Hide/Show Apps

Sakarya Havzasında Çevresel Akışların Değerlendirilmesi

Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan Sakarya Nehri Havzası 58160 km2 drenaj alanı ile Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %7’sini, 7,5 milyon nufusu ile Türkiye’nin 1/10’luk bölümünü oluşturmaktadır. Sakarya Nehrinin kolları ile birlikte toplam uzunluğu 720 km olan havzada bulunan birçok baraj gölünün de etkisiyle Türkiye’nin su potansiyelinin %3,4 üne sahiptir. Tarımın önemi büyük olan havzanın yaklaşık olarak %43,8’i tarım arazisidir. Sakarya Havzası içinde birçok sanayi kentini barındıran yapısıyla enerji üretimi ve ihtiyacı yüksek bir bölgedir. Havzanın içinde 20 adet faal sanayi bölgesi ve 30 MW’ın üstünde enerji üretimi yapan 14 adet tesis bulunmaktadır ve bu tesisler toplam 4162 MW üretim yapmaktadır. Ülkemiz ekonomisinin temel taşlarından birini oluşturan tarım, Sakarya Nehri’nin geçtiği alanlarda da ekonomik ve sosyal hayattaki yeri ile önemli bir sektördür. Suyun farklı amaçlarla kullanıldığı havzada sektörel su tahsisinin ekolojik bütünlüğü koruyacak şekilde yapılması çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, doğal kaynaklara olan talebin giderek arttığı günümüzde su kaynaklarının ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede bulunabilmesi ve verimli kullanımına yönelik bir yaklaşım olarak farklı su kullanımlarının yer aldığı Sakarya havzasında ekolojik bütünlüğün korunması için gerekli olan Çevresel Akış miktarının alt-havzalar bazında değerlendirilmesidir. Sakarya Havzasında bulunan akarsu alanlarının debileri çevresel akış ölçütleri kullanılarak değerlendirilecektir.