Sosyal Ağlar için Reklam Öneri Sistemi

2017-12-31
Karagöz, Pınar
Şimşek, Atakan
Sosyal ağ kullanımı sırasında, bir kullanıcıya ilgisini çekebilecek ürünlerin reklamlarını göstermek, rastgele reklam göstermekten çok daha tercih edilen bir yaklaşımdır. Bu sayede reklamın tıklanma ve ürünün alınma ihtimali artmaktadır. Facebook gibi daha uzun mesajların yazılabildiği ve kullanıcıya ait zengin verilerin bulunduğu sosyal ağlar için reklam öneri teknikleri çalışılmıştır. Bu projede, mesaj uzunluğu ve kullanıcıya ait bilgilerin daha sınırlı olduğu mikroblog ağları için bir reklam öneri sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda daha önce mikroblog'larda kullanıcı profilini belirlenmesi için yeni teknikler üzerine çalıştık. Kullanıcının yazdığı mesajlar, takip ettiği kişilerin attığı mesajlar ve duygu analizinden faydalanan teknikler geliştirdik. Bu projede, oluşturulan profilerin daha da zenginleştirilerek reklam metinleri ile eşleştirilerek önerilmesi için teknikler e bir sistem geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Citation Formats
P. Karagöz and A. Şimşek, “Sosyal Ağlar için Reklam Öneri Sistemi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59387.