Ti6Al4V plakaların biyomimetik yöntem ile farklı Ca/P oranlarında kalsiyumfosfat ile kaplanması

2014-12-31
Evis, Zafer
Yılmaz, Bengi
Avcı, Muhammed
Biyomalzemeler, insan vücudunda yer alan doku veya organların işlevlerini yerine getirmek veya desteklemek amacıyla kullanılan malzemelerdir. Ortopedik biyomalzemeler ise, iskelet sistemindeki sert dokuların yerine dokunun görevini yerine getirmek için kullanılmaktadır.Metalik implant malzemelerinden, titanyum (Ti) ve alaşımları, osteokondüktif özelliğinin artırılması ve doğal kemiğin implant malzemesi üzerine daha iyi tutunması ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için hidroksiapatit (HA,Ca10(PO4)6(OH)2) gibi biyoaktif malzemelerle kaplanılarak kullanılırlar. Bu türden kaplamalarda kullanılılan biyomimetik yöntem, fizyolojik pH ve vücut ısısında gerçekleştirilir, uygulaması kolay ve maliyet açısından efektiftir. Bu çalışmadaki temel amaç ise, ortopedik implantlarda kullanılabilmek üzere biyomimetik yöntemle farklı Ca/P oranlarında kalsiyumfosfat (CaP) ile kaplanmış Ti6Al4V üretimidir. Bu kaplamaların daha sonra mekanik, morfolojik ve yapısal açılardan karakterizasyonu yapılacaktır.
Citation Formats
Z. Evis, B. Yılmaz, and M. Avcı, “Ti6Al4V plakaların biyomimetik yöntem ile farklı Ca/P oranlarında kalsiyumfosfat ile kaplanması,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59348.