MİKRON ALTI İKİNCİ PARÇACIK GÖMÜLÜ NİKEL BAZLI KOMPOZİT KAPLAMANIN ELEKTROLİZLE ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMİYLE OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU

2017-12-31
Kaplamaların sertlik, aşınma veya korozyon dirençleri gibi birçok özelliğini geliştirmek amacıyla ikinci parçacıklı metal matrisli kompozit kaplamalar kullanılabilir. Kaplama özellikleri pH, akım yoğunluğu, banyo konsantrasyonu ve katkı maddeleri tarafından değiştirilebilir. Parametrelerin optimizasyonu, sonrasında metal matrisli kompozit kaplamanın üretilmesi ve karakterizasyonu deneysel çalışmalar sonunda gerçekleştirilecektir.

Suggestions

Değerli Parçacık Gömülü Kompozit Atıkların Entegre Geri Dönüşümü
Karakaya, İshak(2018-12-31)
Bilindiği üzere beton, blok, taş gibi sert metal dışı veya metal malzemeleri kesmek, taşlamak, delmek ve parlatmak için elmas ve diğer değerli parçacık içeren kompozit kesici uçlar kullanılmaktadır. Bu kesici uçlar (elmas soketler), metal tozlarının içerisine elmas parçaları ve diğer değerli aşındırıcı parçacıkların gömülüp sinterlenmesi ile elde edilir. Günümüzde, elmas ve diğer değerli parçacık gömülü kompozit atıkların geri dönüşümü, kesici ucun asit içinde çözünmesiyle yapılmaktadır. Bu yöntemle kesici ...
METAL OKSİT TEMELLİ SÜPERKAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, teknolojik uygulamalara yönelik fonksiyonel özellikler kazandırılmış ileri malzemelerin geliştirilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu kapsamda metal oksit temelli süperkapasitörler geliştirilecek ve karakterizasyonları yapılacaktır.ODTÜ-BAP’tan sağlanması planlanan maddi destek tamamıyla deneysel ve uygulamalı araştırma için gerekli olan kimyasal ve diğer sarf malzemeleri ile labora...
Nikel – Tungsten Karbür (Ni - WC) Nanokompozitlerin Elektrodepozisyonu
Eroğlu Pala, Damla; Çolak, Ali Mete(2017-12-31)
Nikel – tungsten karbür (Ni-WC) kompozitler gösterdikleri yüksek mekanik ve tribolojik özellikler sayesinde otomotiv ve hava-uzay endüstrilerinde ihtiyaç duyulan sürtünmeye dayanıklı metal kaplamalar için büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı sürtünme ve aşınmaya dayanıklı metal kaplamalar için Ni-WC nanokompozitlerin dispersant eşliğinde Watts banyosundan elektrodepozisyonunu karakterize etmektir. Ni-WC elektrodepozisyonu dispersant tipi (anyonik/katyonik) ve dispersant elektrolit konsantrasyonuna...
Ultrasonik Sprey Kaplama Tekniği ile Yüksek Verimli Perovskit Esaslı Güneş Hücreleri Üretilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit(2016-12-31)
Proje kapsamında ultrasonik sprey piroliz tekniği ile flor katkılı kalay oksit tabakalar, bu tabakanın üzerine aynı teknik ile titanyum dioksit elektron taşıyıcı tabakalar ve hazırlanan bu altlık üzerine ultrasonik sprey kaplama ile perovskit tabakasının kaplanması gerçekleştirilecektir. Bu şekilde oluşturulan hücrenin anot kısmı, spiro OMETAD boşluk taşıyıcısı katman ile spin kaplama ile kaplandıktan sonra altın kontaklar sıçratma tekniği ile kaplanarak hücreler bitirilecektir. Oluşturulan FTO tabakası, Ti...
MİKRO OLUKLU ISI BORUSU ÜRETİMİ İÇİN FARKLI MİKRO ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN İRDELENMESİ
Serdar, Taze; Çetin, Barbaros; Yılmaz, Mehmet; Dursunkaya, Zafer (2015-09-05)
MEMS ve elektronik teknolojisinde yaşanan gelişmeler sonucunda başta savunma sanayi olmak üzere birçok farklı uygulamada elektronik yapıların güvenli bir şekilde çalışabilmesi için çok küçük alanlardan çok yüksek miktarda ısının çekilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak faz değişimi ısı transferi mekanizmalarının kullanılması avantaj sağlamaktadır. Bu noktada hem yüksek akıda ısı transferinin daha az sıcaklık farkı ile gerçekleştirme kabiliyetleri he...
Citation Formats
İ. Karakaya, “MİKRON ALTI İKİNCİ PARÇACIK GÖMÜLÜ NİKEL BAZLI KOMPOZİT KAPLAMANIN ELEKTROLİZLE ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMİYLE OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59284.