Amorf/Camsı Çeliklerin Sert Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının Araştırılması

2018-12-31
Önerilen bu proje, yüksek mukavemet, sertlik, aşınma direnci ve korozyon direnci gibi üstün servis performans değerlerine gereksinim duyulan sanayii ve mühendislik uygulamaları için katma değeri yüksek, ekonomik, çevreye duyarlı, daha uzun ömürlü ve performans yükseltme amaç ve hedeflerine yönelik olarak yeni nesil Amorf/Camsı Çeliklerin Üretimi ve Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının araştırılmasını amaçlamaktadır.İri hacimli amorf/camsı çelikler (İHCÇ) dünyada oldukça yeni bir teknoloji olup, ülkemizde herhangi bir kullanım alanı ve uygulaması henüz bulunmamaktadır. Ancak, sahip oldukları üstün ve sıradışı özellikler dikkate alındığında, birçok farklı sektörde ve alanda bu malzemeden yararlanılması şüphesizdir. Bu anlamda değerlendirildiğinde önerilen projenin temel hedefi, proje kapsamında tasarlanarak atık malzemeler ile ekonomik olarak üretimi gerçekleştirilecek olan üstün özellikli amorf/camsı çelik malzemelerin, çeşitli sanayii ve mühendislik uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılan geleneksel malzemelerin üzerine kaplanarak servis performans ve ömürlerinin arttırılması yönünde olacaktır. Amaçlanan performans hedefleri arasında yüksek mukavemet, karbon ve paslanmaz çeliklerin neredeyse 3-4 katı sertlik değerleri (~1000 Hv), yüksek kırılma dayanımı (~3000 MPa) ve yüksek elastik geriniminin yanısıra çok daha üstün korozyon direnci ve düzgün, pürüzsüz dış görünüm ve yüzey sayılabilir.

Suggestions

Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu
Kalay, Yunus Eren(2013-10-27)
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - Değişik hızlarda üretilmiş alaşımların XRD ve ileri geçirimli elekron mikroskop teknikleriyle incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin popülasyonlarının, şekillerinin ve yapılarının bileşim, soğuma hızı ve tavlama parametreleri açısından incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin kinetik özell...
Plazmonik Yapılar ile Mavi LED'lerin Kuvantum Veriminin Arttırılması
İmer, Muhsine Bilge(2015-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, uzun dalgaboyu kızılötesi (LWIR) Kuvantum Kuyulu Kızılötesi Fotodedektörlerin (QWIP, Quantum Well Infrared Photodetector), kuvantum verimliliğini arttırmaya yönelik plazmonik yapıların benzetim ortamında gerçeklenmesi ve bu malzemelerin üretilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu kapsamda üretilen malzemeler kuvantum kuyulu kızılötesi fotodedektörlerde kullanılacaktır.Son on yıldaki...
Demir İçerikli, Hafif ve Yüksek Mukavemetli Yüksek Entropi Alaşımları (YEA) Tasarımı ve Üretimi
Kalay, Yunus Eren(2017-12-31)
Önerilen bu projede YEA’ların alaşım tasarımı, üretimi ve karakteziasyonu başlıkları üzerine deneysel araştırmalar yapılacaktır. Düşük yoğunluk ve YEA oluşturacak şekilde karar verilen elementler arasından en uygun alaşıma ve bu alaşımdaki elementlerin atomik oranlarına karar verilecektir. Alaşım tasarımından sonra seçilen bu alaşımların üretimi yapılacaktır. Alaşım üretiminde ark ile ergitme ve indüksiyonla ergitme cihazları kullanılacaktır. Üretilen alaşımlar, bu cihazların uygun kalıplarında emme döküm (...
Yüksek Sıcaklık Ni-Al Esaslı Süperalaşımlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
Mehrabov, Amdulla; Eriş, Rasim; Akdeniz, Mahmut Vedat(2017-12-31)
Nikel bazlı süperalaşımlar sahip olduğu yüksek akma-çekme-sürünme dayanımı, tokluk ve oksidasyon-korozyon direnci sayesinde yüksek sıcaklık uygulamalarının vazgeçilmez malzemeleridir. Gelişmiş mekanik özelliklerinden dolayı bu malzemeler havacılık uygulamalarında (jet motorları, türbin kanatları vb.) ve nükleer enerji/kimyasal işleme tesislerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Nikel bazlı süperalaşımların sahip olduğu yüksek mekanik özellikleri, Ni-Al-X alaşımı içerisinde bulunan ve sayıları yaklaşık olarak 10’...
Tıbbi İlaç Ve Kozmetik Ürünlerinin Dezenfeksiyon Sonrası Dezenfeksiyon Yan Ürünlerine Dönüşümü
Kaymak, Barış; Somun, Gökçe(2013-12-31)
Yasalar ile içme suyu konsantrasyonuna limitler getirilmiş olan temel trihalometan (THM), haloacetic asitler (HAA), chlorite ve bromate gibi yan ürünlerin dışında 600’ün üzerinde dezenfektasyon yan ürünü potansiyeli olan kimyasal vardır Bu çalışma bir grup endokrin bozucular ve tıbbi ilaç ve kozmetik ürünlerinin dezenfektasyon sonucu olusabilecek toksisite etkilerine ve potansiyel dezenfektasyon yan ürünü olan N-nitrosodimethylamine (NDMA) oluşumunu inceleyecektir. Araştırma kapsamında kullanılacak 8 endo...
Citation Formats
M. V. Akdeniz, “Amorf/Camsı Çeliklerin Sert Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59300.