Hide/Show Apps

Mudurnu-Göynük Havzası’nın (Orta Sakarya Bölgesi) Kretase-Paleojen Sınır Tabakalarında Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi, Türlerin Sayısal Analizleri ve Paleoortamsal sonuçlar

Özet:Jeoloji tarihinde kaydedilen en önemli toplu yok olma olaylarından biri Kretase-Paleojen sınırında (K-Pg) gerçekleşmiş ve Üst Kretase planktik foraminiferlerinin tümü (Guembelitria cretacea, Hedbergella holmdelensis ve Hedbergella monmouthensis türleri hariç) bu sınırda yok olmuştur. Bu katastrofik yokoluşun denizel ortamlarda en güçlü verileri planktik foraminiferlerden elde edilmekte ve K-Pg sınırı planktik foraminiferleri temel alarak birçok global ölçekteki araştırmaya konu olmaktadır. Türkiye’de ise bu sınırı içeren istifler genelde yüksek çözünürlülüğü olmayan biyostratigrafik amaçlı çalışmalarda ele alınmıştır. Bu proje kapsamında Mudurnu-Göynük Havzası Kretase-Paleojen sınır istifi planktonik foraminiferler kullanılarak ayrıntılı bir şekilde çalışılacaktır. Sık aralıklarla (2-5 cm aralıklarla) toplanan örneklerden elde edilecek olan planktonik foraminifer türleri ile Kretase-Paleojen sınır tabakalarında yüksek çözünürlüklü bir biyostratigrafik çatı kurulacaktır. Bu veriler ışığında Kretase-Paleojen sınırı ayrıntılı bir şekilde (2-5 cm lik bir aralıkta) belirlenecektir. Her örnekten toplanacak 300 planktonik foraminifer bireyi ile türlerin topluluk içindeki biyo-çeşitliliği ve bollukları belirlenecektir. Bu sayısal analizler planktonik foraminiferlerin K-Pg sınırındaki evrimleşme ve yok oluş modelleri yanında (ani veya dereceli olup olmadığı) yokoluştan sonraki evrimsel gelişimlerinin gözlemlenmesine de yardımcı olacaktır. Mikrofasiyes analizleri yapılaca