Nano Boyutlu Tio2 Tozlarından Boya-Sentezli Güneş Enerjisi Pili Üretimi

2011-12-31
Bu projenin amacı yüksek etkinlikte fotokatalitik özellik gösteren TiO2 tozu üretmek ve bu tozları kullanarak boya-sentezli güneş enerjisi pili elde etmektir. Proje süresince yapılacak araştırmalarda çeşitli boyutlardaki TiO2 tozları karıştırılarak tozların arasında değişik boyutlarda gözeneklerin oluşturulması sağlanacaktır. Working /counter elektrotları oluşturularak daha verimli çalışabilen güneş enerjisi pilleri üretilecektir. Working elektrod screen baskı metoduyla katmanlanacaktır. Pt counter elektrodu ise fırça yöntemiyle depolanacaktır. DSSC'nin verimliliği küçük ve büyük partiüller arasındaki orana göre araştırılacaktır. Mikroyapısal ve morfolojik çalışmalar SEM, XRD ve XRF ile yapılacaktır. DSSC protipi üretilerek, ticari kullanıma sunulması için önemli bir adım atılmış olacaktır. Projenin bir başka amacı boya-sentezli güneş enerjisi pili üretimi için pratik ve ekonomik bir yöntem bulabilmektir. DSSC'lerin performansını etkileyen 4 faktör vardır, bunlar; oksit elektrot malzemeler, boya, elektrolit ve mühürlemedir. Bu çalışmada, DSSC'lerin performansını artırabilmek için bu 4 faktör irdelenecektir.
Citation Formats
A. Öztürk, “Nano Boyutlu Tio2 Tozlarından Boya-Sentezli Güneş Enerjisi Pili Üretimi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59232.