Ultrasonik Sprey Kaplama Tekniği ile Yüksek Verimli Perovskit Esaslı Güneş Hücreleri Üretilmesi

2016-12-31
Özenbaş, Ahmet Macit
Içli, Kerem Çağatay
Proje kapsamında ultrasonik sprey piroliz tekniği ile flor katkılı kalay oksit tabakalar, bu tabakanın üzerine aynı teknik ile titanyum dioksit elektron taşıyıcı tabakalar ve hazırlanan bu altlık üzerine ultrasonik sprey kaplama ile perovskit tabakasının kaplanması gerçekleştirilecektir. Bu şekilde oluşturulan hücrenin anot kısmı, spiro OMETAD boşluk taşıyıcısı katman ile spin kaplama ile kaplandıktan sonra altın kontaklar sıçratma tekniği ile kaplanarak hücreler bitirilecektir. Oluşturulan FTO tabakası, TiO2 tabakası ve perovskit tabakaları XRD, SEM, AFM ve UV-Vis ölçümleri ile karakterize edilecektir. Hücrelerin enerji çevrimi verim değerleri J-V eğrileri alınarak belirlenecek ve hücreler üzerinde elektrokimyasal empedans analizi yapılacaktır.
Citation Formats
A. M. Özenbaş and K. Ç. Içli, “Ultrasonik Sprey Kaplama Tekniği ile Yüksek Verimli Perovskit Esaslı Güneş Hücreleri Üretilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59278.