Multiferroik malzemelerin magnetoelektrik heteroeklem özelliklerinin incelenmesi

2017-12-31
Özenbaş, Ahmet Macit
Kocaoğlu, Bahadır Can
Magnetoelektrik ya da diğer multiferroik özellikler genellikle çok düşük sıcaklıklarda(-60 – 150◦C) görülebilmiş olsa da, özellikle BiFeO3 gibi malzemeler oda sıcaklığında diğer malzemelere kıyasla (TbMn2O5, LaSrTiO3 vb) oldukça verimli magnetoelektrik özellikler göstermektedir. Fakat, henüz belirtilen uygulamalara uygun manyetik alan ve elektriksel polarizasyon değerlerine erişilememiştir. Bu nedenle, bu çalışmadaki amaç, oda sıcaklığında çalışabilen, manyetik alan altında maksimum polarizasyon gösteren magnetoelektrik malzemeler üretmektir. Ayrıca, elde edilen polarizasyon histeresis değerleri stabil ve düzenli hale getirilerek bilgi depolama özelliği geliştirilebilir ya da manyetik alan/polarizasyon değişiminin hızlandırılması radyo frekansı faz dönüştürücüleri üretilebilir. BiFeO3 ve türevi oda sıcaklığında çalışabilen malzemeler, çeşitli geçiş elementleri ile katkılanarak (Cu, Se, Mn, Ni vb), magnetoelektrik özelliklerinin artırılması hedeflenmiştir. Pt kaplı Silisyum altlıklara solüsyon bazlı spin kaplama yöntemiyle kaplanması, katkılama işlemi çözelti hazırlanması esnasında, başlangıç malzemelerinin oranlarının ve çözücünün cinsinin optimizasyonu ile sağlanması hedeflenmiştir. Kaplanan altlıkların kontrollü ya da açık atmosferde 500-1000 ◦C arasında ısıl işleme tabi tutulmasıyla birlikte üretim tamamlanması planlanmıştır. Üretilen malzemelerin kimyasal ve yapısal analizleri SEM, XRD, XPS ve Raman Spektroskopu kullanılarak yapılacaktır.
Citation Formats
A. M. Özenbaş and B. C. Kocaoğlu, “Multiferroik malzemelerin magnetoelektrik heteroeklem özelliklerinin incelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59290.