Nano Boyutlu Tio2 Tozlarından Boya-Sentezli Güneş Enerjisi Pili Üretimi

2011-12-31
Bu projenin amacı yüksek etkinlikte fotokatalitik özellik gösteren TiO2 tozu üretmek ve bu tozları kullanarak boya-sentezli güneş enerjisi pili elde etmektir. Proje süresince yapılacak araştırmalarda çeşitli boyutlardaki TiO2 tozları karıştırılarak tozların arasında değişik boyutlarda gözeneklerin oluşturulması sağlanacaktır. Working /counter elektrotları oluşturularak daha verimli çalışabilen güneş enerjisi pilleri üretilecektir. Working elektrod screen baskı metoduyla katmanlanacaktır. Pt counter elektrodu ise fırça yöntemiyle depolanacaktır. DSSC'nin verimliliği küçük ve büyük partiüller arasındaki orana göre araştırılacaktır. Mikroyapısal ve morfolojik çalışmalar SEM, XRD ve XRF ile yapılacaktır. DSSC protipi üretilerek, ticari kullanıma sunulması için önemli bir adım atılmış olacaktır. Projenin bir başka amacı boya-sentezli güneş enerjisi pili üretimi için pratik ve ekonomik bir yöntem bulabilmektir. DSSC'lerin performansını etkileyen 4 faktör vardır, bunlar; oksit elektrot malzemeler, boya, elektrolit ve mühürlemedir. Bu çalışmada, DSSC'lerin performansını artırabilmek için bu 4 faktör irdelenecektir.

Suggestions

Nano yapılı metalik alaşımların mikrodalga sinterleme yöntemiyle üretilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2011)
Bu çalışmada, mikrodalga sinterleme yönteminin konvansiyonel yönteme kıyasla yumuşak manyetik özellikler gösteren toz metalurjik nano yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde faz oluşumu ve yoğunlaşım ile mikroyapısal, manyetik ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, mikron yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde ön çalışmalar ile paslanmaz çelik sisteminde çalışmalar yapılmış ve mikrodalga sinterleme yönteminin oluşan fazlar ve yoğunlaşım ile mikr...
Mezogözenekli Zirkonyum Oksit destek maddesi ile etanolün buharlı reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız, etil alkolün buharlı reformlanma reaksiyonunu zirkonyum içerikli destek maddesi ve nikel aktif metali kullanarak incelemektir. Etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda aktif metal olarak nikel kullanımı genellikle başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, kullanılan destek maddesine göre çok düşük hidrojen verimleri de elde edilmektedir. Aktif metalin destek maddesiyle etkileşimi, destek maddesinin asitlik düzeyi ve fiziksel yapısı yüksek hidrojen verimi elde etmek açısından çok öneml...
Effect of porosity on the efficiency of DSSC produced by using nano size TiO2 powders
Bilgin, Nursev; Park, Jongee; Öztürk, Abdullah (2014-01-01)
Gözenekliliğin, 20 nm ve 200 nm TiO2 partiküllerinin farklı oranlarda karıştırılmasıyla oluşturulan pastalar kullanılarak hazırlanan boyaya duyarlı güneş pillerinin (DSSC'ler) enerji dönüşüm verimine etkisi araştırılmıştır. Macunların mikroyapısını incelemek için XRD ve SEM analizleri yapılmıştır. DSSC'lerin enerji dönüşüm verimliliği, tam akım yoğunluğu-voltaj eğrisi çizilerek belirlendi. Ağırlıkça% 40 20 nm ve ağırlıkça% 60 200 nm TiO2 partiküllerinden oluşan karışım kullanılarak hazırlanan DSSC,% 6.74'lü...
Hidrotermal yöntemle üretilen çinko oksit nanoteller ile ışık yayan diyotların geliştirilmesi
Aksoy, Burcu; Turan, Raşit; Dericioğlu, F. Arcan; Ünalan, Emre H.; Akgün, Can Mehmet; Afal, Ayşegül; Ateş, Selen Elif(2012)
Bu çalışmanın amacı hidrotermal yöntemle üretilen ZnO nanotelleri, optik açıdan aktif bileşen olarak kullanan, ucuz, çevreye duyarlı ve de verimli LED’ leri geliştirmektir. Çalışma genel olarak ZnO nanotellerin üretim parametrelerinin belirlenmesi, üretim aşamasında aşılanması ve üretilen nanotellerin p-tipi yarıiletken polimerlerle kompozit oluşturarak makro boyutta LED üretiminde kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu proje kapsamında ilk etapta nanotel üretimindeki hidrotermal büy...
Nanotanecik yapılı titanyumun üretimi ve biyouyumluluğu
Efe, Mert; Ercan, Batur(2017-12-31)
Ortopedik protezlerin vücuttaki kullanım sürelerini artırmak amacı ile titanyumun yüzeyindeki tanecik boyu freze işleminde yapılacak parametre ayarları ile kontrol edilip, nanoboyutta kristal elde edilmesi sağlanacaktır. Elde edilen nanokristal yüzeyli titanyum malzeme, optik mikroskop (mikroyapı), SEM (yüzeyin nanoyapısı), XRD (kristalografik yapı) ve EBSD (yüzeydeki düzlemlerin kristolografik oryantosyonları), goniyometre (ıslanabilirlik) yöntemleri ile karakterize edilecektir. Üretilen nanotanecik yüzey...
Citation Formats
A. Öztürk, “Nano Boyutlu Tio2 Tozlarından Boya-Sentezli Güneş Enerjisi Pili Üretimi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59232.