim (simülasyon) problemlerinin çözümü üzerinden değerlendirmektir.
Yeşil Yapraklı Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının Uzaklaştırılması için Yöntem Geliştirilmesi
Mert, Behiç; Söyler, Ulviye Betül(2015-12-31)
Bu projede hedeflenen mekanik uzaklaştırma yöntemlerinin denenerek yetişitirme esnasında bitkiye nüfuz eden çeşitli pestisit kalıntılarının hangi yüzdelerde uazklaştırılabildiğinin tespitidir. Sebze ve meyve üretiminde böcek istilasını önleyebilmek ve ürün verimini artırmak amacıyla kullanlan pestisitler aslında belirli düzeylerin üzerinde insan vücuduna alındığında toksik etki yapmaktadır. Kimi zaman bu etki uzun zamanda ortaya farklı hastalık türleri olarak çıksa da kimi zaman da bulunan kalıntı düzeyine ...
Türkiye’deki Yapı Stoku Özelliklerine Bağlı Deprem Sigortası ve Reasürans Primi Değerlendirmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Şimşek, Meral; Yıldırım Külekci, Bükre; Yakut, Ahmet(2015-12-31)
Bu projenin amacı amacı belirli sigorta bedeli ve prim değerleri hesaplanmış olan sivil poliçeler bazında etkinliğinin ölçülmesi amacıyla, deprem sigortası portföyünde yer alan riskleri minimize eden parametrelerin belirlenmesidir. Belirlenen poliçelere ait bilgiler ve hasar davranışları kullanılarak, zararlılık derecelendirmesi yapılması, etki analizi çerçevesinde prim alt yapısını oluşturacak kırılganlık eğrileri bina yapı ve diğer özellikler detayına göre hesaplanarak, sismik bölge etkisinin bina, ve bö...
Citation Formats
H. Süral, S. Gürel, and C. İyigün, “Şehir Lojistiği için Lisans Araştırmaları,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59205.