Lityum İyon Piller İçin Yüksek Kapasiteli Ve Enerjili Katot Malzemelerinin Geliştirilmesi Üretimi Ve Karakterizasyonu.

2011-12-31
Bu çalışmada, lityum iyon pillerde kullanılmak üzere LiCo1-xMxO2 formülünde, yüksek kapasite ve enerji yoğunluğuna sahip, uzun ömürlü katot malzemelerin üretilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla alaşım katkısı olarak literatürde pek araştırılmamış Cr, Mo ve W gibi elementlerin katot malzemesinin elektrokimyasal ve yapısal özelliklerine olan etkileri incelenecektir. Hedeflenen aktif katot malzemesinin üretimi için öncelikle kimyasal çözeltiden çöktürme ve dondurucu kurutma yöntemi öngörülmektedir. Ayrıca gerekirse geleneksel yüksek sıcaklık sentezleme yöntemleri de uygulanacaktır. Bu anlamda çöktürme ve dondurucu kurutma yöntemlerinin proses parametrelerinin optimize edilmesi de projenin amaçları arasındadır.

Suggestions

Newtonumsu Olmayan Çözeltilerin Karıştırma Tanklarındaki Hidrodinamiği Ve Karışma Zamanlarının Deneysel İncelenmesi
Uludağ, Yusuf(2009-12-31)
Bu çalışmada kurulacak olan kesikli sistem düzeneği üzerinde, Newtonumsu olmayan bir akışkan olan karboksimetil selülozun karışım zamanı ve karıştırılma esnasındaki hidrodinamik özellikleri incelenecektir. Pleksiglastan yapılacak silindir bir tank yine pleksiglastan yapılacak kare bir tankın içine yerleştirilecektir. Silindir tankın içine konan akışkan karıştırılacak ve bu süreç boyunca Ultrasound Doppler Velocimetry (UDV) aygıtı ile anlık hız dağılımları ölçülecektir. Karıştırıcının bağlı olduğu sürücüde a...
Performance evaluation of Cappadocian tuffs treated with alcohol dispersion of calcium hydroxide nano-particles
Çalışkan, Berkay Barış; Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Department of Building Science in Architecture (2022-12-08)
In this study, the effect of treatment with alcohol dispersion of calcium hydroxide Ca(OH)2 nanoparticles on controlling excessive water absorption and capillary water suction properties of Cappadocian tuffs was investigated extensively. For this purpose, two tuff types, Göreme Rock (CYT) and Cappadocian Rose (CPT), obtained from a quarry near Avanos-Nevşehir, were examined. Laboratory tests were conducted concerning their basic physical, hygric, mechanical, microstructural, and mineralogical properties bef...
Effect of porosity on the efficiency of DSSC produced by using nano size TiO2 powders
Bilgin, Nursev; Park, Jongee; Öztürk, Abdullah (2014-01-01)
Gözenekliliğin, 20 nm ve 200 nm TiO2 partiküllerinin farklı oranlarda karıştırılmasıyla oluşturulan pastalar kullanılarak hazırlanan boyaya duyarlı güneş pillerinin (DSSC'ler) enerji dönüşüm verimine etkisi araştırılmıştır. Macunların mikroyapısını incelemek için XRD ve SEM analizleri yapılmıştır. DSSC'lerin enerji dönüşüm verimliliği, tam akım yoğunluğu-voltaj eğrisi çizilerek belirlendi. Ağırlıkça% 40 20 nm ve ağırlıkça% 60 200 nm TiO2 partiküllerinden oluşan karışım kullanılarak hazırlanan DSSC,% 6.74'lü...
RF MEMS teknolojisi ile S bandı tümleşik bant geçiren filtre yapısı
Çetintepe, Çağrı; Demir, Şimşek; Akın, Tayfun (null; 2008-10-20)
Bu çalışmada, bant-geçiren özelliğine sahip ve geçiş bandı S-frekans bandı (2-4 GHz) olarak belirlenmiş bir filtre yapısının RF MEMS teknolojisiyle oluşturulmuş toplu devre elemanları kullanılarak tasarlanması, üretimi ve ölçüm sonuçları sunulmaktadır. Elektromanyetik (EM) benzetim ve devre çözümleme araçlarıyla tasarımları yapılan mikroşerit yapıdaki sarmal irgiteç, paralel-plaka sığaç, parmaklı sığaç toplu bileşenlerini içeren ve edüzlemsel dalgakılavuzu (EDK) giriş-çıkışlarına uyarlanan filtre, ODTÜ MEMS...
Serya destekli rutenyum nanokümeleri: Sentezi, tanımlanması ve amonyak boranın hdirolizinden hidrojen üretiminde katalitik etkinliğinin incelenmesi
Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren; Kayran İşçi, Ceyhan; Yılmaz, Ayşen; Gökağaç Arslan, Gülsün(2016-12-31)
Seryum(IV) oksit (serya, CeO2) yüzeyine tutturulmuş rutenyum(0) nanokümeleri hazırlanacak, ileri analitik yöntemler kullanılarak tanımlanacak ve amonyak boranın hidrolizinden hidrojen üretiminde katalitik etkinliği incelenecektir. Seryum(IV) oksit yüzeyine tutturulmuş ruthenium(0) nanokümelerinin katalitik etkinliğine seryum iyonlarının da doğrudan veya elektronik indükleme ile katkı vermesi beklenmektedir. Böylece amonyak boranın hidrolizinden hidrojen üretimi için katalitik etkinliği yüksek ve uzun ömürl...
Citation Formats
M. K. Aydınol, “Lityum İyon Piller İçin Yüksek Kapasiteli Ve Enerjili Katot Malzemelerinin Geliştirilmesi Üretimi Ve Karakterizasyonu.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59226.