Nano Alümoksanın Epoksi İle İşlevselleştirilmesi Ve Yüzey Kaplamaları İçin Reçine Üretiminde Kullanılması

2009-12-31
Gündüz, Güngör
Bu çalışmanın amacı nano alümoksan parçacıklarını epoksi ile işlevselleştirmek, fiziksel, mekanik özellikleri geliştirilmiş polimer nanobileşiklerini üretmek ve bu bileşikleri yüzey kaplamaları için kullanılabilecek hale getirmektir. Çizilme direnci yüksek malzeme üretiminde TEOS yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat ülkemizde üretilmemektedir, ayrıca pahalıdır. Bu projenin amacı ülkemizde çokça bulunan alüminyum hidroksiti kullanarak çizilme dayanımı yüksek boya ve kaplama malzemeleri için kullanmaktır. Bunun için nano boyutta daha önce laboratuvarımızda üretimi başarılan alümoksan epoksi ile işlevselleştirilerek dallanık yapıda polimerler elde edilecektir. Bu dallanık yapıdaki polimerlerin yüzeylerindeki epoksi grupları, karboksil ya da hidroksil ile biten diğer gruplar ile kolayca tepkimeye gireceğinden fiziksel ve mekanik özellikleri geliştirilmiş reçineler üretilecektir.

Suggestions

Nanoteknolojik yöntemlerle neo-organ üretimine yönelik mikro desenli polimerik yüzey tasarlanması ve bunların kemik hücrelerinin çoğalma, farklılaşma ve yönlenmesine etkisinin incelenmesi
Hasırcı, Vasıf Nejat; Kıyat, İsa; Kenar, Halime; Tezcaner, Ayşen(2005)
Proje silisyum temelli litografık yöntemle hazırlanmış çeşitli boyutlu şablonların üzerinde polimerik filmler hazırlanması ve bu filmler üzerine sıçan kemik iliği kökenli kök hücreler ekerek hücre yönlendirmesine yüzey kimya ve topografyasının etkisini incelemeyi ve böylelikle biyomateryaller konusunda temel bilgi üretilmesini amaçlamaktaydı. Film malzemesi olarak poli(3-hidkroksibütirat-ko-3-hidroksivalerat) (PHBV), poli(hidroksietilmetakrilat) (PHEMA) ve bunların interpenetre karışımları (IPN) kullanılmı...
Effect of porosity on the efficiency of DSSC produced by using nano size TiO2 powders
Bilgin, Nursev; Park, Jongee; Öztürk, Abdullah (2014-01-01)
Gözenekliliğin, 20 nm ve 200 nm TiO2 partiküllerinin farklı oranlarda karıştırılmasıyla oluşturulan pastalar kullanılarak hazırlanan boyaya duyarlı güneş pillerinin (DSSC'ler) enerji dönüşüm verimine etkisi araştırılmıştır. Macunların mikroyapısını incelemek için XRD ve SEM analizleri yapılmıştır. DSSC'lerin enerji dönüşüm verimliliği, tam akım yoğunluğu-voltaj eğrisi çizilerek belirlendi. Ağırlıkça% 40 20 nm ve ağırlıkça% 60 200 nm TiO2 partiküllerinden oluşan karışım kullanılarak hazırlanan DSSC,% 6.74'lü...
L- izolösinin ters misel ile ekstraksiyonu ve doğal gaz hidratlarıyla geri ekstraksiyonunu incelenmesi
Mehmetoğlu, Mustafa Tanju; Parlaktuna, Mahmut(2004-3-1)
Bu çalışmanın amacı, fermentasyon ürünü L-izolösinin (L-Ile) sulu fazdan ekstraksiyonu için ters misel sisteminin tasarımını yapmak, ayırma verimini maksimum yapmak için parametrelerin etkisini incelemek ve bu fazdan amino asitin geri ekstraksiyonu için gaz hidrat yöntemini geliştirmektir. Bu nedenle farklı yüzey aktif maddeler (AOT,Alamine-336, TOA, Aliquat 336) ve farklı çözücülerin (izooktan ve oleyil alkol) farklı pH'lardaki L-Ile çözeltilerinden oluşan kombinasyonları 150 ml'lik edenlerde orbital ça...
Polimer Komplkslemeli Ultrafiltrasyon Yöntemi İle Sulu Çözeltilerden Borat Ayrımı Ve Rakip Anyonların Etkisi
Özbelge, Hilmi Önder(2010-12-31)
1. Kapsam: Projenin ilk çalışması daha önce sentezlediğimiz ve borat iyonu için yüksek alıkonma değerleri elde ettiğimiz glisidollenmiş polivinil amin polimerinin çözünürlüğünü artırmak için DADMAC monomerini kullanarak bir kopolimerini sentezlemektir. Borat iyonunu ayırma deneylerinde bağımsız parametreler pH, polimer konsantrasyonu, iyon/polimer yükleme oranı ve sülfat ve klorür gibi rakip iyonların konsantrasyonları; bağımlı parametre ayırma verimi (Alıkonma=1-Cs/Cb) olacaktır. 2. Yöntem: Polimer sente...
Bone tissue generation on biodegradable polymeric scaffolds
Torun Köse, Gamze; Hasırcı, Vasıf Nejat; Korkusuz, Feza; Department of Biotechnology (2002)
In the present study, tissue engineered bone was produced on calcium phosphate loaded collagen and PHBV8 matrices. Osteoblasts isolated from rat bone marrow were characterized by light microscopy, alkaline phosphatase (ALP) activity, osteocalcin determination assay, and Western blots for integrin. Population doubling time of the cells was found as 50 ± 2 h at 37 °C in a CO2 incubator. PHBV8 foams iiiwere treated with rf-oxygen plasma to modify their surface chemistry and hydrophilicity to increase the reatt...
Citation Formats
G. Gündüz, “Nano Alümoksanın Epoksi İle İşlevselleştirilmesi Ve Yüzey Kaplamaları İçin Reçine Üretiminde Kullanılması,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59093.