KARBON TEMELLİ SÜPERKAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

2014-12-31
Enerji depolama cihazları arasında süperkapasitörler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Süperkapasitörler, yüksek elektriksel güce, ortalama enerji yoğunluklarına ve uzun kullanım ömrüne sahiptir. Süperkapasitör’ün elektrotunda kullanılan malzemenin türü, sıvı elektrolitin türü, akım toplayıcı altlık ve benzeri sistem elemanlarının kombinasyonları süperkapasitörün kapasitesini ve kullanım ömrünü etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı karbon temelli elektrot malzemelerinin laboratuvarımızda üretilmesi, ince film şeklinde çeşitli altlıkların üzerine yoğunluğu kontrol edilebilir şekilde kaplanması, sulu ve organik elektrolit çözeltilerinin üretilmesi, ince film elektrotlardan süperkapasitör yapılması ve süperkapasitörlerin enerji depolama özelliklerinin sistematik olarak incelenmesidir.

Suggestions

BAKIR NANOTEL ESASLI ORGANİK GÜNEŞ GÖZELERİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Ünalan, Hüsnü Emrah; Çırpan, Ali(2017-12-31)
Projede bakır nanoteller altlıklar üzerine kaplanacak ve organik güneş gözelerinde şeffaf elektrot olarak kullanılacaktır.
Ultrasonik Sprey Kaplama Tekniği ile Yüksek Verimli Perovskit Esaslı Güneş Hücreleri Üretilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit(2016-12-31)
Proje kapsamında ultrasonik sprey piroliz tekniği ile flor katkılı kalay oksit tabakalar, bu tabakanın üzerine aynı teknik ile titanyum dioksit elektron taşıyıcı tabakalar ve hazırlanan bu altlık üzerine ultrasonik sprey kaplama ile perovskit tabakasının kaplanması gerçekleştirilecektir. Bu şekilde oluşturulan hücrenin anot kısmı, spiro OMETAD boşluk taşıyıcısı katman ile spin kaplama ile kaplandıktan sonra altın kontaklar sıçratma tekniği ile kaplanarak hücreler bitirilecektir. Oluşturulan FTO tabakası, Ti...
METAL OKSİT TEMELLİ SÜPERKAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, teknolojik uygulamalara yönelik fonksiyonel özellikler kazandırılmış ileri malzemelerin geliştirilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu kapsamda metal oksit temelli süperkapasitörler geliştirilecek ve karakterizasyonları yapılacaktır.ODTÜ-BAP’tan sağlanması planlanan maddi destek tamamıyla deneysel ve uygulamalı araştırma için gerekli olan kimyasal ve diğer sarf malzemeleri ile labora...
NANOGÖZENEKLİ TİTANYUMSİLİKAT İNCE FİLMLERİNDEN NEM SENSÖRÜ YAPIMININ ARAŞTIRILMASI
Akata Kurç, Burcu; Çam, İbrahim(2017-12-31)
Nem sensörleri endüstriyel prosesler ve çevresel kontrol uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu uygulama alanları arasında, yarı-iletken teknolojisinden silikon devre levhalarının (silicon wafer) oluşturulması sırasında nem seviyelerinin sürekli olarak ölçüm gerekliliği verilebilir. Endüstride nem sensörleri kimyasal gaz arıtmada, kurutma makinelerinde, fırın, film kurutmalarında, kağıt üretimi ve tekstil sektöründe ve gıda proseslerinde nem kontrolünü sağlayabilmek için kullanılmaktadır. N...
OPTIMAL BATTERY SIZING FOR ELECTRIC VEHICLES CONSIDERING BATTERY AGEING TO MINIMIZE THE TOTAL COST OF THE POWER TRAIN COMPONENTS AND CONSUMED ENERGY
Gezer, Ali; Ünver, Baki Zafer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-8-04)
Due to environmental issues such as emission of carbon gases, massive energy consumption, depleting natural resources regarding the internal combustion engine (ICE) based vehicles, electric vehicles (EVs) have caught more and more attention. To make EVs feasible and common, the batteries' high cost and performance degradation problems have to be overcome. The degradation of the battery regarding both energy capacity and power capability is highly dependent on conditions of utilization. Inspired by the liter...
Citation Formats
H. E. Ünalan, “KARBON TEMELLİ SÜPERKAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59251.