NANOGÖZENEKLİ TİTANYUMSİLİKAT İNCE FİLMLERİNDEN NEM SENSÖRÜ YAPIMININ ARAŞTIRILMASI

2017-12-31
Nem sensörleri endüstriyel prosesler ve çevresel kontrol uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu uygulama alanları arasında, yarı-iletken teknolojisinden silikon devre levhalarının (silicon wafer) oluşturulması sırasında nem seviyelerinin sürekli olarak ölçüm gerekliliği verilebilir. Endüstride nem sensörleri kimyasal gaz arıtmada, kurutma makinelerinde, fırın, film kurutmalarında, kağıt üretimi ve tekstil sektöründe ve gıda proseslerinde nem kontrolünü sağlayabilmek için kullanılmaktadır. Nem sensörlerine olan yoğun ilgi ve talebin yanısıra, her sektörün talep ettiği işletim koşulları farklı olduğundan, nem sensörlerinin elde edilmesinde kullanılan seramik, polimer gibi neme duyarlı farklı malzemelerin çalışma prensipleri de farklılık göstermektedir. Teklif edilen proje kapsamında, titanyumsilikat bazlı ve nanogözenekli Engelhard Titanyum Silikat (ETS-10) ince filmlerinden ilk defa olarak nem sensörü geliştirilecektir. Seramik sensörleriyle karşılaştırıldığında; yenilenme prosesi gerektirmeyen ve daha ucuza üretilebilen; polimerik nem sensörleriyle karşılaştırıldığında ise, sınırlı çalışma sıcaklık aralığı limitleri olmayan, uzun dönem dayanıklılık gösterememe, yavaş tepki süreleri ve histerezis gösterme gibi problemlerin tamamının ortadan kaldırıldığı bir prototip nem sensörünün elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Suggestions

Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2018)
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta olması ve yapıya eklenen katkı malzemesi ile nanodüzeyde etkileşime geçmesi kompozit nanofiberlerinin gelecek vaat eden konulardan biriolmasını sağlamaktadır.Bu çalışmada elektro-eğirme yönteminde kullanılan proses parametrelerinin optimize edilerekdüzgün Naylon-6 (PA6) nanofiber üretiminin...
Biyomedikal Amaçla Kullanılabilecek Anorganik Nanoparçacıkların Yüzey Aktifleme Çalışmaları ve Bunların Fizikokimyasal Karakterizasyonları
Yılmaz, Ayşen; Kayran İşçi, Ceyhan; Gökağaç Arslan, Gülsün; Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren(2014-12-31)
Özet:Biyomedikal alanda kullanılabilecek nanomalzemeler geliştirmek için birçok araştırma yapılmaktadır. Düzenli gözenek yapısı, büyük gözenek boyutları, geniş ve aktiflenebilen bir yüzeyi olan mezo gözenekli silika malzemeler bu özelliklerinden dolayı ilaç taşıyıcı malzemeler olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Mezo gözenekli silika bileşikleri yirmi yıl önce keşfedilmiş olup endüstride çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Son zamanlarda, mezo gözenekli bileşiklerin (SBA-15, MCM-41, MCM-48) bi...
Doğal Zeolit Klinoptilolitin Akış Borulu Taşkın-Akışkan Yatakta Kurutulması
Öcal, Cihan; Külah, Görkem; Yaman, Onur; Aydın, Filiz; Köksal, Murat; Nasirimarekani, Vahid(2015)
Mikotoksinler, depolanan tahıllar ve kaba yemler üzerinde gelişen belirli küf formlarının toksik etkili metabolik yan ürünleridir. Mikotoksinler, son derece toksik, çoğu kansorejen, teratojen ve mutajen maddelerdir. Dolayısıyla, mikotoksinli ürünlerin doğrudan yenilmesi veya bu tip yem ile beslenen hayvanların et ve süt ürünlerinin yenilmesi sağlık açısından büyük risk oluşturmaktadır. Yemlerde bulunan mikotoksinlerin bazıları yem içerisinde salgılanırken, bazıları da yemler hayvanlar tarafından alındıktan ...
Kapanma halindeki hidrolik kapaklarda hidrodinamik yükler
Dündar, Onur; Aydın, İsmail; Telci, T. İlker(2003)
Kapanma halindeki hidrolik kapaklarda etkiyen hidrodinamik yükler, hidrolik modeller üzerinde deneysel olarak incelenmiş ve deneylerden elde edilen veriler değerlendirilerek bir matematik rnodel geliştirilmiştir. Alık-cebri boru arasında konumlandırılmış bir kapağın, kapanması sırasında neden olduğu zamana bağımlı akım, tek boyutlu integral enerji ve integral süreklilik denklemlerinin birlikte sayısal çözümü yoluyla modellenmiştir. Matematik model, hidrolik modelden elde edilen yük kayıp katsayılarından fay...
BAKIR NANOTEL ESASLI ORGANİK GÜNEŞ GÖZELERİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Ünalan, Hüsnü Emrah; Çırpan, Ali(2017-12-31)
Projede bakır nanoteller altlıklar üzerine kaplanacak ve organik güneş gözelerinde şeffaf elektrot olarak kullanılacaktır.
Citation Formats
B. Akata Kurç and İ. Çam, “NANOGÖZENEKLİ TİTANYUMSİLİKAT İNCE FİLMLERİNDEN NEM SENSÖRÜ YAPIMININ ARAŞTIRILMASI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61379.