Gümüş Katkılı Tio2 Esaslı İnce Filmlerin Sol-Jel Tekniği İle Üretilmesi Ve Fonksiyonel Özelliklerinin İyileştirilmesi.

2011-12-31
KAPSAM ve YÖNTEM Proje genel kompozisyonlu cam yüzeylerin kaplanması üzerine yoğunlaşacaktır. Cam yüzey Ag-TiO2 kaplamaların yaygın olarak kendi kendini temizleyen dış cephe yüzeyleri, güneş pilleri, antibakteriyel yüzey olarak yaygın olarak kullanılan bir altlıktır. Proje kapsamında, bir sonraki paragrafta “kritik kaplama özellikleri” olarak adlandırılan ve büyük oranda uygulanan üretim sürecine bağlı olan birtakım değişkenlerin cam üstünde oluşturulacak Ag-TiO2 kaplamaların en önemli fonsiyonel özellikleri olan antibakteriyel ve fotokatalitik özelliğine olan etkileri tespit edilecektir. Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalarla, sol- jel yöntemiyle oluşturulacak Ag-TiO2 kaplamaların mutlak performans özelliklerini değiştirebilecek ve proje kapsamında özel olarak incelenmesi planlanan “kritik kaplama özellikleri” şunlar olarak öngörülmektedir: ■kaplamaların fiziksel özellikleri: genel film kalitesi ve görünüş, kalınlık ve düzgünlük (özdeşlik, kaplama ve cam altlık arasındaki etkileşim ve yapışma), ■kaplamaların kimyasal özellikleri (saflık, kristallinite), ■kaplamaların mikroyapısı (kristal boyutu ve dağılımı, gözenek ve boşluk boyutu ve dağılımı; ve buna bağlı olarak yoğunlukları) ■kaplamaların yüzey özellikleri (morfoloji, yüzey alanı), ■aşılanan gümüş nanoparçacıkların kimyasal durumu, boyutu ve matriks içerisinde dağılımı, ■üretim süreçlerine bağlı olarak tüm bu özelliklerin tekrarlanabilir şekilde elde edilebilirliği, BEKLENİLEN SONUÇ Bu projeden elde edilecek bilgi ve çıktılar doğal ışıma altında aktif hale getirilebilen, eş zamanlı antibakteriyel ve fotokatalitik performans gösteren Ag-TiO2 kaplamaların, daha ekonomik olarak üretilmesini sağlayacak üretim teknolojilerin geliştirilmesi alanındaki bilgi birikimine katkı sağlayacaktır. Bu kaplamaların oluşturulmasında yönelik alternatif bir kaplama üretim sürecinin, endüstriyel ölçekte üretim için potansiyeli ortaya konulmuş olacaktır.
Citation Formats
C. Durucan, “Gümüş Katkılı Tio2 Esaslı İnce Filmlerin Sol-Jel Tekniği İle Üretilmesi Ve Fonksiyonel Özelliklerinin İyileştirilmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59236.