Gümüşhane-Midi Sfelarit Konsantresinden Çinkonun Ekstraksiyonu Ve Kazanımının Optimizasyonu

2012-12-31
Ülkemizde sülfürlü çinko cevherlerinden metalik çinko eldesi için çalışmakta olan herhangi bir metalurji tesisi bulunmamakta, ülkede cevher zenginleştirme yöntemleri ile konsantre haline getirilen çinko cevherleri katma değer yaratacak şekilde işlenmeden yurtdışına konsantre çinko cevheri halinde satılmaktadır. Ayrıca, söz konusu bu cevherler sahip oldukları çinko metali ile birlikte önemli oranda altın, gümüş, kurşun, bakır, kadmiyum, indiyum, germanyum gibi kıymetli metalleri de beraberinde içermektedirler. Ülkemizin sahip olduğu, satıldıktan sonra bir daha yerine konulması mümkün olmayan bu doğal kaynakların gerekli metalurjik işlemlere tabi tutulmadan, doğrudan yurtdışına konsantre halinde ihraç edilmesi ülkemiz açısından büyük ekonomik kayıpları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle; başvuruda bulunulan bu projenin öncelikli amacı, ülkemizdeki sülfürlü çinko cevherlerinden metalik çinko elde edebilecek entegre tesislerin kurulabilmesi için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilimsel verileri derleyip, bu konudaki deneysel çalışmaları laboratuvar ölçeğinde gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda sülfürlü çinko cevherlerine uygulanabilecek en uygun metalurjik çinko kazanım prosesi belirlenecek, bu proses ile en yüksek çinko verimi elde edilebilmesi için gerekli olan en uygun proses parametreleri tespit edilecektir. Buradan elde edilecek veriler, ileride yapılması gereken pilot ölçeğindeki çalışmalar için bir ön bilgi niteliği taşıyacaktır. Ayrıca çinko ile birlikte ekonomik önem arzeden kadmiyum, indiyum, germanyum, altın, gümüş gibi değerli metallerin kazanılma yolları araştırılacak, böylece bu kaynakların ülkemiz ekonomisine en yüksek kazancı sağlayacak şekilde işletilmeleri için gerekli bilimsel altyapının oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.
Citation Formats
Y. A. Topkaya, “Gümüşhane-Midi Sfelarit Konsantresinden Çinkonun Ekstraksiyonu Ve Kazanımının Optimizasyonu,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59241.