BAKIR NANOTEL ESASLI ORGANİK GÜNEŞ GÖZELERİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

2017-12-31
Projede bakır nanoteller altlıklar üzerine kaplanacak ve organik güneş gözelerinde şeffaf elektrot olarak kullanılacaktır.

Suggestions

KARBON TEMELLİ SÜPERKAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Ünalan, Hüsnü Emrah(2014-12-31)
Enerji depolama cihazları arasında süperkapasitörler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Süperkapasitörler, yüksek elektriksel güce, ortalama enerji yoğunluklarına ve uzun kullanım ömrüne sahiptir. Süperkapasitör’ün elektrotunda kullanılan malzemenin türü, sıvı elektrolitin türü, akım toplayıcı altlık ve benzeri sistem elemanlarının kombinasyonları süperkapasitörün kapasitesini ve kullanım ömrünü etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı karbon temelli elektrot malzemelerinin laboratuvarımızda üretilmesi, ince...
NANOGÖZENEKLİ TİTANYUMSİLİKAT İNCE FİLMLERİNDEN NEM SENSÖRÜ YAPIMININ ARAŞTIRILMASI
Akata Kurç, Burcu; Çam, İbrahim(2017-12-31)
Nem sensörleri endüstriyel prosesler ve çevresel kontrol uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu uygulama alanları arasında, yarı-iletken teknolojisinden silikon devre levhalarının (silicon wafer) oluşturulması sırasında nem seviyelerinin sürekli olarak ölçüm gerekliliği verilebilir. Endüstride nem sensörleri kimyasal gaz arıtmada, kurutma makinelerinde, fırın, film kurutmalarında, kağıt üretimi ve tekstil sektöründe ve gıda proseslerinde nem kontrolünü sağlayabilmek için kullanılmaktadır. N...
Ultrasonik Sprey Kaplama Tekniği ile Yüksek Verimli Perovskit Esaslı Güneş Hücreleri Üretilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit(2016-12-31)
Proje kapsamında ultrasonik sprey piroliz tekniği ile flor katkılı kalay oksit tabakalar, bu tabakanın üzerine aynı teknik ile titanyum dioksit elektron taşıyıcı tabakalar ve hazırlanan bu altlık üzerine ultrasonik sprey kaplama ile perovskit tabakasının kaplanması gerçekleştirilecektir. Bu şekilde oluşturulan hücrenin anot kısmı, spiro OMETAD boşluk taşıyıcısı katman ile spin kaplama ile kaplandıktan sonra altın kontaklar sıçratma tekniği ile kaplanarak hücreler bitirilecektir. Oluşturulan FTO tabakası, Ti...
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2)/GRAFEN NANOKOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE SÜPERKAPASİTÖRLERDE KULLANIMI
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2018-12-31)
Bu projede laboratuvarımızda çözelti esaslı yöntemlerle üretilen MoS2 ve grafen elektrot malzemeleri kullanılarak kompozit yapıdaki elektrotlar hazırlanacak bunların çeşitli sulu ve organik elektrolitler ile süperkapasitör performansları belirlenecektir.
YENİKAPI MARMARAY KAZILARINDA BULUNAN BATIKLARDAKİ TAŞ ÇAPALAR ÜZERİNE ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR
Atalay, Mustafa Ümit; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Serdar, Orhan(2015-12-31)
Proje kapsamında, çeşitli dalış noktalarında ele geçirilen buluntular, özellikle taş çapalar incelenecektir. İncelemede taş çapaların seçilmesinin nedenleri, taş çapaların bulunduğu batığa dair bir imza niteliği taşıyor olmaları, ve kullanıldıkları süre içinde deniz ticaret yolları, medeniyetler arasındaki ilişkiler ve anlaşmalar, antik çağda taş çapa yapım teknikleri , çapa yapımında kullanılan taş ocaklarının bulunduğu lokasyonlar hakkında bulgular elde ederek özelde Türkiye’nin ve genelde ise Akdeni...
Citation Formats
H. E. Ünalan and A. Çırpan, “BAKIR NANOTEL ESASLI ORGANİK GÜNEŞ GÖZELERİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61378.