Katmanlı İmalat (3 Boyutlu Baskı) Yönteminin Seramik Malzeme Üretime Uygulanması

2018-12-31
Son yıllarda hızla gelişen 3 boyutlu baskı olarak da bilinen katmanlı imalat yöntemleri, başka tekniklerle mümkün olmayacak seviyede incelik ve detaylarda şekiller üretebilmesi gibi birçok teknik avantajın yanı sıra hızlıca sanayiye uyarlanabilmesi açısından da teknik ve ileri seramiklerin üretiminde önemli bir fırsat sunmaktadır. Seramik sektöründeki 3D baskı yöntemlerinin kullanımı şu an araştırma ve prototip geliştirme seviyesinde olmakla birlikte mevcut çalışmalar da kısıtlı malzeme grubu ve ürün için uygulanabilmektedir. Son bir kaç yıldır kullanılmaya başlanan robotik döküm tekniği, mevcut diğer tekniklerden çok daha ekonomik, hızlı, çevreye duyarlı bir tekniktir ve geliştirilmesiyle birlikte hızlıca yaygınlaştırılabilme potansiyeline sahiptir. Besi malzemesi olarak süspansiyon kullanılan bu tekniğin en kritik noktası verilecek şeklin ve son ürün kalitesinin ve özelliklerinin süspansiyon içeriği ve reolojik özelliklerine dayalı olmasıdır. Bu proje önerisi, robotik döküm tekniğinin seramik ve seramik-polimer kompozit malzemelerin üretimi için kullanımını amaçlamaktadır.
Citation Formats
S. Çınar, “Katmanlı İmalat (3 Boyutlu Baskı) Yönteminin Seramik Malzeme Üretime Uygulanması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62169.