Alana Özel Web Servis Keşfi

2011-12-31
Web servis birleştirme konusunda daha önce yaptığımız çalışmalar, servis keşif konusunda mevcut sorunları farketmemiz ve bunları ele almamız önemli bir etken oldu. Web servisleri birleştirerek kullanıcı taleplerine uygun yeni ve daha karmaşık servisler bulma konusunda yaptığımız çalışmalarda karşımıza çıkan önemli sorunlardan biri talep edilen ve istenen kriterlere uyan servislerin bulunması problemiydi. Servis bulmada ilk başvurulan kaynak çoğunlukla servis kütükleri olmaktadır. Ancak bu kütüklerdeki servis bilgilerinin yeterli ve güncel olmayışı servislerin çağrılmasında sorunlara yol açmakta, servis keşif işlemini başarısız kılmaktadır. Öte yandan kütüklerde yer almayan pek çok servis de bulunmakta, dinamik Internet ortamında yeni çıkan ya da kullanımdan kaldırılan servislerin takip edilmesi önemli bir problem haline gelmektedir. Gözlemlediğimiz bu sorunlardan hareketle, verilen kriterle uygun web servisleri bulacak alana özel ve anlamsal bilgiye dayanan bir sistem oluşturulmasını planlamaktayız. Alana özel bir sistem ile arama uzayını daraltarak alanla ilgili servislerin kolay takibi sağlanabilecektir. Böylece servislerin çalışır durumda olup olmadığı sık aralıklarla kontrol edilebilecek ve gelen sorgulara çalışır durumda servisler cevap olarak döneceklerdir. Alan bilgisinin ontoloji ile tanımlanması ile anlamsal olarak notlandırılmış (semantically annotated) servislerin bulunması kolaylaşacak, anlamsal notlandırılması yapılmamış servisler için de indexleme sırasında anlamsal notladırma yapılmış olacaktır. Bu proje kapsamında, önerilen sistemin mimarisi olgunlaştırılarak, servis gezgini oluşturma, anlamsal servis gezgini ve servis sorgu dili ve arayüzü modüllerinin gerçekleştirilmesi, entegrasyonu ve testi yapılacaktır. Bu çalışma ile web servis gezgini oluşturma, etkin servis sorgulaması, servis keşfinde anlamsal bilgi kullanımı konularında bilgi birikimi oluşturulması, önerilen yeni yaklaşımla literatüre katkıda bulunulması ve yetiştirilecek öğrencilerle edinilen bilginin aktarımı ve tamamlayıcı konularda kullanımı amaçlanmaktadır.
Citation Formats
P. Karagöz, “Alana Özel Web Servis Keşfi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59383.