MİKRON ALTI İKİNCİ PARÇACIK GÖMÜLÜ NİKEL BAZLI KOMPOZİT KAPLAMANIN ELEKTROLİZLE ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMİYLE OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU

2017-12-31
Kaplamaların sertlik, aşınma veya korozyon dirençleri gibi birçok özelliğini geliştirmek amacıyla ikinci parçacıklı metal matrisli kompozit kaplamalar kullanılabilir. Kaplama özellikleri pH, akım yoğunluğu, banyo konsantrasyonu ve katkı maddeleri tarafından değiştirilebilir. Parametrelerin optimizasyonu, sonrasında metal matrisli kompozit kaplamanın üretilmesi ve karakterizasyonu deneysel çalışmalar sonunda gerçekleştirilecektir.

Suggestions

Değerli Parçacık Gömülü Kompozit Atıkların Entegre Geri Dönüşümü
Karakaya, İshak(2018-12-31)
Bilindiği üzere beton, blok, taş gibi sert metal dışı veya metal malzemeleri kesmek, taşlamak, delmek ve parlatmak için elmas ve diğer değerli parçacık içeren kompozit kesici uçlar kullanılmaktadır. Bu kesici uçlar (elmas soketler), metal tozlarının içerisine elmas parçaları ve diğer değerli aşındırıcı parçacıkların gömülüp sinterlenmesi ile elde edilir. Günümüzde, elmas ve diğer değerli parçacık gömülü kompozit atıkların geri dönüşümü, kesici ucun asit içinde çözünmesiyle yapılmaktadır. Bu yöntemle kesici ...
METAL OKSİT TEMELLİ SÜPERKAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, teknolojik uygulamalara yönelik fonksiyonel özellikler kazandırılmış ileri malzemelerin geliştirilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu kapsamda metal oksit temelli süperkapasitörler geliştirilecek ve karakterizasyonları yapılacaktır.ODTÜ-BAP’tan sağlanması planlanan maddi destek tamamıyla deneysel ve uygulamalı araştırma için gerekli olan kimyasal ve diğer sarf malzemeleri ile labora...
MİKRO OLUKLU ISI BORUSU ÜRETİMİ İÇİN FARKLI MİKRO ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN İRDELENMESİ
Serdar, Taze; Çetin, Barbaros; Yılmaz, Mehmet; Dursunkaya, Zafer (2015-09-05)
MEMS ve elektronik teknolojisinde yaşanan gelişmeler sonucunda başta savunma sanayi olmak üzere birçok farklı uygulamada elektronik yapıların güvenli bir şekilde çalışabilmesi için çok küçük alanlardan çok yüksek miktarda ısının çekilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak faz değişimi ısı transferi mekanizmalarının kullanılması avantaj sağlamaktadır. Bu noktada hem yüksek akıda ısı transferinin daha az sıcaklık farkı ile gerçekleştirme kabiliyetleri he...
Nanotanecik yapılı titanyumun üretimi ve biyouyumluluğu
Efe, Mert; Ercan, Batur(2017-12-31)
Ortopedik protezlerin vücuttaki kullanım sürelerini artırmak amacı ile titanyumun yüzeyindeki tanecik boyu freze işleminde yapılacak parametre ayarları ile kontrol edilip, nanoboyutta kristal elde edilmesi sağlanacaktır. Elde edilen nanokristal yüzeyli titanyum malzeme, optik mikroskop (mikroyapı), SEM (yüzeyin nanoyapısı), XRD (kristalografik yapı) ve EBSD (yüzeydeki düzlemlerin kristolografik oryantosyonları), goniyometre (ıslanabilirlik) yöntemleri ile karakterize edilecektir. Üretilen nanotanecik yüzey...
MİKROALAŞIMLI ÇELİKLERDE BEYNİT OLUŞUMU VE BUNA BAĞLI MEKANİK ÖZELLİKLERDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ
Ögel, Bilgehan; Gürbüz, Rıza(2014-12-31)
Son yıllarda yapılan araştırmalar, özellikle "mikroalaşımlı çelikler" üzerindeki ilginin artmasına neden olmuştur. Bu çeliklerde, çok düşük miktarda bor (B) veya molibden (Mo) eklenmesi ile havada soğutarak beynit elde etmek mümkün olmakta ve ısıl işleme gerek kalmadan yüksek dayançlar elde edilebilmektedir. Bu çalışma ile hedeflenen, iç piyasadan temin edilebilen mikrolaşımlı çeliklerde ısıl işlem ile oluşan içyapıların karakterizasyonudur. Karakterizasyon, faz değişimlerini ve bunların çekme, yorulma gibi...
Citation Formats
İ. Karakaya, “MİKRON ALTI İKİNCİ PARÇACIK GÖMÜLÜ NİKEL BAZLI KOMPOZİT KAPLAMANIN ELEKTROLİZLE ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMİYLE OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59284.