Katmanlı İmalat (3 Boyutlu Baskı) Yönteminin Seramik Malzeme Üretime Uygulanması

2018-12-31
Son yıllarda hızla gelişen 3 boyutlu baskı olarak da bilinen katmanlı imalat yöntemleri, başka tekniklerle mümkün olmayacak seviyede incelik ve detaylarda şekiller üretebilmesi gibi birçok teknik avantajın yanı sıra hızlıca sanayiye uyarlanabilmesi açısından da teknik ve ileri seramiklerin üretiminde önemli bir fırsat sunmaktadır. Seramik sektöründeki 3D baskı yöntemlerinin kullanımı şu an araştırma ve prototip geliştirme seviyesinde olmakla birlikte mevcut çalışmalar da kısıtlı malzeme grubu ve ürün için uygulanabilmektedir. Son bir kaç yıldır kullanılmaya başlanan robotik döküm tekniği, mevcut diğer tekniklerden çok daha ekonomik, hızlı, çevreye duyarlı bir tekniktir ve geliştirilmesiyle birlikte hızlıca yaygınlaştırılabilme potansiyeline sahiptir. Besi malzemesi olarak süspansiyon kullanılan bu tekniğin en kritik noktası verilecek şeklin ve son ürün kalitesinin ve özelliklerinin süspansiyon içeriği ve reolojik özelliklerine dayalı olmasıdır. Bu proje önerisi, robotik döküm tekniğinin seramik ve seramik-polimer kompozit malzemelerin üretimi için kullanımını amaçlamaktadır.

Suggestions

B4C un termal plazma yöntemi ile sentezlenmesi
Öztürk, Tayfur(2017-12-31)
Bor karbür sahip olduğu yüksek sertlik, düşük yoğunluk gibi üstün özelliklerinden dolayı, zırh malzemesi ve benzeri uygulamalar için dikkat çeken bir malzemedir. Bor karbürün bu avantajları aynı zamanda üretiminde de zorluklarını oluşturmaktadır. Çoğu kez karbotermik reaksiyonla yapılan üretim nispeten iri B4C parçacıkları vermekte, bu durum sinterlemede ciddi zorluklar yaratmaktadır. Bu zorlukları aşmak üzere önerilen çalışmada B4C'nin termal plazma ile nanoboyutlu parçacıklar olarak üretimi ele a...
Oksit Nanotozların Isıl Plazma Püskürtme Yöntemi ile Sentezi
Çınar, Simge(2018-12-31)
İleri ve teknik seramik sektörlerinde ülkemizde üretim çeşitliliğin arttırılması sadece bilimsel değil, stratejik olarak da önem arz etmektedir. Bu malzemelerin bir çoğunu üreten sanayimiz mevcut olmamakla birlikte, üretilmesi için gerekli yüksek kalitedeki hammaddeler açısından da dışa bağımlı konumdadır. Bu proje nanoteknoloji endüstrisinde kullanılabilecek mükemmel küresellikte, birbirlerinden ayrık ve yüksek saflıkta seramik nanotozlarının üretimini amaçlamaktadır. Bu kalitedeki nanotozların üretimi old...
Kordiyerit Esaslı Seramik Kaynak Altlığı Üretimi ve Karekterizasyonu
Öztürk, Abdullah; Timuçin, Muharrem(2015-12-31)
Kordierit esaslı seramik kaynak altlıkları özellikle yerel olarak çok yüksek sıcaklık değerlerine ulaşan kaynak uygulamalarında kullanılan bir malzemedir. Isıl genleşme katsayısı düşük olduğundan, her tür kaynak ağzı şekli için uygun modellerinin mevcut olmasından, maliyetinin düşük ve uygulamasının kolay olmasından dolayı kordiyerit seramik altlık üretiminde tercih edilen bir malzemedir. Kaynak işlemi sırasında, seramik altlıklar kaynak metalini alttan destekleyerek şekillendirir ve atmosferden korur. Yüze...
FONSİYONEL ÖZELLİĞİ ARTIRILMIŞ KALSİYUM FOSFAT ESASLI KEMİK ÇİMENTOLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Durucan, Caner; Alkan, Barış(2014-12-31)
Önerilen proje, özel olarak alfa-TCP temelli çimento sistemleri üzerine yoğunlaşmakta ve bu kalsiyum fosfat fonksiyonel özelliklerini iyileştirme yönünde bazı özgün çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Projenin fonksiyonel özellik artırma yönünde iki ana hedefi vardır. Birincisi çimento ürünlerin yetersiz olan mekanik özelliklerin (dayanç ve kırılganlık) artırılması. İkincisi ise çimento tipi dönüşüm reaksiyonun kinetiğinin iyileştirilmesidir.
Yalancı Renk Kullanımı ile Görsel Mahremiyetin Korunumu
Akyüz, Ahmet Oğuz(2017-01-01)
Yalancı renklendirme yaklasımı kullanılarak görüntülerin bozulmasıyla elde edilen korunmus görüntünün, gerek insanlar tarafından gerekse de yüz tanıma algoritmaları kullanan bilgisayarlar tarafından tanınırlıgı zorlastırdıgı ve mevcut koruma yöntmelerine nazaran daha iyi koruma yapabildigi gözlemlenmistir. Bu çalısmayla, sabit görüntüler ve video dosyaları üzerinden sübjektif ve objektif degerlendirmeler yapılarak yalancı renklendirme yöntemiyle güvenlik kameralarının islevini yitirmeden mahremiyetin korunm...
Citation Formats
S. Çınar, “Katmanlı İmalat (3 Boyutlu Baskı) Yönteminin Seramik Malzeme Üretime Uygulanması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62169.