B4C un termal plazma yöntemi ile sentezlenmesi

2017-12-31
Öztürk, Tayfur
Altinok, Sertaç
Bor karbür sahip olduğu yüksek sertlik, düşük yoğunluk gibi üstün özelliklerinden dolayı, zırh malzemesi ve benzeri uygulamalar için dikkat çeken bir malzemedir. Bor karbürün bu avantajları aynı zamanda üretiminde de zorluklarını oluşturmaktadır. Çoğu kez karbotermik reaksiyonla yapılan üretim nispeten iri B4C parçacıkları vermekte, bu durum sinterlemede ciddi zorluklar yaratmaktadır. Bu zorlukları aşmak üzere önerilen çalışmada B4C'nin termal plazma ile nanoboyutlu parçacıklar olarak üretimi ele alınmaktadır. Çalışma bor kaynağı olarak trimetil boratı, karbon kaynağı olarak da izo-oktan kullanımını hedeflemekte ve B4C sentezini maksimize eden işlem koşullarının belirlenmesini konu almaktadır. Bu üretimin en önemli avantajı geleneksel tozların aksine üretilecek B4Cnin nispeten düşük sıcaklıklarda sinterlenmesidir.
Citation Formats
T. Öztürk and S. Altinok, “B4C un termal plazma yöntemi ile sentezlenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59274.