Oksit Nanotozların Isıl Plazma Püskürtme Yöntemi ile Sentezi

2018-12-31
İleri ve teknik seramik sektörlerinde ülkemizde üretim çeşitliliğin arttırılması sadece bilimsel değil, stratejik olarak da önem arz etmektedir. Bu malzemelerin bir çoğunu üreten sanayimiz mevcut olmamakla birlikte, üretilmesi için gerekli yüksek kalitedeki hammaddeler açısından da dışa bağımlı konumdadır. Bu proje nanoteknoloji endüstrisinde kullanılabilecek mükemmel küresellikte, birbirlerinden ayrık ve yüksek saflıkta seramik nanotozlarının üretimini amaçlamaktadır. Bu kalitedeki nanotozların üretimi oldukça çetrefilli olmakla birlikte, bunu olanaklı kılabilecek neredeyse yegane teknik, ısıl plazma püskürtme tekniğidir ve bu projede bu tekniğin kullanımı ile bahsi geçen özelliklere sahip aluminum oksit (en yaygın kullanılan seramik malzemelerden biri) nanotozlarının üretimi örneklendirilecektir.
Citation Formats
S. Çınar, “Oksit Nanotozların Isıl Plazma Püskürtme Yöntemi ile Sentezi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59302.