BAKIR NANOTEL ESASLI ORGANİK GÜNEŞ GÖZELERİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

2017-12-31
Projede bakır nanoteller altlıklar üzerine kaplanacak ve organik güneş gözelerinde şeffaf elektrot olarak kullanılacaktır.
Citation Formats
H. E. Ünalan, A. Çırpan, and S. Polat, “BAKIR NANOTEL ESASLI ORGANİK GÜNEŞ GÖZELERİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61378.