Nano Alümoksanın Epoksi İle İşlevselleştirilmesi Ve Yüzey Kaplamaları İçin Reçine Üretiminde Kullanılması

2009-12-31
Gündüz, Güngör
Bu çalışmanın amacı nano alümoksan parçacıklarını epoksi ile işlevselleştirmek, fiziksel, mekanik özellikleri geliştirilmiş polimer nanobileşiklerini üretmek ve bu bileşikleri yüzey kaplamaları için kullanılabilecek hale getirmektir. Çizilme direnci yüksek malzeme üretiminde TEOS yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat ülkemizde üretilmemektedir, ayrıca pahalıdır. Bu projenin amacı ülkemizde çokça bulunan alüminyum hidroksiti kullanarak çizilme dayanımı yüksek boya ve kaplama malzemeleri için kullanmaktır. Bunun için nano boyutta daha önce laboratuvarımızda üretimi başarılan alümoksan epoksi ile işlevselleştirilerek dallanık yapıda polimerler elde edilecektir. Bu dallanık yapıdaki polimerlerin yüzeylerindeki epoksi grupları, karboksil ya da hidroksil ile biten diğer gruplar ile kolayca tepkimeye gireceğinden fiziksel ve mekanik özellikleri geliştirilmiş reçineler üretilecektir.
Citation Formats
G. Gündüz, “Nano Alümoksanın Epoksi İle İşlevselleştirilmesi Ve Yüzey Kaplamaları İçin Reçine Üretiminde Kullanılması,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59093.