Endüstri 4.0 için süreç modelleme tabanlı karar destek sistemi

2018-12-31
Endüstri 4.0 kapsamında akıllı üretim sistemlerinde karar destek amacıyla kullanılmak üzere iş süreci modellerini girdi olarak alıp otomatik olarak eniyileme veya makina öğrenimi problemi oluşturmak üzere bir yaklaşım önerilecektir. Bu yaklaşımı desteklemek üzere yöntem ve araçlar geliştirilecektir. Geçerleme amacıyla, geliştirilen yaklaşım, yöntem ve araçlar seçilen bir kuruluşta modellenen süreçler üzerinde uygulanacaktır.
Citation Formats
A. Koçyiğit et al., “Endüstri 4.0 için süreç modelleme tabanlı karar destek sistemi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61650.