Ti6Al4V plakaların biyomimetik yöntem ile farklı Ca/P oranlarında kalsiyumfosfat ile kaplanması

2014-12-31
Evis, Zafer
Avcı, Muhammed
Biyomalzemeler, insan vücudunda yer alan doku veya organların işlevlerini yerine getirmek veya desteklemek amacıyla kullanılan malzemelerdir. Ortopedik biyomalzemeler ise, iskelet sistemindeki sert dokuların yerine dokunun görevini yerine getirmek için kullanılmaktadır.Metalik implant malzemelerinden, titanyum (Ti) ve alaşımları, osteokondüktif özelliğinin artırılması ve doğal kemiğin implant malzemesi üzerine daha iyi tutunması ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için hidroksiapatit (HA,Ca10(PO4)6(OH)2) gibi biyoaktif malzemelerle kaplanılarak kullanılırlar. Bu türden kaplamalarda kullanılılan biyomimetik yöntem, fizyolojik pH ve vücut ısısında gerçekleştirilir, uygulaması kolay ve maliyet açısından efektiftir. Bu çalışmadaki temel amaç ise, ortopedik implantlarda kullanılabilmek üzere biyomimetik yöntemle farklı Ca/P oranlarında kalsiyumfosfat (CaP) ile kaplanmış Ti6Al4V üretimidir. Bu kaplamaların daha sonra mekanik, morfolojik ve yapısal açılardan karakterizasyonu yapılacaktır.

Suggestions

Telsiz Teknolojiler Yardımıyla Proje Ekibi Yerinin Şantiyede Belirlenmesi
Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat(2015-12-31)
Önerilen proje kapsamında yeni kablosuz ağ teknolojilerinin yapı ölçeğinde yer ve aktivite takibi, bağlama özel bilgi üretilmesi ve iletilmesi için kullanımı araştırılacak ve tüm bunları destekleyecek altyapı, yazılım ve donanım entegrasyonu üzerine yeni bilgi ve teknoloji üretilecektir.Ana hedef halihazırda yaygın olarak kullanılan çevresel birimler ve bunlara ait basit arayüzler aracılığıyla mekan bilgisinin de entegre edildiği yeni deneyimler üretmek ve bunları binalara ait inşaat, yönetim, ve işletme sü...
Ti esaslı Implantların Termal Plazma ile Hidroksiapatit Kaplanması
Öztürk, Tayfur(2016-12-31)
Bu çalışma, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde mevcut R.F. plazma kullanılmak sureti ile Ti esaslı altlıkların HA ile kaplanmasını konu almaktadır. Çalışma HA parçacıkların plazma nedeni ile maruz kalınacak yüksek sıcaklıklar nedeni oluşacak yapısal değişlikleri minimumda tutmayı ve ilave olarak kaplama altlık arası arayüzey dayancını en iyi kılan koşulların tespitini hedeflemekledir. Projenin geleneksel uygulamalardan temel farkı HA beslemesinin nanoboyutlu HA parçacıkların uygun bir sıvı i...
B4C un termal plazma yöntemi ile sentezlenmesi
Öztürk, Tayfur(2017-12-31)
Bor karbür sahip olduğu yüksek sertlik, düşük yoğunluk gibi üstün özelliklerinden dolayı, zırh malzemesi ve benzeri uygulamalar için dikkat çeken bir malzemedir. Bor karbürün bu avantajları aynı zamanda üretiminde de zorluklarını oluşturmaktadır. Çoğu kez karbotermik reaksiyonla yapılan üretim nispeten iri B4C parçacıkları vermekte, bu durum sinterlemede ciddi zorluklar yaratmaktadır. Bu zorlukları aşmak üzere önerilen çalışmada B4C'nin termal plazma ile nanoboyutlu parçacıklar olarak üretimi ele a...
Kauçuk türü Malzemeler için İnelastik Yırtılma ve Kavitasyon modeli Geliştirilmesi
Dal, Hüsnü(2018)
Kauçuk türü malzemeler esnek mekanik davranışları ve üstün enerji sönümleme özelliklerinedeniyle otomotiv, havacılık ve inşaat sektöründe yaygın kullanıma sahiptir. Kauçuğuninelastik davranışı ve kompleks deformasyonlar altındaki dayanım ve yırtılma özelliklerininkuramsal ve sayısal olarak modellenmesi, bu malzemenin tasarım aşamasında kritik biröneme sahiptir. Bu bağlamda mevcut kuramlar henüz kalitatif ve kantitatif kesinlikte sonuçvermemektedir Bu durum kauçuk türü malzemelerin dayanım ve yırtılma özelli...
Oksit Nanotozların Isıl Plazma Püskürtme Yöntemi ile Sentezi
Çınar, Simge(2018-12-31)
İleri ve teknik seramik sektörlerinde ülkemizde üretim çeşitliliğin arttırılması sadece bilimsel değil, stratejik olarak da önem arz etmektedir. Bu malzemelerin bir çoğunu üreten sanayimiz mevcut olmamakla birlikte, üretilmesi için gerekli yüksek kalitedeki hammaddeler açısından da dışa bağımlı konumdadır. Bu proje nanoteknoloji endüstrisinde kullanılabilecek mükemmel küresellikte, birbirlerinden ayrık ve yüksek saflıkta seramik nanotozlarının üretimini amaçlamaktadır. Bu kalitedeki nanotozların üretimi old...
Citation Formats
Z. Evis and M. Avcı, “Ti6Al4V plakaların biyomimetik yöntem ile farklı Ca/P oranlarında kalsiyumfosfat ile kaplanması,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59348.