Elektronik Sanayii Alanında Kullanılmak Üzere Kurşunsuz Lehim Geliştirilmesi

2012-12-31
Günümüz elektronik teknolojisindeki gelişmeler, nanoteknoloji alanındaki yeni ilerlemelerle birleşerek büyük bir ivmeyle büyümeye devam etmektedir. Bilgisayarlardan, cep telefonlarına kadar kullandığımız birçok elektronik aygıt mikro ve hatta nano boyutlara devre yapıları ile çok daha hızlı ve verimli çalışmaktadırlar. Herhangi bir elektronik düzeneğe yakından bakıldığında, lehim alaşımlarının hem birleştirici özellikleri ile hemde ısıl ve mekanik sürekliliği sağlaması en önemli devre elemanlarından biri olduğu görülmektedir. Geleneksel olarak ise Sn-37Pb (%ağırlık) olarak bilinen ötektik kalay-kurşun alaşımı en sık kullanılan lehim malzemesi olarak dikkat çekmektedir.Sn-37Pb homojen yapısı, yüksek ıslatabilirliği, ucuz maaliyeti ile ideal bir lehim malzemesi olurken içerdiği kurşun elementi nedeniyle istenilmeyen bir alaşım haline gelmiştir. Kurşun nörotoksik özelliği ile başta insanlar olmak üzere, doğada bulunan birçok canlıyı tehdit etmektedir.Bu bağlamda, artan elektronik uygulamalarla beraber kurşun gibi zararlı element içermeyen lehim malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni kurşunsuz lehim alaşımlarının geliştirilmesi başta elektronik sanayii olmak üzere birçok mühendislik uygulamasında önemli bir yer arz etmektedir. Yeni geliştirilecek lehim alaşımlarının kurşunsuz olarak üretilerek çevre dostu olmalarının yanısıra, yüksek servis sıcaklığı, uzun kullanım ömrü, yüksek mukavemet, yüksek termal yorulma ve termal şok direnci, ıslatabilirlik, yüksek çarpma ve düşürme direnci ve düşük maaliyet gibi özellikleride içermesi beklenmektedir. Önerilen proje dahilinde kurşunsuz lehim alaşımları üretilerek mikroyapı tayinleri gerçekleştirilecek ve bunların tespit edilen kritik özelliklere etkileri araştırılacaktır.

Suggestions

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Ve Enerji Etkinliği.
Erdil, Erkan(2011-12-31)
Bilişim ve İletişim Teknolojilerindeki (BİT) gelişmeler ve ilerlemeler ekonomiye, çevreye ve topluma birçok fırsat sunan yüksek bir trend izlemektedir. Bu bağlamda, BİT lerin enerji verimliliği alanındaki gelişmeler için kullanımı dünya genelinde çok önem verilen bir konu haline gelmeye başlamıştır. Çalışmamızda, BİT lerin enerji verimliliği sağlayan rolü ile sekme etkilerini de göz önüne alarak BİT' lerin karbon ayakizleri, Türkiye deki Tüketici Elektroniği Sektöründe bir saha çalışması için incelenecektir...
Dijital dönüşümün etkisinde verimli istihdam yönetimi: yol haritası önerisi
Gökalp, Ebru; Gökalp, Mert Onuralp; Çoban, Selin; Eren, Pekin Erhan (2019-06-01)
Dijital dönüşüm devriminin getirdiği teknolojik gelişmelerle birlikte önümüzdeki yıllarda kas gücüyle yapılan birçok mesleğin risk altında olması ve dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinlikleri kapsayan yeni mesleklerin gündeme gelmesi öngörülmektedir. Artan işsizlik sorunuyla karşılaşmamak ve gerçekleşen bu dönüşüme zamanında ayak uydurabilmek için, bu değişimin hedef odaklı bir yaklaşım ile yönetilerek, uzun vadeli bir istihdam politikasının hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu motivasyon ile bu çalışm...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Blockchain based solution for electronic health record integrity
Çelik, Kaan; Yayla, Oğuz; Department of Cryptography (2022-9-1)
With the development of technology, great developments have occurred in the healthcare area, as in every field. Over time, many solutions have been proposed for the processing of electronic health data. As a fact, there are critical factors that should be considered under these developments. This information in the field of electronic health is demanded both by some harmful organizations and people. In addition, there is an extensive market for these informations. Therefore, in electronic health data system...
Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma
Yıldırım, İbrahim Soner; Özkurt, Tolga Esat(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin EEG verileri vasıtasıyla dikkat, ilgilenme, ilgi, heyecan duyma, alaka, rahatlama ve gerilim düzeyleri üzerinden doğrulamaktır. Deneysel araştırma deseninin kullanılacağı çalışmada, her bir tasarım ilkesi için deney ve kontrol gruplarında bulunan toplam 30 öğrenciden EEG cihazı ile verile...
Citation Formats
Y. E. Kalay, “Elektronik Sanayii Alanında Kullanılmak Üzere Kurşunsuz Lehim Geliştirilmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59246.