Amorf/Camsı Çeliklerin Sert Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının Araştırılması

2018-12-31
Akdeniz, Mahmut Vedat
Çakmak, Hafize
Önerilen bu proje, yüksek mukavemet, sertlik, aşınma direnci ve korozyon direnci gibi üstün servis performans değerlerine gereksinim duyulan sanayii ve mühendislik uygulamaları için katma değeri yüksek, ekonomik, çevreye duyarlı, daha uzun ömürlü ve performans yükseltme amaç ve hedeflerine yönelik olarak yeni nesil Amorf/Camsı Çeliklerin Üretimi ve Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının araştırılmasını amaçlamaktadır.İri hacimli amorf/camsı çelikler (İHCÇ) dünyada oldukça yeni bir teknoloji olup, ülkemizde herhangi bir kullanım alanı ve uygulaması henüz bulunmamaktadır. Ancak, sahip oldukları üstün ve sıradışı özellikler dikkate alındığında, birçok farklı sektörde ve alanda bu malzemeden yararlanılması şüphesizdir. Bu anlamda değerlendirildiğinde önerilen projenin temel hedefi, proje kapsamında tasarlanarak atık malzemeler ile ekonomik olarak üretimi gerçekleştirilecek olan üstün özellikli amorf/camsı çelik malzemelerin, çeşitli sanayii ve mühendislik uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılan geleneksel malzemelerin üzerine kaplanarak servis performans ve ömürlerinin arttırılması yönünde olacaktır. Amaçlanan performans hedefleri arasında yüksek mukavemet, karbon ve paslanmaz çeliklerin neredeyse 3-4 katı sertlik değerleri (~1000 Hv), yüksek kırılma dayanımı (~3000 MPa) ve yüksek elastik geriniminin yanısıra çok daha üstün korozyon direnci ve düzgün, pürüzsüz dış görünüm ve yüzey sayılabilir.
Citation Formats
M. V. Akdeniz and H. Çakmak, “Amorf/Camsı Çeliklerin Sert Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59300.