Nano Alümoksanın Epoksi İle İşlevselleştirilmesi Ve Yüzey Kaplamaları İçin Reçine Üretiminde Kullanılması

2009-12-31
Gündüz, Güngör
Bu çalışmanın amacı nano alümoksan parçacıklarını epoksi ile işlevselleştirmek, fiziksel, mekanik özellikleri geliştirilmiş polimer nanobileşiklerini üretmek ve bu bileşikleri yüzey kaplamaları için kullanılabilecek hale getirmektir. Çizilme direnci yüksek malzeme üretiminde TEOS yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat ülkemizde üretilmemektedir, ayrıca pahalıdır. Bu projenin amacı ülkemizde çokça bulunan alüminyum hidroksiti kullanarak çizilme dayanımı yüksek boya ve kaplama malzemeleri için kullanmaktır. Bunun için nano boyutta daha önce laboratuvarımızda üretimi başarılan alümoksan epoksi ile işlevselleştirilerek dallanık yapıda polimerler elde edilecektir. Bu dallanık yapıdaki polimerlerin yüzeylerindeki epoksi grupları, karboksil ya da hidroksil ile biten diğer gruplar ile kolayca tepkimeye gireceğinden fiziksel ve mekanik özellikleri geliştirilmiş reçineler üretilecektir.

Suggestions

Nanoteknolojik yöntemlerle neo-organ üretimine yönelik mikro desenli polimerik yüzey tasarlanması ve bunların kemik hücrelerinin çoğalma, farklılaşma ve yönlenmesine etkisinin incelenmesi
Hasırcı, Vasıf Nejat; Kıyat, İsa; Kenar, Halime; Tezcaner, Ayşen(2005)
Proje silisyum temelli litografık yöntemle hazırlanmış çeşitli boyutlu şablonların üzerinde polimerik filmler hazırlanması ve bu filmler üzerine sıçan kemik iliği kökenli kök hücreler ekerek hücre yönlendirmesine yüzey kimya ve topografyasının etkisini incelemeyi ve böylelikle biyomateryaller konusunda temel bilgi üretilmesini amaçlamaktaydı. Film malzemesi olarak poli(3-hidkroksibütirat-ko-3-hidroksivalerat) (PHBV), poli(hidroksietilmetakrilat) (PHEMA) ve bunların interpenetre karışımları (IPN) kullanılmı...
Usability of polylactide biopolymer as thermoplastic matrix for woven fiber composite laminates
Demirok, Gökberk; Kaynak, Cevdet; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-4-28)
The first purpose of this study was, as the first time in the literature, to investigate usability of polylactide (PLA) biopolymer as the matrix of high-performance composite laminated structures having woven forms of glass and carbon fibers. For this purpose, 2-14 layers of 2x2 twill Carbon Fiber (CF) and 1x1 plain weave Glass Fiber (GF) forms were stacked by PLA powders followed by consolidation of these layers by compression molding technique. After conducting various tests and analysis it was observed t...
Effect of porosity on the efficiency of DSSC produced by using nano size TiO2 powders
Bilgin, Nursev; Park, Jongee; Öztürk, Abdullah (2014-01-01)
Gözenekliliğin, 20 nm ve 200 nm TiO2 partiküllerinin farklı oranlarda karıştırılmasıyla oluşturulan pastalar kullanılarak hazırlanan boyaya duyarlı güneş pillerinin (DSSC'ler) enerji dönüşüm verimine etkisi araştırılmıştır. Macunların mikroyapısını incelemek için XRD ve SEM analizleri yapılmıştır. DSSC'lerin enerji dönüşüm verimliliği, tam akım yoğunluğu-voltaj eğrisi çizilerek belirlendi. Ağırlıkça% 40 20 nm ve ağırlıkça% 60 200 nm TiO2 partiküllerinden oluşan karışım kullanılarak hazırlanan DSSC,% 6.74'lü...
L- izolösinin ters misel ile ekstraksiyonu ve doğal gaz hidratlarıyla geri ekstraksiyonunu incelenmesi
Mehmetoğlu, Mustafa Tanju; Parlaktuna, Mahmut(2004-3-1)
Bu çalışmanın amacı, fermentasyon ürünü L-izolösinin (L-Ile) sulu fazdan ekstraksiyonu için ters misel sisteminin tasarımını yapmak, ayırma verimini maksimum yapmak için parametrelerin etkisini incelemek ve bu fazdan amino asitin geri ekstraksiyonu için gaz hidrat yöntemini geliştirmektir. Bu nedenle farklı yüzey aktif maddeler (AOT,Alamine-336, TOA, Aliquat 336) ve farklı çözücülerin (izooktan ve oleyil alkol) farklı pH'lardaki L-Ile çözeltilerinden oluşan kombinasyonları 150 ml'lik edenlerde orbital ça...
Poliamid Ve Polistirenin Alevlenme Dayanımının Çeşitli Nanokompozit Yaklaşımlarıyla İyileştirilmesi
Kaynak, Cevdet(2009-12-31)
Bu proje ile hedeflenen ilk amaç, üç farklı polimer nanokompozit üretim yöntemi kullanılarak organik olarak modifiye edilmiş MMT (o-MMT) ve karbon nanotüp (CNT) ile güçlendirilmiş polimer/nanotakviye sistemlerinin üretilmesidir. Bu yöntemler, “Çözelti Halindeyken Enterkalasyon” -“Solution Intercalation”, “Yerinde Polimerizasyon” – “In-situ polymerization” ve “Eriyik Kompaundlama” - Melt Compounding olarak sıralanabilir. İkinci olarak ise, bu ...
Citation Formats
G. Gündüz, “Nano Alümoksanın Epoksi İle İşlevselleştirilmesi Ve Yüzey Kaplamaları İçin Reçine Üretiminde Kullanılması,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59093.