Alana Özel Web Servis Keşfi

2011-12-31
Web servis birleştirme konusunda daha önce yaptığımız çalışmalar, servis keşif konusunda mevcut sorunları farketmemiz ve bunları ele almamız önemli bir etken oldu. Web servisleri birleştirerek kullanıcı taleplerine uygun yeni ve daha karmaşık servisler bulma konusunda yaptığımız çalışmalarda karşımıza çıkan önemli sorunlardan biri talep edilen ve istenen kriterlere uyan servislerin bulunması problemiydi. Servis bulmada ilk başvurulan kaynak çoğunlukla servis kütükleri olmaktadır. Ancak bu kütüklerdeki servis bilgilerinin yeterli ve güncel olmayışı servislerin çağrılmasında sorunlara yol açmakta, servis keşif işlemini başarısız kılmaktadır. Öte yandan kütüklerde yer almayan pek çok servis de bulunmakta, dinamik Internet ortamında yeni çıkan ya da kullanımdan kaldırılan servislerin takip edilmesi önemli bir problem haline gelmektedir. Gözlemlediğimiz bu sorunlardan hareketle, verilen kriterle uygun web servisleri bulacak alana özel ve anlamsal bilgiye dayanan bir sistem oluşturulmasını planlamaktayız. Alana özel bir sistem ile arama uzayını daraltarak alanla ilgili servislerin kolay takibi sağlanabilecektir. Böylece servislerin çalışır durumda olup olmadığı sık aralıklarla kontrol edilebilecek ve gelen sorgulara çalışır durumda servisler cevap olarak döneceklerdir. Alan bilgisinin ontoloji ile tanımlanması ile anlamsal olarak notlandırılmış (semantically annotated) servislerin bulunması kolaylaşacak, anlamsal notlandırılması yapılmamış servisler için de indexleme sırasında anlamsal notladırma yapılmış olacaktır. Bu proje kapsamında, önerilen sistemin mimarisi olgunlaştırılarak, servis gezgini oluşturma, anlamsal servis gezgini ve servis sorgu dili ve arayüzü modüllerinin gerçekleştirilmesi, entegrasyonu ve testi yapılacaktır. Bu çalışma ile web servis gezgini oluşturma, etkin servis sorgulaması, servis keşfinde anlamsal bilgi kullanımı konularında bilgi birikimi oluşturulması, önerilen yeni yaklaşımla literatüre katkıda bulunulması ve yetiştirilecek öğrencilerle edinilen bilginin aktarımı ve tamamlayıcı konularda kullanımı amaçlanmaktadır.

Suggestions

Zamana Bağlı Değişen Emtia Fiyat İndeksi/İndeksleri Oluşturulması
Yozgatlıgil, Ceylan; İyigün, Cem(2017-12-31)
Son yıllarda, emtia fiyat hareketlerinin enflasyon ve büyüme gibi makro ölçekte ekonomik değişkenlerle karşılıklı etkileşimi para poltikaları yapıcıları tarafından dikkatle izlenmekte ve fiyat hareketleri istatistiksel analizlerle anlaşılmaya çalışılmaktadır. Mikro ölçekteyse, 2000 li yılların başından itibaren finansallaşmaya başlayan emtiaların ve fiyat hareketlerinin üretim ve yatırım faaliyetlerine doğrudan etkilerinin belirginleştiği bilinmektedir. Bu bağlamda; emtia fiyat dinamiklerinin nasıl şekillen...
Zamansal Evrişimli Ağlarla Saldırı Tespiti: Karşılaştırmalı Bir Analiz
ÇAKIR, BERNA; Angın, Pelin (2021-01-01)
Son yıllarda Nesnelerin İnterneti paradigmasının hızlı yükselişi ve bu yükselişin yarattığı büyük siber saldırı yüzeyi, otomatik saldırı tespit sistemlerinin önemini arttırmıştır. Özellikle daha önce gözlenmemiş sıfırıncı gün saldırılarının tespitinde klasik imza tabanlı saldırı tespit sistemleri yetersiz kalmaktadır. Bu durum siber güvenlik araştırmacılarını özellikle anomali tespiti için makine öğrenme tabanlı yöntemlere yönlendirmiştir. Literatürde derin öğrenme yöntemlerini bilgisayar ağlarında saldırı ...
Sosyal Ağlar için Reklam Öneri Sistemi
Karagöz, Pınar(2017-12-31)
Sosyal ağ kullanımı sırasında, bir kullanıcıya ilgisini çekebilecek ürünlerin reklamlarını göstermek, rastgele reklam göstermekten çok daha tercih edilen bir yaklaşımdır. Bu sayede reklamın tıklanma ve ürünün alınma ihtimali artmaktadır. Facebook gibi daha uzun mesajların yazılabildiği ve kullanıcıya ait zengin verilerin bulunduğu sosyal ağlar için reklam öneri teknikleri çalışılmıştır. Bu projede, mesaj uzunluğu ve kullanıcıya ait bilgilerin daha sınırlı olduğu mikroblog ağları için bir reklam öneri sistem...
Virtual Space as a Public Sphere: Rethinking the Political and Professional Agenda of Spatial Planning and Design
Barlas, Mehmet Adnan; Çalışkan, Olgu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
Even we have not been able to recognize its whole transformative effects within ten to fifteen years, relatively a short period of time for human civilization; communication systems (internet, wireless application protocols, teleconference systems etc.) and simulation technologies have radically shifted the conventional understanding of space concept. In the societies that succeeded to integrate technology into everyday life, sociospatial practices in relational terms are currently defining new platforms to...
Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu
Doğaç, Asuman(2004)
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve o...
Citation Formats
P. Karagöz, “Alana Özel Web Servis Keşfi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59383.