Demir İçerikli, Hafif ve Yüksek Mukavemetli Yüksek Entropi Alaşımları (YEA) Tasarımı ve Üretimi

2017-12-31
Önerilen bu projede YEA’ların alaşım tasarımı, üretimi ve karakteziasyonu başlıkları üzerine deneysel araştırmalar yapılacaktır. Düşük yoğunluk ve YEA oluşturacak şekilde karar verilen elementler arasından en uygun alaşıma ve bu alaşımdaki elementlerin atomik oranlarına karar verilecektir. Alaşım tasarımından sonra seçilen bu alaşımların üretimi yapılacaktır. Alaşım üretiminde ark ile ergitme ve indüksiyonla ergitme cihazları kullanılacaktır. Üretilen alaşımlar, bu cihazların uygun kalıplarında emme döküm (vakumlu) tekniği kullanılarak soğuma hızlarının YEA’ların yapısal ve mekanik özelliklerine etkisi incelenecektir. Tüm bu çalışmalar esnasında elektron mikroskobu (SEM, TEM), X-ışını kırınımı (XRD) ve termal yöntemler kullanılarak üretilen YEA’larda detaylı bir inceleme gerçekleştirilecektir. Ayrıca üretilen YEA’ların mekanik özelliklerinin tespiti için çekme, basma, darbe testleri uygulanarak içyapı ile mekanik özellikler arasından ilişki incelenecektir.

Suggestions

Bakır-Titanyum Nanokompozitlerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için, mikroyapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin ayrıntılı şekilde anlaşılması gerekmektedir.Önerilen proje, daha önce literatürde incelenmemiş olan saf titanyum katmanları ile bakır-titanyum alaşım katmanlarından oluşan kaplamalar üretmeyi, içyapı ve mekanik öze...
Hızlı Katılaşma Tekniği İle Demir Bazlı Yüksek Mukavemetli ve Sünek Amorf-Nanokristal Kompozit Çelik Üretimi
Kalay, Yunus Eren(2016-12-31)
Günümüzde, demir ve alaşımları, hayatın her adımında en çok kullanılan malzeme olarak karışımıza çıkmaktadır. Bu alaşımların en çok kullanıldığı alanlardan biri de otomotiv sektörüdür. Ancak demir alaşımlarının yüksek özgül ağırlığa (7,8 gr/cm3) sahip olması araçların yüksek ağırlıklara sahip olmasına sebep olmaktadır. Yüksek ağırlıklı araçlar ise daha fazla yakıt tüketimine ve yüksek oranlarda CO2 emisyonuna sebep olmaktadır. Çeliğin üstün özellikleriyle birlikte araçlarda kullanılıp hafif ve düşük CO2 emi...
Yüksek Sıcaklık Ni-Al Esaslı Süperalaşımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
Mehrabov, Amdulla; Eriş, Rasim; Akdeniz, Mahmut Vedat(2017-12-31)
Nikel bazlı süperalaşımlar sahip olduğu yüksek akma-çekme-sürünme dayanımı, tokluk ve oksidasyon-korozyon direnci sayesinde yüksek sıcaklık uygulamalarının vazgeçilmez malzemeleridir. Gelişmiş mekanik özelliklerinden dolayı bu malzemeler havacılık uygulamalarında (jet motorları, türbin kanatları vb.) ve nükleer enerji/kimyasal işleme tesislerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Nikel bazlı süperalaşımların sahip olduğu yüksek mekanik özellikleri, Ni-Al-X alaşımı içerisinde bulunan ve sayıları yaklaşık olarak 10’...
Değerli Parçacık Gömülü Kompozit Atıkların Entegre Geri Dönüşümü
Karakaya, İshak(2018-12-31)
Bilindiği üzere beton, blok, taş gibi sert metal dışı veya metal malzemeleri kesmek, taşlamak, delmek ve parlatmak için elmas ve diğer değerli parçacık içeren kompozit kesici uçlar kullanılmaktadır. Bu kesici uçlar (elmas soketler), metal tozlarının içerisine elmas parçaları ve diğer değerli aşındırıcı parçacıkların gömülüp sinterlenmesi ile elde edilir. Günümüzde, elmas ve diğer değerli parçacık gömülü kompozit atıkların geri dönüşümü, kesici ucun asit içinde çözünmesiyle yapılmaktadır. Bu yöntemle kesici ...
Amorf/Camsı Çeliklerin Sert Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının Araştırılması
Akdeniz, Mahmut Vedat(2018-12-31)
Önerilen bu proje, yüksek mukavemet, sertlik, aşınma direnci ve korozyon direnci gibi üstün servis performans değerlerine gereksinim duyulan sanayii ve mühendislik uygulamaları için katma değeri yüksek, ekonomik, çevreye duyarlı, daha uzun ömürlü ve performans yükseltme amaç ve hedeflerine yönelik olarak yeni nesil Amorf/Camsı Çeliklerin Üretimi ve Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının araştırılmasını amaçlamaktadır.İri hacimli amorf/camsı çelikler (İHCÇ) dünyada oldukça yeni bir teknoloji olup, ülkemizd...
Citation Formats
Y. E. Kalay, “Demir İçerikli, Hafif ve Yüksek Mukavemetli Yüksek Entropi Alaşımları (YEA) Tasarımı ve Üretimi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59291.