Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar

Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü bulmak için uygulanan yöntemlerden birisi interaktif bir şekilde karar vericiden tercih bilgisini almaktır. Alınan bilgiler ışığında yeni sorular sorularak en beğenilen çözüme yaklaşılması hedeflenir. Karar vericinin tercih fonksiyonu tahmin edilebilirse, bu tercih fonksiyonuna has özellikler kullanılarak daha efektif sorular sorulabilir ve hızlıca iyi çözümlere ulaşılabilir. Bu projede, çok kriterli problemlerde karar vericinin tercih fonksiyonunu tahmin eden bir algoritma geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tahmin edilen tercih fonksiyonunun özelliklerini kullanarak, fonksiyonun yapısına uygun bir yaklaşımla karar vericinin beğendiği çözüme/çözümlere hızlı bir şekilde ulaşılması hedeflenmektedir.