Değerli Parçacık Gömülü Kompozit Atıkların Entegre Geri Dönüşümü

2018-12-31
Bilindiği üzere beton, blok, taş gibi sert metal dışı veya metal malzemeleri kesmek, taşlamak, delmek ve parlatmak için elmas ve diğer değerli parçacık içeren kompozit kesici uçlar kullanılmaktadır. Bu kesici uçlar (elmas soketler), metal tozlarının içerisine elmas parçaları ve diğer değerli aşındırıcı parçacıkların gömülüp sinterlenmesi ile elde edilir. Günümüzde, elmas ve diğer değerli parçacık gömülü kompozit atıkların geri dönüşümü, kesici ucun asit içinde çözünmesiyle yapılmaktadır. Bu yöntemle kesici uç tamamen asit içinde çözünür ve elmas gibi değerli parçacıklar karakteristik özelliğinden dolayı asit içinde çözünmez ve çözeltinin dibine çöker ve filtrelemeyle bu değerli parçacıkların dönüşümü sağlanabilir, fakat bu yöntemle sadece aşındırıcı, değerli parçaların dönüşümü sağlanmakla birlikte proses uzun ve geri kazanım verimliliği de düşüktür. Bu çalışmayla, atık kesici uçların geri dönüşümüyle sadece değerli ve tükenebilir bir maden olan elmasın ve değerli parçacıkların değil, kesici ucu oluşturan metallerin de geri dönüşümü planlanmaktadır.

Suggestions

MİKRON ALTI İKİNCİ PARÇACIK GÖMÜLÜ NİKEL BAZLI KOMPOZİT KAPLAMANIN ELEKTROLİZLE ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMİYLE OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU
Karakaya, İshak(2017-12-31)
Kaplamaların sertlik, aşınma veya korozyon dirençleri gibi birçok özelliğini geliştirmek amacıyla ikinci parçacıklı metal matrisli kompozit kaplamalar kullanılabilir. Kaplama özellikleri pH, akım yoğunluğu, banyo konsantrasyonu ve katkı maddeleri tarafından değiştirilebilir. Parametrelerin optimizasyonu, sonrasında metal matrisli kompozit kaplamanın üretilmesi ve karakterizasyonu deneysel çalışmalar sonunda gerçekleştirilecektir.
Çok İşlevselli Süper Alaşım: Sakız Metal
Akdeniz, Mahmut Vedat; Mehrabov, Amdulla(2017-12-31)
Sakız Metal (Gum Metal), sahip oldukları alışılmadık mikro yapı ve deformasyon mekanizmalarının yanısıra olağanüstü mekanik özellikleri barındıran bir titanyum alaşımı olup geleneksel metal alaşımlardan oldukça farklıdır. Bu eşsiz alaşım, ultra düşük elastik modülüne ve yüksek mukavemet değerlerine sahip olup % 2.5 gibi büyük bir elastik deformasyon gösterebilmektedir. Bu alaşım, olağandışı doğası nedeniyle oda sıcaklığında, gerinim sertleşmesi (strain hardening) göstermeksizin, % 99,9 soğuk deformasyona ol...
Bakır-Titanyum Nanokompozitlerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için, mikroyapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin ayrıntılı şekilde anlaşılması gerekmektedir.Önerilen proje, daha önce literatürde incelenmemiş olan saf titanyum katmanları ile bakır-titanyum alaşım katmanlarından oluşan kaplamalar üretmeyi, içyapı ve mekanik öze...
Demir İçerikli, Hafif ve Yüksek Mukavemetli Yüksek Entropi Alaşımları (YEA) Tasarımı ve Üretimi
Kalay, Yunus Eren(2017-12-31)
Önerilen bu projede YEA’ların alaşım tasarımı, üretimi ve karakteziasyonu başlıkları üzerine deneysel araştırmalar yapılacaktır. Düşük yoğunluk ve YEA oluşturacak şekilde karar verilen elementler arasından en uygun alaşıma ve bu alaşımdaki elementlerin atomik oranlarına karar verilecektir. Alaşım tasarımından sonra seçilen bu alaşımların üretimi yapılacaktır. Alaşım üretiminde ark ile ergitme ve indüksiyonla ergitme cihazları kullanılacaktır. Üretilen alaşımlar, bu cihazların uygun kalıplarında emme döküm (...
Yüksek Sıcaklık Ni-Al Esaslı Süperalaşımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
Mehrabov, Amdulla; Eriş, Rasim; Akdeniz, Mahmut Vedat(2017-12-31)
Nikel bazlı süperalaşımlar sahip olduğu yüksek akma-çekme-sürünme dayanımı, tokluk ve oksidasyon-korozyon direnci sayesinde yüksek sıcaklık uygulamalarının vazgeçilmez malzemeleridir. Gelişmiş mekanik özelliklerinden dolayı bu malzemeler havacılık uygulamalarında (jet motorları, türbin kanatları vb.) ve nükleer enerji/kimyasal işleme tesislerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Nikel bazlı süperalaşımların sahip olduğu yüksek mekanik özellikleri, Ni-Al-X alaşımı içerisinde bulunan ve sayıları yaklaşık olarak 10’...
Citation Formats
İ. Karakaya, “Değerli Parçacık Gömülü Kompozit Atıkların Entegre Geri Dönüşümü,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59296.